กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

By | May 22, 2013

สำหรับประเทศไทย วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อที่ลูกลูกจะได้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในวันดังกล่าว เว็บไซต์ของเราจึงได้คัดเลือกกลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ มาให้ทุกคนได้อ่าน ดังต่อไปนี้

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mom’s smiles can brighten any moment,   รอยยิ้มของแม่ทำให้ทุกช่วงเวลาสดใส
Mom’s hugs put joy in all our days,  อ้อมกอดของแม่ทำให้ทุกวันของเรามีแต่ความสุข
Mom’s love will stay with us forever ความรักของแม่คงคงอยู่ตลอดไป
and touch our lives in precious ways…  และนำชีวิตของเราไปในหนทางที่ควร
The values you’ve taught, สิ่งดี ๆ ที่แม่สอน
the care you’ve given, ความห่วงใยที่แม่ให้
and the wonderful love you’ve shown, และรักยิ่งใหญ่ที่แม่มี
have enriched my life แต่งเติมชีวิตฉันให้มีค่า
in more ways than I can count. มากเกินกว่าที่ฉันจะนับได้
I Love you Mom!  ฉันรักแม่

 

I’m writing you to tell you that I love you ฉันกำลังเขียนเพื่อบอกแม่ว่าฉันรักแม่
Something I hardly ever do. บางสิ่งที่ฉันไม่เคยทำ
I never tell you enough how much I love you ฉันไม่เคยบอกแม่ว่าฉันแม่มากแค่ไหน

and it’s something I must do. และนี่คือสิ่งที่ฉันต้องบอก
I need to let you know mother how ฉันต้องการให้แม่รู้ว่าฉันรักแค่ไหน
You really mean to me so I’m telling you now แม่มีความหมายมากสำหรับฉันจริง ๆ ดังนั้นฉันจึงบอกแม่ในตอนนี้
you mean the world to me. แม่เป็นโลกทั้งใบสำหรับฉัน
I need to thank you for all you do for me. ฉันขอขอบคุณทุกสิ่งที่แม่ทำให้ฉัน
Your unconditional love toward me means a lot to me. ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่มีค่ามากสำหรับฉัน

 

I wish I could tell you, Mom  ฉันหวังไว้ว่าฉันจะสามารถบอกแม่
how much you mean to me…. ว่าแม่มีความหมายกับฉันแค่ไหน
But there are no words to say แต่ฉันไม่มีคำพูดใดใด
how much I admire you… เพื่อบอกว่ามากเท่าไร ที่ฉันชื่นชม
how much I appreciate you… มากเท่าไร ที่ฉันรู้ซึ่งถึงพระคุณ
how much I thank you มากเท่าไร ที่ฉันขอบคุณแม่
for everything you’ve done. สำหรับทุกสิ่งที่แม่ทำ

 

และทั้งหมดคือกลอนวันแม่ภาษาอังกฤษที่เรานำมาฝาก แต่หากกลอนทั้งหลายยาวเกินไป เพียงแค่บอกว่า ฉันรักแม่ เชื่อได้ว่า แม่ของทุกทุกคนก็มีความสุขมากแล้ว

สอนภาษาอังกฤษ