Bad Habit แปลว่า นิสัยไม่ดี

By | August 26, 2013

Bad Habit แปลว่า นิสัยไม่ดี เป็นพฤติกรรมเชิงลบที่เกิดขึ้นจากจิตใจ ซึ่งเมื่อทำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดการเสพติดการกระทำที่ทำลายบุคลิกภาพ เช่น การกัดเล็บ ,ดึงผม ,ผลัดวันประกันพรุ่ง , ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น

เรามาดูกันดีกว่าว่า พฤติกรรมด้านลบ มีอะไรบ้าง เพื่อที่เมื่อเราทราบแล้ว หากพบว่าเรามีรูปแบบการกระทำเช่นนี้อยู่ จะได้พยายามเลิกซะ

นิสัยไม่ดี (Bad Habits)

bad habit แปลว่า นิสัยไม่ดี

1. Biting Nails แปลว่า กัดเล็บ

2. Cracking Knuckles แปลว่า หักนิ้ว  บางคนจะชอบดึงหรือหักนิ้วให้เกิดเสียงดัง

3. Picking your Nose แปลว่า แคะขี้มูก

4. Twirling Hair แปลว่า ม้วนผม จะพบได้ว่าบางคนชอบที่จะม้วนผมไปรอบนิ้วมือตัวเองบ่อยครั้ง

5. Rolling Eyes: แปลว่า กรอกตา ไปมา

6. Slouching แปลว่า หลังงอ

7. Picking a Wedgie  คือ การใช้มือดึงกางเกงในที่เข้าวินออกมา ซึ่งการทำเช่นนี้ในที่สาธารณะจะดูไม่สุภาพ

8. Talking with your Mouth Full คือ พูดขณะที่รับประทานอาหารเต็มปาก

9. Not Washing Hands แปลว่า ไม่ล้างมือ จัดเป็นหนึ่งในนิสัยเชิงลบ และยังส่งผลให้ติดโรคได้ด้วย

10. Cursing แปลว่า การสบถ ,แช่ง

11. Gossiping คือ พูดถึงผู้อื่นลับหลัีงในแง่ลบ หรือที่เรียกว่า นินทา นั่นเอง

12. Mumbling คือ การพูดโดยไม่อ้าปากออกเสียงในทุกคำที่พูด

13. Always Complaining แปลว่า ขี้บ่น เห็นสิ่งไหนก็ตำหนิไปหมด

14. Always Being Negative แปลว่า มองโลกในแง่ลบ

15. Denying Personal Responsibility คือ การปฏิเสธความรับผิดชอบ  อะไรที่เกิดขึ้นล้วนไม่ใช่ความผิดของตนเอง โทษแต่ผู้อื่น

16. Speaking too Fast แปลว่า พูดเร็ว (จนผู้ฟังไม่เข้าใจ)

17. Over Committing or Always Saying “Yes” คือ นิสัยของบางคนที่ปฏิเสธผู้อื่นไม่เป็น ใครให้ช่วยอะไรก็ทำให้หมด สุดท้ายความเดือดร้อนก็อยู่ที่ตนเอง

18. Never Asking for Help แปลว่า ผู้ที่ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น แม่กระทั่งเวลาที่มีคนอาสามาช่วย (ฟังดูเป็นนิสัยที่ดีนะเนี่ย )

19.  Always Being Late แปลว่า มาสายเสมอ

20. Spitting in Public คือ ผู้ที่ชอบถ่มน้ำลายลงบนพื้นสาธารณะ

21. Road Rage เป็น อารมณ์หงุดหงิดขณะขับรถ มักจะขับเร็ว และแสดงความโมโหผู้ขับรถคันอื่นเป็นประจำ

22. Smoking/Drinking/Drugs/Junk Food ติดบุหรี่ ,เหล้า ,ยาเสพติด หรือแม้กระทั่งอาหารขยะ

23. Gambling ติดการพนัน

24. Addicted to TV/Internet/Video Games/Smart Phone/Porn คือพวกที่ใช้เวลากับการอยู่หน้าจอมากไป ไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ

25. Being a Slacker เกียจคร้าน เป็นคนขี้เกียจ ไม่ทำอะไร

26. Procrastination พวกผลัดวันประกันพรุ่ง รอจนวินาทีสุดท้ายจึงจะทำ

ในบทความนี้นอกจากเราทุกคนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับนิสัยด้านลบแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้ตรวจสอบและปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นได้อีกด้วย เท่าที่สังเกต ผมเองก็มีนิสัยไม่ดีอยู่หลายอย่างเลยนะเนี่ย คงต้องเร่งปรับปรุงซะแล้ว :D

สอนภาษาอังกฤษ