รายชื่ออาชีพต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ตำแหน่งงานยอดนิยม

By | June 3, 2013

ในวันนี้เราขอแนะนำคำศัพท์รายชื่ออาชีพเป็นภาษาอังกฤษให้ได้รู้จักกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นคำศัพท์หมวดแรก ๆ ที่ผู้ฝึกภาษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะเป็นคำที่ใช้บ่อย เนื่องจากทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง ดังนั้นเรื่องราวของอาชีพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสนทนากันอย่างแน่นอน

คำว่า อาชีพ ที่ใช้กันมากในภาษาอังกฤษ คือ Career และ Occupation

อาชีพภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดอักษร

หมวด A

Accountant แปลว่า “สมุห์บัญชี”
Actor แปลว่า “นักแสดงชาย”
Actress แปลว่า “นักแสดงหญิง”
Actuary แปลว่า “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”
Agricultural and food scientist แปลว่า “นักวิทยาศาสตร์อาหารและเกษตร”
Anthropologist แปลว่า “นักมนุษยวิทยา”
Architect แปลว่า “สถาปนิก”
Artist แปลว่า “ศิลปิน”
Automotive mechanic แปลว่า “ช่างซ่อมรถ”

 

หมวด B
Bookkeeping clerk แปลว่า “เสมียนทำบัญชี”
Budget analyst แปลว่า “นักวิเคราะห์งบประมาณ”

หมวด C
Carpenter แปลว่า “ช่างไม้”
Chemist แปลว่า “นักเคมี”
Childcare worker แปลว่า “พี่เลี้ยงเด็ก”
Civil engineer แปลว่า “วิศวกรโยธา”
Coach แปลว่า “ผู้ฝึกสอน”
Computer hardware engineer แปลว่า “วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์”
Computer support specialist แปลว่า “ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์”
Cost estimator แปลว่า “ผู้ประเมินราคา”

หมวด D
Dancer คือ “นักเต้นรำ”
Database administrator คือ “ผู้ดูแลฐานข้อมูล”
Designer คือ “นักออกแบบ”
Desktop publisher คือ “ผู้ออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์”
Drafter คือ “ผู้ร่างแบบ”

หมวด E
Economist คือ “นักเศรษฐศาสตร์”
Editor คือ “บรรณาธิการ”
Educator คือ “นักศึกษาศาสตร์”
Electrical engineer คือ “วิศวกรไฟฟ้า”
Electrician คือ “ช่างไฟ”
Environmental scientist คือ “นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”

หมวด F
Farmer แปลว่า “ชาวนา”
Financial analyst แปลว่า “นักวิเคราะห์ทางการเงิน”
Firefighter แปลว่า “นักผจญเพลิง”
Fitness trainer แปลว่า “ผู้ฝึกสอนฟิตเนส”

หมวด H

Historian แปลว่า “นักประวัติศาสตร์”
Human resources assistant/officer แปลว่า “เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์”

หมวด J
Judge แปลว่า “ผู้พิพากษา”

หมวด L
Landscape architect คือ “ภูมิสถาปนิก”
Lawyer คือ “ทนายความ”
Librarian คือ “บรรณารักษ์”
Loan officer คือ “เจ้าหน้าที่สินเชื่อ”

หมวด M
Mathematician คือ “นักคณิตศาสตร์”
Microbiologist คือ “นักจุลชีววิทยา”
Musician คือ “นักดนตรี”

หมวด N
nurse คือ “พยาบาล”

หมวด P
Pharmacist คือ “เภสัชกร”
Photographer คือ “ช่างภาพ”
Physician คือ “แพทย์”
Physicist คือ “นักฟิสิกส์”
Police officer คือ “เจ้าหน้าที่ตำรวจ”
Professional athlete คือ “นักกีฬาอาชีพ”
Psychologist คือ “นักจิตวิทยา”

หมวด R
Real estate agent คือ “ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์” (นายหน้าซื้อขายที่ดิน)
Recreational therapist คือ “นักบำบัดด้านสันทนาการ”
Referee คือ “กรรมการตัดสิน”
Reporter คือ “นักข่าว”

หมวด S
Secretary แปลว่า “เลขานุการ”
Social worker แปลว่า “นักสังคมศาสตร์”
Software developer แปลว่า “นักพัฒนาซอฟท์แวร์”
Statistician แปลว่า “นักสถิติ”
Surveyor แปลว่า  “ผู้สำรวจรังวัด”
Systems analyst แปลว่า  “นักวิเคราะห์ระบบ”

หมวด U
Urban planner คือ “ผู้วางผังเมือง”

หมวด V
Veterinarian คือ “สัตวแพทย์”

หมวด W
Web developer คือ “นักพัฒนาเว็บไซต์”
Writer คือ “นักเขียน”

หมวด Z
Zoologist คือ “นักสัตววิทยา”

สอนภาษาอังกฤษ