ตัวอย่างอีเมล์ภาษาอังกฤษ รับทราบการบริจาคเงิน Acknowledgement of the donation

By | December 24, 2014

สำหรับผู้ที่ทำงาน หรือ เกี่ยวข้องกับการจัดหาทุนเพื่อการกุศล เมื่อมีชาวต่างชาติบริจาคเงินเข้ามา คุณสามารถบอกให้เขารับทราบทางอีเมล์ได้ด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้

ในตัวอย่างเป็นการส่งอีเมล์ของเลขานุการหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งส่งถึงผู้บริจาคเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับเงินแล้ว และขอบคุณที่บริจาค

Dear Sir,

We acknowledge your cheque for $100, in response to our appeal for funds to alleviate the sufferings of the recent flood victims.

Your kind donation is indeed a concrete expression of your sympathy for the unfortunate ones for which we thank you most sincerely.

Yours faithfully,
Edward Horatio
(Secretary)

สอนภาษาอังกฤษ