Category Archives: การเขียนภาษาอังกฤษ

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการ

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้น นอกจากเนื้อหาของรายงานที่สำคัญแล้ว หน้าปกรายงานซึ่งเป็นหน้าด่านแรกของรูปเล่ม ก็มีความสำคัญเช่นกัน หน้าปกรายงานที่อยู่ในแบบแผนทางการอย่างถูกต้อง ย่อมมีรายละเอียดครบถ้วน น่าหยิบจับมาอ่าน กว่า หน้าปกที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน องค์ประกอบของหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ หน้าปกรายงานทั่วไป 1. Title of Project  :หัวข้อรายงาน 2. Your name : ชื่อของคุณ (กรณี 3. Course Number, Course Title, Type of Report : เลขหลักสูตร , ชื่อหลักสูตร และ ชนิดของรายงาน 4. Date : วันที่จัดทำ ตัวอย่างหน้าปกรายงาน อย่างไรก็ตาม หน้าปกรายงานตามตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงหน้าปกทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกรายงานแต่ละฉบับยังมีความแตกต่างกันจาก ประเภทรายงาน , ผู้จัดทำรายงาน (หากเป็นรายงานกลุ่ม จะต้องระบุชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิกในกลุ่ม)… Read More »

ลองกอง ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร ?

ปีที่ผ่านมา ลองกอง ในประเทศไทย ราคาถูกมาก ๆ เหลือราคาเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท ปีนี้ก็รอลุ้นอยู่ว่าจะราคาถูกเหมือนเดิมอีกหรือไม่ เพราะโดยส่วนตัวชอบทานผลไม้ชนิดนี้อยู่แล้ว แต่ราคาที่ต่ำจนเกินไปก็อดสงสารชาวสวนไม่ได้ เอาเป็นว่าขอให้ราคาพอดีพอเหมาะก็แล้วกัน มาเข้าเรื่องของคำว่า ลองกอง ภาษาอังกฤษ กันดีกว่า ลองกอง มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Lansium parasiticum และเนื่องจากลองกองเป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งจึงถูกเรียกรวมได้อีกด้วยว่า Langsat ในประเทศไทยนั้นเราใช้คำว่าลองกอง ซึ่งมาจากภาษายาวีว่า ดอกอง คำว่าลองกองในไทยสามารถเขียนทับศัพท์ได้เลยว่า Longkong ซึ่งแม้จะเป็นภาษาถิ่น แต่ฝรั่งบางคนก็รู้จัก หากไม่รู้จักเราก็อธิบายได้ว่า คือ Langsat นั่นเอง lanzones หรือ  Lansones ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ลองกอง ในภาษาอังกฤษ เป็นคำในภาษาตากาล็อคของทางฟิลิปปินส์ ในประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เรียกลองกองว่า Duku ซึ่งคำนี้จัดได้ว่าเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกลองกองอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ

จดหมายขอแต่งงาน ภาษาอังกฤษ

การขอผู้หญิงแต่งงานทำได้หลายรูปแบบ สำหรับคนที่เขินอาย หรือ ไม่สะดวกที่จะกล่าวต่อหน้า อาจจะเลือกใช้วิธีเขีนนจดหมาย หรือ อีเมล์ เพื่อสร้างความประหลาดใจให้อีกฝ่าย ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างการเขียนจดหมายขอแต่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ที่ฝ่ายชายส่งถึงคนรัก My dearest Love, We have been in love long enough to know each other very well. I now feel that it is time for us to marry and settle down to family life. You know, I am in a position to look after… Read More »

รูปแบบของการเขียนจดหมายและอีเมล์ ภาษาอังกฤษ

รูปแบบของการเขียนจดหมายโดยทั่วๆ ไปนั้น สามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ 1. แบบเป็นทางการ (Formal Letter) 2. แบบไม่เป็นทางการ (Informal Letter) จดหมายที่เขียนเป็นแบบทางการก็คือ แบบที่ใช้เขียนติดต่อในหน่วยงานราชการ บริษัท หรือ ห้างร้าน และถ้าเป็นการติดต่อทางธุรกิจเราเรียกเป็นภาอังกฤษว่า “business Correspondence” เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นที่แน่นอนเลยว่า จดหมายประเภทนี้จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ระบุไว้ เช่น การขึ้นต้นหรือลงท้ายจดหมายเป็นต้น  ซึ่งต้องเคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษ  เพราะถ้าเป็นทางธุรกิจก็อาจทำให้เสียลูกค้า หรือไม่ก็ธุรกิจเสียหายไปเลย อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากหนังสือ “การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ” ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันกับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ในทางตรงกันข้าม จดหมายที่เขียนแบบไม่เป็นทางการ หรือ “Informal Letter” จะไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไรนัก เพียงแต่วางรูปแบบหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Layout” ให้ถูกต้องและเขียนคำขึ้นต้นและลงท้ายให้เหมาะสมกับฐานะผู้รับ พร้อมทั้งใช้ภาษาที่สุภาพก็ดูจะเป็นการเพียงพอแล้ว และตัวอย่างจดหมายประเภทนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น จดหมายที่เขียนถึงญาติ คนรัก หรือเพื่อนๆ เป็นต้น ดังนั้นตัวอย่างจดหมายที่จะนำมาแสดงต่อไปนี้จึงจัดอยู่ในประเภทหลังนี้ และผู้เขียนเองก็จำเป็นต้องศึกษาการใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายให้เหมาะสมเช่นกันเพื่อความไพเราะของจดหมายด้วย อาจกล่าวได้ว่าจดหมายรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องเป็นการแสดงออกจากความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจึงจะไพเราะและหวานซึ้งประทับใจผู้รับ และพึงจำไว้เสมอว่าการที่ผู้รับจะรู้ว่าจดหมายที่เขาอ่านอยู่นั้นมาจากการเสแสร้งหรือจากส่วนลึกของความรู้สึกที่มีต่อเขานั้นไม่ยากเลย… Read More »

การเขียนอีเมล์เพื่อขอยืมเงินแฟน เป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่ต้องกลับไปทำงานต่างประเทศ ระหว่างที่คุณอยู่เมืองไทย อาจจะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แล้ว หนทางที่เหลืออยู่คงจะต้องยืมเงินจากแฟน แม้ว่าจะไม่อยากทำแต่ก็ไม่มีทางเลือก คุณสามารถที่จะเขียนอีเมล์ขอยืมเงินได้ ดังนี้ Before sending you this email, I thought it over again and again. I don’t know if it will be appropriate to ask for your help, but we are going to marry next year and you plan to settle down in Thailand. My parents said that after our… Read More »

จดหมายภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดพร้อมของขวัญ

ตัวอย่างจดหมายแนบภาษาอังกฤษที่ส่งไปพร้อมกับของขวัญ ในจดหมาย Angela ได้ส่งถึง Norah โดยอวยพรวันเกิดที่จะถึงในสัปดาห์หน้า และพูดถึงของขวัญซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งมาให้ด้วย Dear Norah, You will be celebrating your next birthday on Friday, next week, so – many happy returns of the day! I am sending you a book entitled “Letters on Love, Marriage, Divorce and Death” by Milon Nandy to celebrate the event. Though it is a very humble… Read More »

ตัวอย่างอีเมล์ภาษาอังกฤษ รับทราบการบริจาคเงิน Acknowledgement of the donation

สำหรับผู้ที่ทำงาน หรือ เกี่ยวข้องกับการจัดหาทุนเพื่อการกุศล เมื่อมีชาวต่างชาติบริจาคเงินเข้ามา คุณสามารถบอกให้เขารับทราบทางอีเมล์ได้ด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้ ในตัวอย่างเป็นการส่งอีเมล์ของเลขานุการหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งส่งถึงผู้บริจาคเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับเงินแล้ว และขอบคุณที่บริจาค Dear Sir, We acknowledge your cheque for $100, in response to our appeal for funds to alleviate the sufferings of the recent flood victims. Your kind donation is indeed a concrete expression of your sympathy for the unfortunate ones for which we thank you most sincerely.… Read More »

อีเมล์ภาษาอังกฤษ ขอบคุณคนรักที่ให้ของขวัญวันเกิด

วันนี้เราขอนำตัวอย่างรูปแบบการเขียนอีเมล์ขอบคุณคนรักสำหรับของขวัญวันเกิดที่ส่งมาให้ Dear John, You are sweet to think of such a delightful present. It was quite unexpected and all the more appreciated for that. Thank you, not only for giving me something I shall always cherish, but also for giving so much thought choosing it. Ever yours, Susan.   ถึง จอห์น คุณน่ารักมากที่คิดถึงของขวัญที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ มันเป็นของที่คาดไม่ถึงและน่ายินดีอย่างมาก ขอบคุณ ,ไม่เฉพาะสำหรับการให้ของขวัญกับฉันซึ่งฉันจะดูแลมันอย่างดี… Read More »

หลักการและเทคนิคการเขียนบทความ เรียงความภาษาอังกฤษ

ประโยค (sentence) คือกลุ่มคำ (a group of words) ซึ่งนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อบอกความเป็นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (a single statement) ตอนความ (paragraph) คือกลุ่มของประโยค (a group of sentences) ซึ่งนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อบอกใจความอย่างใดอย่างหนึ่ง (a single idea) เรียงความ (composition) คือกลุ่มของตอนความ (a group of paragraphs) ซึ่งนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อบอกจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง (a single purpose) ประโยคแต่ละประโยคแยกจากกันด้วยเครื่องหมาย period (.) หรือ question mark (?) หรือ exclamation mark (1) ตอนความแต่ละตอนความแยกจากกันด้วยการย่อหน้า(ขึ้นบรรทัดใหม่) เรียงความอาจมีลักษณะต่างๆ กันแล้วแต่ความมุ่งหมาย เช่นอาจเป็นเรื่องราว (story) เป็นบทความ (article) เป็นจดหมาย… Read More »

วิธีการเขียน resume สมัครงาน ในภาษาอังกฤษ

resume หรือ curriculum vitae คือ ประวัติส่วนตัวสั้นๆ ซึ่งจะแสดงความเป็นมาแบบสั้นๆ ของผู้สมัคร (candidate) ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเองว่า เป็นใคร (Who you are) มาจากไหน (Where you are from) เรียนจบอะไร, ทำงานอะไร (What you have done) เตรียมตัวมาดีไหม (How well preprared you are for the job) เป็นต้น การเขียน resume ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดเจน จัดวางรูปแบบให้อ่านง่าย โดยพิมพ์แทนการเขียนด้วยลายมือ และต้องไม่มีที่ขีดฆ่าหรือรอยลบ ซึ่งจะทำให้ดูไม่ดี และที่สำคัญ resume ไม่ควรที่จะยาวเกินไป ควรมีหน้ากระดาษเดียว หรือสูงสุดก็ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ resume หรือ curriculum vitae ควรมีเนื้อหา ดังนี้… Read More »