สำนวน to chip in แปลว่าอะไร

By | August 18, 2013

สำหรับท่านผู้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นผู้ใจบุญด้วยแล้วละก็ สำนวน to chip in เป็นอีกหนึ่งความรู้ทางภาษาที่ควรจะทราบไว้ เป็นเพราะอะไรนั้นมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนดีกว่า

to chip in แปลว่าอะไร

ตัวอย่างสำนวน to chip in

ตัวอย่างที่ 1

Everyone chipped in 100 BAHT to buy a birthday present for Jo.

ทุกคน chipped in 100 บาท เพื่อซื้อของขวัญวันเกิดให้โจ

 

ตัวอย่างที่ 2

All of Jeny’s coworkers chipped in to give her a wedding shower.

เพื่อนร่วมงานของเจนี่ทุกคน chipped in เพื่อจัดงานปาร์ตี้สละโสดให้เธอ

 

สรุปแล้ว สำนวน to chip in มีความหมายแปลว่า ช่วยกันจ่ายเงินเพื่อบางสิ่งนั่นเอง , ซึ่งในวัฒนธรรมของอเมริกามักจะมีการรวบรวมเงินเพื่อซื้อของขวัญหรือจัดงานสังสรรค์ให้บุคคลในที่ทำงานเนื่องในโอกาสพิเศษอยู่เสมอ

ส่วนในประเทศไทยนั้นแม้ว่าการซื้อของขวัญมักจะแยกกันซื้อแล้วมอบให้ แต่เราก็พบการ chip in อยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องการทำบุญถวายวัด การรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ตอนต้นของบทความเราจึงได้กล่าวไปว่า ผู้ทำบุญเป็นประจำไม่ควรพลาดคำศัพท์สำนวน to chip in

สอนภาษาอังกฤษ