บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไปซื้อของ (โทรทัศน์)

By | December 24, 2014

Today I went to look at some T.V. set at the store nearby.
วันนี้ฉันไปดูเครื่องรับโทรทัศน์ที่ร้านใกล้ๆ นี่

Do you really think we should have a television set?
นี่คุณคิดว่าเราควรจะมีเครื่องรับโทรทัศน์จริงๆ หรือ?

I think it would be nice; and I heard you mention once that you’d like to have one, didn’t I?
ฉันคิดว่าคงจะดี แล้วก็เคยได้ยินคุณพูดครั้งหนึ่งว่าอยากจะมีสักเครื่อง ไม่ใช่หรือ?

It would be jolly to have it, but can we afford to buy it?
ถ้าได้ละก็ดี ว่าแต่เราจะมีเงินพอซื้อหรือ?

I was told at the store that we can purchase* the set on time. How about that?
ที่ร้านเขาบอกว่าเราอาจจะซื้อด้วยเงินผ่อนได้ เป็นอย่างไร?
………………………………………………………………………………………….
*purchase = buy แปลว่าซื้อ และ purchase on time คือซื้อด้วยเงินผ่อน
………………………………………………………………………………………….

What down payment is required?
ต้องวางเงินก่อนเท่าไร?

Is it possible for us to purchase the T.V. set on time?
มีทางที่เราจะซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยเงินผ่อนไหม?

Of course, you have such a good credit. You’re working and have a steady job.
แน่นอนคุณออกมีเครดิตดี คุณมีงานทำและเป็นงานที่มั่นคง

What down payment is required?
ต้องวางเงินก่อนเท่าไร?

You have to pay 20% down and the remainder in monthly payments spread out over a year.
ต้องวางก่อน 20% และที่เหลือก็ใช้เป็นเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

I personally don’t like purchasing things on time; it makes us indulge in extravagance; but if we’ll wait till we’ve saved up to buy it, we probable have to wait for ever.
ฉันเองน่ะไม่ชอบซื้อของเงินผ่อนหรอก มันทำให้เราตามใจตัวเองในทาง ฟุ่มเฟือย แต่ถ้าเราจะรอไปจนกว่าเราจะเก็บเงินได้พอที่จะซื้อ เราอาจจะต้องคอยไปไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้

May I see the set in operation?

ขอให้ผมดูเวลาเปิดรับหน่อย?

May I see the set in operation, please?
ขอให้ผมดูเวลาเปิดรับหน่อยซิครับ?

Certainly! This is just about the time in which the Thai T.V. program is on the air.
ได้ครับ นี่ก็ได้เวลา ท.ท.ท. ออกอากาศพอดี

Where to adjust when it’s blur?
เวลามันมัวจะปรับภาพที่ไหน?

You just dial this knob to bring the picture onto focus. See?
เพียงแต่หมุนปุ่มนี้ เพื่อให้ภาพเข้าสู่โฟคัส นี่ไงครับ

What can I do in case I get the set home and find out it doesn’t work well?
ถ้าผมรับเครื่องไปบ้านแล้วปรากฏว่ามันไม่ดี ผมจะทำอย่างไร?

Our television expert will look it over. If there’s something wrong with the set, you can always exchange it for another set.
ผู้ชำนาญทาง ที.วี. ของเราก็จะไปดูให้ครับ ถ้าเกี่ยวกับเครื่องเสีย คุณก็จะเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่ไปได้เสมอ

Does it need an outside aerial?
ต้องติดเสาอากาศข้างนอกไหม?

Does it need an outside aerial?
จำเป็นต้องติดเสาอากาศข้างนอกไหม?

It depends a great deal upon where you live. There are sections where it is almost impossible to get a good picture with even the most expensive set. In such case, the outside aerial can be somewhat helpful.
นั่นย่อมขึ้นอยู่กับที่ๆ คุณอยู่เป็นอันมากครับ มีบางแห่งซึ่งเกือบจะรับ ภาพให้ดีไม่ได้เลย แม้ว่าจะให้เครื่องราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ในกรณี เช่นนั้น เสาอากาศข้างนอกอาจจะช่วยได้บ้าง

This is quite a well known make*, isn’t it?
นี่ก็เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงพอใช้มิใช่หรือ?

Yes, this make* is widely used all over the world.
ใช่ครับ ยี่ห้อนี้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกครับ
………………………………………………………………………………………….
*make ในที่นี้แปลว่า ยี่ห้อสินค้า
………………………………………………………………………………………….

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ