คำศัพท์ที่มีความหมายว่า ทำงาน (work) ในภาษาอังกฤษ

By | September 27, 2014

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าทำงาน ซึ่งเราทุกคนรู้จักกันดีนั้น คือ Work  แต่เพื่อให้รู้จักคำศัพท์ที่กว้างขึ้น เรามาดูกันดีกว่าว่ายังมีคำในภาษาอังกฤษคำใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องมีความหมายสอดคล้องกับการทำงานบ้าง

คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนwork

กลุ่มคำศัพท์ที่แปลว่างาน หรือ เกี่ยวข้องกับการทำงาน

be employed
ได้รับการว่าจ้าง
She used to be employed as a cashier at the supermarket.
เธอเคยได้รับการว่าจ้างให้เป็นพนักงานเก็บเงินที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต

career    
อาชีพ
What sort of career do you want when you grow up?
เมื่อโตขึ้นเธออยากมีอาชีพอะไร
=Same as: job, trade, occupation, profession, business

go    
ทำงาน
The radio wouldn’t go after I dropped it.
วิทยุไม่ทำงานหลังจากฉันทำตก
=Same as: run, p/ay, operate, function

job    
งาน
If you do this job for me I’ll give you a dollar.
ถ้าเธอทำงานนี้ให้ฉัน ฉันจะให้เงินเธอหนึ่งดอลลาร์
=Same as: task, duty, errand, chore

slave    
ทำงานหนัก
They had to slave for weeks to clean up after the fire.
พวกเขาต้องทำงานอย่างหนักหลายสัปดาห์เพื่อทำความสะอาดหลังจากไฟไหม้
=Same as: struggle, labour, toil

use    
ใช้
Do you know how to use the machine?
คุณรู้วิธีใช้เครื่องจักรนี้ไหม
Same as: drive, run, operate

ที่มา:ลีห์  บลูมฟิลด์ แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์

สอนภาษาอังกฤษ