ยศตํารวจภาษาอังกฤษ

By | June 12, 2013

ตำรวจเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งตำรวจแต่ละท่านนั้นก็มีตำแหน่งต่างกันไป ยศตํารวจภาษาอังกฤษที่เรารวมนำมาให้ในวันนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถอธิบายตำแหน่งของตำรวจไทยให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้

ยศตำรวจในไทย (Thailand Police Rank) แบ่งเป็นหมวดหลัก 2 แบบ คือ

- ตำรวจชั้นประทวน (Non-commissioned officers)

- ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (Commissioned officers)

ความแตกต่าง คือ ตำรวจชั้นประทวนเป็นยศผู้น้อย ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรี ,ส่วนชั้นสัญญาบัตร คือ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ

ยศตํารวจภาษาอังกฤษเรียงจากยศต่ำสุดไปหาสูงสุด

ชั้นประทวน (Non-commissioned officers)

พลตำรวจ – Policeman/Constable

สิบตำรวจตรี – Police Lance Corporal

สิบตำรวจโท – Police Corporal

สิบตำรวจเอก – Police Sergeant

จ่าสิบตำรวจ – Police Sergeant Major

ดาบตำรวจ – Police Senior Sergeant Major

 

ชั้นสัญญาบัตร (Commissioned officers)

ร้อยตำรวจตรี – Police Sub-Lieutenant

ร้อยตำรวจโท – Police Lieutenant

ร้อยตำรวจเอก – Police Captain

พันตำรวจตรี – Police Major

พันตำรวจโท – Police Lieutenant Colonel

พันตำรวจเอก – Police Colonel

พันตำรวจเอก (พิเศษ) – Police Senior Colonel

พลตำรวจจัตวา – Police Brigadier General

พลตำรวจตรี- Police Major General

พลตำรวจโท – Police Lieutenant General

พลตำรวจเอก – Police General

 

ใคร ๆ ก็อยากมียศสูง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น คราวนี้ทุกคนคงเขียนชื่อยศของตำรวจได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แต่หากไม่แน่ใจให้เรียกยศสูง ๆ ไว้ก่อน อิอิ ตำรวจท่านนั้นจะได้ภาคภูมิใจ อย่าไปเรียกต่ำกว่ายศจริงก็แล้วกัน เดี๋ยวท่านจะโกรธ

สอนภาษาอังกฤษ