หลักการใช้ Future Simple Tense

By | August 26, 2013

Future Simple คือ Tense ที่ใช้สำหรับกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต โดยรูปแบบของ Tense จะมี 2 แบบ คือ  ”will” และ “be going to”

ถึงแม้ว่าทั้ง “will” และ “be going to” จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งหลังจากอ่านบทความนี้จบ ทุกท่านจะได้ทราบถึงการเลือกใช้คำที่ถูกต้องได้

Future Simple Tense

รูปแบบของ Future Simple Tense

1. [Subject + will + verb 1 ]

- I will survive. ฉันจะอยู่รอด

- I will play football tomorrow. ฉันจะเล่นฟุตบอลพรุ่งนี้

 

2. [Subject + am/is/are + going to + verb]

- I’m going to meet you tonight. ฉันกำลังจะพบคุณคืนนี้

- He is going to leave.  เขากำลังจะจากไป

 

การใช้ will และ going to

1. will ใช้บอกถึงความตั้งใจที่จะทำ

ผู้พูดจะใช้ will เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงการตอบสนองคำขอร้องขอผู้ที่ขอความช่วยเหลือ

นอกจากนั้นยังใช้ will เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น Will you help?

และหากเราต้องการบอกว่าจะไม่ทำสิ่งใดก็ให้ใช้ “will not” หรือ “won’t” เพื่อปฏิเสธ

 

2. will ใช้แสดงการให้คำสัญญา

I will call you when I arrive. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

I promise I will not tell him about the surprise party. ฉันสัญญา ฉันจะไม่บอกเขาเกี่ยวกับงานเลี้ยงเซอร์ไพรซ์

Don’t worry, I’ll be careful. ไม่ต้องกังวล ฉันจะระวัง

 

3. Be going to ใช้เพื่อวางแผน

แสดงถึงไอเดียว่ามีแผนจะทำอะไรในอนาคต เช่น

I’m going to be an actor when I grow up. ฉันจะเป็นนักแสดงเมื่อฉันเติบโต

John is going to make Jame’s birthday cake. จอห์นกำลังจะทำเค๊กวันเกิดเจมส์

 

4. ใช้ “Will” หรือ  “Be Going to” เพื่อแสดงการคาดการณ์

Obama will be the next President. โอบาม่าจะเป็นประธานาธิบดีคนถัดไป

Obama is going to be the next President. โอบาม่าจะเป็นประธานาธิบดีคนถัดไป

สอนภาษาอังกฤษ