ฉันจะทำให้ดีที่สุด ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

เวลาที่เราต้องการบอกผู้ที่สนทนาด้วยให้รู้ว่า ถึงแม้เราจะไม่มั่นใจนักว่าผลของการกระทำใด ๆ ที่เรากำลังจะลงมือทำ จะออกมาดีหรือไม่ แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุด ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายแปลว่า ฉันจะทำให้เต็มที่ หรือ ฉันจะทำให้ดีที่สุด ก็คือ i’ll do my best สำหรับประโยคที่ใช้แทนกันได้ก็เช่น I’ll try my best ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ฉันจะพยายามให้ดีที่สุด   ******* ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วผลลัพธ์มักจะออกมาดี และถึงแม้ว่าในกรณีที่ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปดังที่เราคาดคิด แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่เสียใจเลย ในเมื่อเราได้ลองทำอย่างสุดความสามารถแล้ว ดีกว่าที่เราปฏิเสธโอกาสดี ๆ โดยที่ไม่ได้ลองพยายามดูเลย และสุดท้ายก็ต้องเสียใจที่ไม่ได้ลองทำ ต้องอย่าลืมว่า ทำไปแล้วเสียใจ ก็ดีกว่า เสียใจที่ไม่ได้ทำ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนภาษาอังกฤษบทต่อไปในครั้งหน้านะครับ

แน่นอนอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษ

คำว่าแน่นอนอยู่แล้ว ใช้สำหรับตอบกลับคำพูดหรือคำถามของคู่สนทนา เพื่อยืนยันอย่างหนักแน่นให้อีกฝ่ายมั่นใจโดยไม่ต้องมีข้อสงสัย ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีหลายคำที่แปลว่า แน่นอน Certainly “Could you lend me £10?” คุณให้ฉันยืมเงินสัก 10 ปอนด์ ได้ไหม ? “Certainly.” แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นให้พูดว่า Certainly not แปลว่า “แน่นอนว่า ไม่”   Absolutely แปลว่า อย่างแน่นอน   Of course ‘May I come in?’  ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหม ‘Of course you may.’ แน่นอน คุณเข้ามาได้   Surely. “May I sit here?” ฉันขอนั่งที่นี่ได้ไหม “Surely.” แน่นอนอยู่แล้ว (ได้)   Definitely ‘So… Read More »

อ่านทศนิยม ภาษาอังกฤษ

เลขทศนิยมในภาษาอังกฤษ (decimal numbers) มีหลักการในการเขียนและอ่านอย่างไร วันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องสำคัญทางด้านคณิตศาสตร์ วิธีอ่านเลขทศนิยมภาษาอังกฤษ จุดทศนิยมเราเรียกว่า decimal point เป็นจุดที่ทำหน้าที่แยกระหว่างจำนวนเต็ม กับ เศษออกจากกัน ซึ่งเราจะอ่านจุดทศนิยมว่า point หรือ and  ,และอ่านเลขข้างหลังจุดทีละตัว เช่น 127.578 อ่านว่า one hundred twenty seven point five seven eight 0.832 อ่านว่า zero point eight three two วิธีการอ่านทศนิยมข้างต้นเป็นวิธีง่ายที่สุดที่ใช้ในภาษาพูด ซึ่งหากเป็นการอ่านตามหลักวิชาการคณิตศาสตร์จะแตกต่างออกไปดังนี้ จากภาพด้านบนว่า หลักของตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะนับจากขวาไปซ้าย เริ่มจากหลักหน่วย (Units) , หลักสิบ (Tens) ไปยังหลักร้อย พัน หมื่น ฯลฯ ตามที่เรารู้จักกันดี แต่หลักของเลขหลักจุดทศนิยมจะนับจากซ้ายไปขวา เริ่มจากหลักเศษสิบ (tenths) , หลักเศษร้อย… Read More »

วิธีการอ่านเลขเศษส่วน ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์ การอ่านเศษส่วน (Fraction) ภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่จำเป็น เพราะเศษส่วนเป็นหนึ่งในรูปแบบตัวเลขทางคณิตศาตร์ที่เราพบเจออยู่เสมอ  อ่านเศษส่วน ภาษาอังกฤษ เลขเศษส่วนคือ ส่วนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า 1 เรามาดูตัวอย่างของเลขเศษส่วนกัน 3⁄5 เลข 3 เป็น เศษ  ภาษาอังกฤษเรียกว่า Numerator การอ่านเลขเศษ จะอ่านแบบ natural numbers (cardinal numbers) ซึ่งเป็นจำนวนนับ โดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ one ,  two , three , four ,  five , six , seven ….. เป็นต้น เลข 5 เป็น ส่วน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Denominator การอ่านเลขส่วน จะอ่านแบบ Ordinal numbers ซึ่งเป็นเลขลำดับที่… Read More »

Preposition คือ อะไร มีวิธีการใช้อย่างไร

Preposition เป็นคำซึ่งใช้วางข้างหน้าคำนาม (noun) หรือ คำเสมอนาม (noun equivalent) เพื่อแสดงว่า นามคำนั้นมีความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ อย่างไร เช่น The book is on the table. on เป็น preposition แสดงคววนสัมพันธ์ระหว่างคำนาม 2 คำ คือ book และ table Preposition อาจเป็นคำเดียวโดดๆ เช่น in, on, at, after, down, since, with, under, etc. หรืออาจเป็นกลุ่มคำ (group preposition) เช่น 1. He will come instead of me. เขาจะมาแทนฉัน 2. The teacher stood… Read More »

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการ

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้น นอกจากเนื้อหาของรายงานที่สำคัญแล้ว หน้าปกรายงานซึ่งเป็นหน้าด่านแรกของรูปเล่ม ก็มีความสำคัญเช่นกัน หน้าปกรายงานที่อยู่ในแบบแผนทางการอย่างถูกต้อง ย่อมมีรายละเอียดครบถ้วน น่าหยิบจับมาอ่าน กว่า หน้าปกที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน องค์ประกอบของหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ หน้าปกรายงานทั่วไป 1. Title of Project  :หัวข้อรายงาน 2. Your name : ชื่อของคุณ (กรณี 3. Course Number, Course Title, Type of Report : เลขหลักสูตร , ชื่อหลักสูตร และ ชนิดของรายงาน 4. Date : วันที่จัดทำ ตัวอย่างหน้าปกรายงาน อย่างไรก็ตาม หน้าปกรายงานตามตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงหน้าปกทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกรายงานแต่ละฉบับยังมีความแตกต่างกันจาก ประเภทรายงาน , ผู้จัดทำรายงาน (หากเป็นรายงานกลุ่ม จะต้องระบุชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิกในกลุ่ม)… Read More »

การใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ ทั้ง There is และ There are ต่างก็ใช้ในความหมายว่า “มี” ทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามกลักไวยากรณ์ (Grammar) ดังต่อไปนี้ There is ใช้กับคำนาม เอกพจน์ (singular) และ คำนามนับไม่ได้  – คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนเดียว เช่น หนังสือ 1 เล่ม ,โต๊ะ 1 ตัว , คนหนึ่งคน เป็นต้น There are ใช้กับ พหูพจน์ (plural) – คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป เช่น หนังสือหลายเล่ม , โต๊ะสองตัว , คนสามคน เป็นต้น   หลักการใช้ there… Read More »

ลองกอง ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร ?

ปีที่ผ่านมา ลองกอง ในประเทศไทย ราคาถูกมาก ๆ เหลือราคาเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท ปีนี้ก็รอลุ้นอยู่ว่าจะราคาถูกเหมือนเดิมอีกหรือไม่ เพราะโดยส่วนตัวชอบทานผลไม้ชนิดนี้อยู่แล้ว แต่ราคาที่ต่ำจนเกินไปก็อดสงสารชาวสวนไม่ได้ เอาเป็นว่าขอให้ราคาพอดีพอเหมาะก็แล้วกัน มาเข้าเรื่องของคำว่า ลองกอง ภาษาอังกฤษ กันดีกว่า ลองกอง มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Lansium parasiticum และเนื่องจากลองกองเป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งจึงถูกเรียกรวมได้อีกด้วยว่า Langsat ในประเทศไทยนั้นเราใช้คำว่าลองกอง ซึ่งมาจากภาษายาวีว่า ดอกอง คำว่าลองกองในไทยสามารถเขียนทับศัพท์ได้เลยว่า Longkong ซึ่งแม้จะเป็นภาษาถิ่น แต่ฝรั่งบางคนก็รู้จัก หากไม่รู้จักเราก็อธิบายได้ว่า คือ Langsat นั่นเอง lanzones หรือ  Lansones ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ลองกอง ในภาษาอังกฤษ เป็นคำในภาษาตากาล็อคของทางฟิลิปปินส์ ในประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เรียกลองกองว่า Duku ซึ่งคำนี้จัดได้ว่าเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกลองกองอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ

ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร ?

เมื่อใครสักคนขอโทษคุณโดยกล่าวคำว่า I’m sorry และคุณมีความประสงค์ที่จะตอบกลับไปว่า ไม่เป็นไร เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้อีกฝ่ายไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่ทำผิดจนกระทั่งต้องขอโทษคุณ สามารถพูดได้ดังนี้ พูดว่า ไม่เป็นไร ในภาษาอังกฤษ – It’s ok – It’s alright – Don’t worry – no problem – Thanks  I’m okay – chill out เป็นคำแสลง ความหมายคือ ทำใจให้สบาย – Calm down แปลว่า ใจเย็น ๆ (ไม่ต้องกังวล) – Relax – Chillax เป็นคำแสลงใหม่ ที่เพิ่งใช้กัน ผสมระหว่างคำว่า chill และ relax มีความหมายว่า ใจเย็น ๆ ทำใจให้สบาย  … Read More »

ให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ

ช่วงชีวิตของทุกคนต้องมีทั้งความสุขและทุกข์ การได้รับกำลังใจจากคนที่เรารัก เป็นสิ่งที่จะช่วยปลอบประโลมจิตใจ สร้างพลังให้กลับมาต่อสู้กับอุปสรรคได้ เมื่อเราได้รับกำลังใจจากผู้อื่นแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เช่นกันเมื่อมีโอกาส คือ การเป็นผู้ให้  เรามาดูกันว่าการพูดให้กำลังใจ ในภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างปรระโยคการพูดเช่นไรบ้าง ประโยคและคำพูดให้กำลังใจ ในภาษาอังกฤษ I am always here if you need me for anything. “ฉันอยู่ที่นี่เสมอ ถ้าคุณต้องการฉัน” ในเวลาที่ใครสักคนไม่สบายใจ การบอกว่าเราอยู่เคียงข้างเขา พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ ย่อมทำให้ผู้นั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยว   You Matter เป็นสองคำสั้น ๆ ที่ช่วยให้สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี ประโยคนี้มีความหมายว่า  คุณสำคัญต่อฉัน   I can’t really understand what you are feeling, but I can offer my compassion. แม้ว่าฉันไม่อาจเข้าใจถึงสิ่งที่คุณรู้สึก แต่ฉันเห็นใจคุณ  … Read More »