Tag Archives: Passive Voice

วิธีเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice

การเปลี่ยนโครงสร้างภาษาอังกฤษจาก active voice เป็น passive voice มีประโยชน์มากในการรีไรท์บทความ และการสร้างความน่าสนใจที่แต่งต่างไปจากประโยค active voice โดยทั่วไป ประโยค passive voice คือ ประโยคที่นำกรรมขึ้นมาเป็นประธาน และประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรามาดูตัวอย่างประโยค active voice เทียบกับ passive voice ดังนี้ active voice :  Jame writes  a letter. แปลว่า เจมส์เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง passive voice : A letter is written by jame. แปลว่า จดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนโดยเจมส์   หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 1. สลับกรรมของประโยคขึ้นมาเป็นประธาน จากในตัวอย่างข้างต้น กรรมคือ… Read More »