ประเภทของคำนาม (Nouns) ในภาษาอังกฤษ

By | February 15, 2013

สำหรับการทำความเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันในเรื่องของคำนาม (Nouns) กันก่อน

Nouns คือ ประเภทของคำที่ใช้เรียกแทนหลายสิ่งหลายอย่าง อันได้แก่ คน ,สัตว์ ,สิ่งต่าง ๆ  ,สถานที่ หรือ ความคิด .  Nouns สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural )

  • เอกพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนเพียงแค่ 1 เช่น a pencil (ดินสอ 1 แท่ง)
  • พหูพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 เช่น pencils (ดินสอหลายแท่ง)

ประเภทของคำนามแบ่งได้หลายอย่างตามแต่ละตำรา แต่เพื่อให้ไม่สับสน เราควรเริ่มจำการแบ่งตามหลักภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่งก่อน

ประเภทของ Nouns ในภาษาอังกฤษ

แบ่งได้ เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • common nouns คือ นามทั่วไปที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น Man (ผู้ชาย) , City (เมือง) , Day (วัน) เป็นต้น
  • proper nouns คือ นามเฉพาะซึ่งเป็นชื่อที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน เช่น John (ชื่อคน), London (ชื่อเมือง), Monday (ชื่อวัน) เป็นต้น

ประเภทของnouns

ในตอนหน้า เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละประเภท nouns โดยจะเริ่มที่ common nouns ซึ่งยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Countable Nouns ( นามนับได้ ) และ Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้ )

สอนภาษาอังกฤษ