Tag Archives: รูปแบบประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ทุก tense

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาษาอังกฤษนั้นมี tense ทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ในแต่ละ tense นั้น มีรูปแบบพื้นฐานเป็นเช่นไรบ้าง โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Tense – Present Simple คือ Do ,Does + S + V1 ? – Present Continuous คือ Is , Am , Are + S + V1 + ing ? – Present Perfect คือ Have , Has + S + V3 ? – Present Perfect… Read More »