Category Archives: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ have และ take ในภาษาอังกฤษ

1. ใช้ have และ take กับคำนาม (noun)ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของมัน วิธีนี้มีใช้มาก) ซึ่งจะชี้หรือแสดงให้เห็นว่าบางคนได้กระทำหรือได้มีส่วนในกิจกรรมนั้นๆ ที่ใช้กับคำนามแล้วจะสามารถใช้ได้ทั้ง have และ take โดยมีความหมายเหมือนกัน have / take + noun I have my holiday in March. ผมมีวันหยุดในเดือนมีนาคม I take my holiday in March. ผมมีวันหยุดในเดือนมีนาคม Have a look at this. Take a look at this. ดูนี่ซิ หมายเหตุ : 1. การใช้ have และ take จะมีข้อแตกต่างกันบ้างระหว่างอังกฤษแบบอเมริกันและอังกฤษแบบอังกฤษโดยอังกฤษของคนอังกฤษมักจะใช้ have ส่วนอังกฤษของคนอเมริกันมักใช้ take… Read More »

หลักการใช้ among และ between ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

1. ใช้ between (ระหว่าง) กับคน 2 คน หรือสิ่งของ 2 สิ่งเช่น Pratumvadee was sitting between Alen and Tom. ปทุมวดีนั่งอยู่ระหว่างอะเลนและทอม Our house is between the woods and the river. บ้านของพวกเราอยู่ระหว่างป่าไม้และแม่นํ้า หมายเหตุ: between ใช้กับวัตถุสิ่งของที่มากกว่า 2 สิ่งได้ ถ้าสิ่งของ เหล่านั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 2. ใช้ among กับคนมากกว่า 2 คนและสิ่งของมากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป เช่น I was standing among a crowd of students. ผมยืนอยู่ในท่ามกลางนักศึกษา My house… Read More »

การขออนุญาตภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์ allow, permit และ let

allow (อนุญาต) permit (อนุญาต) และ let (ให้) ทั้ง 3 คำใช้ในการขออนุญาต หรือ ให้อนุญาต รูปที่ใช้เป็นทางการ คือ let 1. allow และ permit ใช้วางไว้หน้ากรรม (object) ของประโยค และ หน้า clause ที่ขึ้นต้นด้วย to infinitive เช่น He agreed to allow me to take the course. เขาได้อนุญาตให้ผมเข้าเรียนได้ My father would not permit me to learn English. พ่อของผมไม่อนุญาตให้ผมเรียนภาษาอังกฤษ 2. ใช้ let วางไว้หน้ากรรม (object) และ… Read More »

farther และ further ภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร

1. farther และ further (ไกลกว่า) มีความหมายเหมือนกันและทั้งคู่อยู่ในรูปเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) รูปเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ farther และ further คือ farthest และ furthest และทั้ง 2 คำใช้พูดเกี่ยวกับระยะทาง เช่น Tigers were able to find food by searching farther/further and farther/further. เสือหาอาหารได้โดยการค้นหาออกไกลไปเรื่อยๆ He was in the farthest/furthest corner of the room. เขาอยู่ในมุมที่ไกลที่สุดของห้อง 2. ใช้ further หรือ furthest (ห้ามใช้ farther หรือ farthest) ในความหมายว่า ‘พิเศษ” , “ก้าวหน้า”หรือ “การขยายบางสิ่งบางอย่างออกไป”… Read More »

intend กับ mean คำแสดงความตั้งใจภาษาอังกฤษ

การแสดงความตั้งใจ (intention) อาจแสดงได้โดยใช้กริยา intend  ตั้งใจ mean จงใจ intend : ตั้งใจ 1. I intend to buy a new car. ผมตั้งใจจะซื้อรถใหม่สักคัน = It is my intention to buy a new car. เป็นความตั้งใจของผมที่จะซื้อรถใหม่สักคัน 2. Where do you intend to spend the summer holidays ? หยุดฤดูร้อนนี้คุณตั้งใจจะไป(พักผ่อน,เที่ยว)ที่ไหน 3. I don’t intend to do it. ผมไม่ตั้งใจจะทำสิ่งนั้นเลย = I have no intention… Read More »

ผี วิญญาณ ภาษาอังกฤษ ใช้คำศัพท์อะไร ?

วันนี้มาแบบสยองขวัญกันบ้าง เพราะเราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ ภูตผี และวิญญาณ Ghost อ่านว่า โกสต์ แปลว่า ผี หมายถึง จิตวิญญาณของคนหรือสัตว์ที่ตายไปแล้ว แต่ยังสามารถที่จะปรากฎตัว หรือแสดงพลังอำนาจต่าง ๆ ให้เห็นได้ วิญญาณ ในภาษาอังกฤษ คือ soul หรือ spirit ซึ่งทั้งสองคำสามารถนำมาใช้ในความหมายที่แปลว่า ผี ได้เช่นกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า ผี นอกจาก Ghost ที่ทุกคนทราบกันดีแล้ว ยังมีคำว่า Apparition แปลว่า ผี Spook อ่านว่า สะพุ๊ก (ฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไร) คำนี้เป็นคำนามแปลว่า ผี ,สาง และเป็นคำกิริยาแปลว่า  หลอน ,ทำให้กลัว อีกด้วย Spook ยังหมายถึง หน่วยสืบราชการลับได้อีกด้วย คงประมาณ สายลับไร้เงา Eerie อ่านว่า อีลี่ เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า น่าขนลุก… Read More »

รักแรกพบ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร ?

คำว่ารักแรกพบในภาษาอังกฤษนั้นตรงกับคำว่า Love at First Sight. คนที่เคยพบเจอกับความรู้สึกรักซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นนั้น คงจะเชื่อจากประสบการณ์โดยตรงได้ว่า รักเช่นนี้มีอยู่จริง ส่วนคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ความรักแบบ love at first sight ก็คงจะสงสัยว่าเป็นไปได้หรือที่คนเราจะชอบกันได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็น ว่ากันว่า ผู้ที่เป็น Soulmate ซึ่งแปลเป็นไทยว่า เนื้อคู่ หมายถึง คนสองคนที่ถูกกำหนดให้รักกัน จะด้วยอำนาจจากสวรรค์หรือบุญกรรมที่ทำด้วยกันมาก็ตาม เมื่อเจอกันแล้วนั้น บางคู่หรือบางคนจะเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาทันที รายที่รุนแรงอาจจะมีอาการใจเต้น หน้าแดง ขวยเขิน เกิดขึ้นด้วย ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจาก hormones (ตัวนำส่งสารเคมีในร่างกาย) สำหรับ พรหมลิขิต โชคชะตา หรือ เวรกรรม นั้น ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า  fate หรือ Destiny ซึ่งบางคนเชื่อว่าการที่ได้พบเจอคนรักมีสาเหตุมาจากเหตุผลนี้ คำว่า fate และ destiny แม้ว่าจะใช้ทดแทนกันได้ แต่ความจริงแล้วทั้งสองคำมีความต่างในการใช้งานกันอยู่ Fate จะตรงกับความหมายของ พรหมลิขิต สวรรค์กำหนด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Destiny… Read More »

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า ครู (teacher)

ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่หลายคำที่มีความหมายแปลว่า ครู , ผู้ฝึก หรือ ผู้สอน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกลุ่มคำศัพท์ที่แปลว่าครูกันอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รู้ถึงความแตกต่างของครูในแต่ละประเภทคำว่ามีความต่างกันอย่างไรบ้าง coach     ครูฝึก Someone  who trains people for football, basketball, swimming, and other sports. คือคนที่สอนให้เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆ counsellor   ครูที่ปรึกษา A special teacher who helps you if you have problems and are unhappy at school. คือครูพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาพิเศษและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีความทุกข์ในโรงเรียน instructor ครู Someone who helps people learn skills such as… Read More »

คำศัพท์ที่มีความหมายว่า ทำงาน (work) ในภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าทำงาน ซึ่งเราทุกคนรู้จักกันดีนั้น คือ Work  แต่เพื่อให้รู้จักคำศัพท์ที่กว้างขึ้น เรามาดูกันดีกว่าว่ายังมีคำในภาษาอังกฤษคำใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องมีความหมายสอดคล้องกับการทำงานบ้าง กลุ่มคำศัพท์ที่แปลว่างาน หรือ เกี่ยวข้องกับการทำงาน be employed ได้รับการว่าจ้าง She used to be employed as a cashier at the supermarket. เธอเคยได้รับการว่าจ้างให้เป็นพนักงานเก็บเงินที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต career     อาชีพ What sort of career do you want when you grow up? เมื่อโตขึ้นเธออยากมีอาชีพอะไร =Same as: job, trade, occupation, profession, business go     ทำงาน The radio wouldn’t go after… Read More »

รายชื่อเครื่องมือที่ใช้ทำงาน(tools ) ในภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ว่า Tool ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น Hand Tool (เครื่องมือที่ทำงานด้วยมือ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า) Power Tool (เครื่องมือที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า)   รายชื่อเครื่องมือภาษาอังกฤษ   Axe แปลว่า ขวาน ใช้ตัดไม้ ตัดฟืน   Chisel แปลว่า สิ่ว เป็นเครื่องมือที่มีปลายแบนคม ใช้ตอกให้ปลายคมแซะเนื้อวัตถุที่ต้องการหลุดออกมา   Drill แปลว่า สว่าน เป็นเครื่องมือสำหรับเจาะรู   Grinder แปลว่า เครื่องเจียร   Hammer แปลว่า ค้อน  ใช้สำหรับตอกตะปู (nail) นอกจากเป็นคำนามแปลว่าค้อนแล้ว hammer ยังเป็นคำกิริยา แปลว่า ตอกตะปู ได้อีกด้วย เช่น I hammer in the nail แปลว่า ฉันตอกตะปู  … Read More »