600 คํากริยาภาษาอังกฤษ

By | July 13, 2013

คำกิริยาภาษาอังกฤษมีจำนวนมากมายหลายพันคำ แต่เมื่อเราคัดแยกมาเฉพาะที่ถูกใช้บ่อย ๆ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 600 คำ ซึ่งการจดจำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้งาน เพียงพอต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างแน่นอน

คำกิริยาภาษาอังกฤษ

600 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย

หมวดหมู่ A

    accept แปลว่า ยอมรับ
    add แปลว่า เพิ่ม
    admire แปลว่า ชม ,นับถือ
    admit แปลว่า ยอมรับ
    advise แปลว่า ให้คำปรึกษา
    afford แปลว่า จ่าย
    agree แปลว่า ตกลง ,เห็นด้วย
    alert แปลว่า เตือนภัย
    allow แปลว่า ให้ ,อนุญาต
    amuse แปลว่า ขำ , ทำให้ขบขัน
    analyse แปลว่า วิเคราะห์
    announce แปลว่า ประกาศ
    annoy แปลว่า รบกวน
    answer แปลว่า ตอบ
    apologise แปลว่า ขอโทษ
    appear แปลว่า ปรากฏ
    applaud แปลว่า ปรบมือ
    appreciate แปลว่า ซาบซึ้ง
    approve แปลว่า อนุมัติ
    argue แปลว่า เถียง
    arrange แปลว่า เตรียมการ
    arrest แปลว่า จับกุม
    arrive แปลว่า มาถึง
    ask แปลว่า ถาม

 หมวดหมู่ B

    back แปลว่า หนุนหลัง
    bake แปลว่า อบ
    balance แปลว่า คงเหลือ
    ban แปลว่า ห้าม
    bang แปลว่า กระแทกกระทั้น , ต่อสู้
    bare แปลว่า เปลือย
    bat แปลว่า ตีด้วยไม้
    bathe แปลว่า อาบน้ำ
    battle แปลว่า ต่อสู้
    beam แปลว่า ยิ้ม
    beg แปลว่า ขอ
    behave แปลว่า ประพฤติ
    belong แปลว่า เป็นของ
    bleach แปลว่า ฟอกขาว ,ทำให้ขาว
    bless แปลว่า ให้ศีลให้พร
    blind แปลว่า ทำให้มองไม่เห็น
    blink แปลว่า กะพริบตา
    blot แปลว่า เปรอะเปื้อน
    blush แปลว่า หน้าแดง
    boast แปลว่า โม้
    boil แปลว่า ต้ม
    bolt แปลว่า ล็อค
    bomb แปลว่า วางระเบิด
    book แปลว่า จอง
    bore แปลว่า เจาะ
    borrow แปลว่า ยืม
    bounce แปลว่า เด้ง
    bow แปลว่า คำนับ
    box แปลว่า ชกมวย
    brake แปลว่า เบรค
    branch แปลว่า ย่อย ,แบ่ง
    breathe แปลว่า หายใจ
    bruise แปลว่า ช้ำ
    brush แปลว่า แปรง
    bubble แปลว่า ทำให้เกิดฟอง
    bump แปลว่า กระเทือน
    burn แปลว่า เผาไหม้
    bury แปลว่า ฝังศพ
    buzz แปลว่า ฉวัดเฉวียน

หมวดหมู่ C

    calculate แปลว่า คำนวณ
    call แปลว่า โทรศัพท์
    camp แปลว่า ตั้งค่าย ,ตั้งเต็นท์
    care แปลว่า ดูแล
    carry แปลว่า พกพา
    carve แปลว่า แกะสลัก
    cause แปลว่า ก่อให้เกิด
    challenge แปลว่า ท้าทาย
    change แปลว่า เปลี่ยนแปลง
    charge แปลว่า รับผิดชอบ
    chase แปลว่า ไล่ล่า
    cheat แปลว่า โกง
    check แปลว่า ตรวจสอบ
    cheer แปลว่า เชียร์
    chew แปลว่า เคี้ยว
    choke แปลว่า เค้น
    chop แปลว่า สับ
    claim แปลว่า อ้าง
    clap แปลว่า ตบมือ
    clean แปลว่า ทำความสะอาด
    clear แปลว่า ล้าง
    clip แปลว่า เก็บผม
    close แปลว่า ปิด
    coach แปลว่า ฝึกสอน
    coil แปลว่า ม้วน
    collect แปลว่า เก็บ ,รวบรวม
    colour แปลว่า ระบายสี
    comb แปลว่า หวี
    command แปลว่า สั่ง
    communicate แปลว่า สื่อสาร
    compare แปลว่า เปรียบเทียบ
    compete แปลว่า แข่งขัน
    complain แปลว่า บ่น ,ร้องทุกข์
    complete แปลว่า กรอก
    concentrate แปลว่า ตั้งสมาธิ
    concern แปลว่า กังวล
    confess แปลว่า สารภาพ
    confuse แปลว่า สับสน
    connect แปลว่า ต่อ
    consider แปลว่า พิจารณา
    consist แปลว่า ประกอบด้วย
    contain แปลว่า บรรจุ
    continue แปลว่า ต่อ ,สืบสาน
    copy แปลว่า คัดลอก
    correct แปลว่า แก้ไข
    cough แปลว่า ไอ
    count แปลว่า นับ
    cover แปลว่า ปกคลุม
    crack แปลว่า ร้าว
    crash แปลว่า ชน , พัง
    crawl แปลว่า คลาน
    cross แปลว่า ข้าม
    crush แปลว่า บด
    cry แปลว่า ร้องไห้
    cure แปลว่า รักษา
    curl แปลว่า โค้ง , งอ ,ดัดผม
    curve แปลว่า  โค้ง
    cycle แปลว่า หมุนรอบ,ขี่รถจักรยาน

หมวดหมู่ D

    dam แปลว่า กั้นเขื่อน
    damage แปลว่า ทำให้เสียหาย
    dance แปลว่า เต้น
    dare แปลว่า กล้า
    decay แปลว่า ผุ , ทรุดโทรม
    deceive แปลว่า หลอกลวง
    decide แปลว่า ตัดสิน
    decorate แปลว่า ตกแต่ง
    delay แปลว่า เลื่อน , คลาดเวลา
    delight แปลว่า พอใจ
    deliver แปลว่า ส่งมอบ
    depend แปลว่า อาศัย , พึ่ง
    describe แปลว่า บรรยาย
    desert แปลว่า ละทิ้ง
    deserve แปลว่า สมน้ำสมเนื้อ
    destroy แปลว่า ทำลาย
    detect แปลว่า ตรวจจับ
    develop แปลว่า พัฒนา
    disagree แปลว่า ไม่เห็นด้วย ,โต้แย้ง
    disappear แปลว่า หายไป
    disapprove แปลว่า ไม่พอใจ ,ไม่อนุญาต
    disarm แปลว่า ปลดอาวุธ
    discover แปลว่า ค้นพบ
    dislike แปลว่า ไม่ชอบ
    divide แปลว่า แบ่ง
    double แปลว่า ซ้ำซ้อน
    doubt แปลว่า สงสัย
    drag แปลว่า ลาก
    drain แปลว่า ระบายน้ำ
    dream แปลว่า ฝัน
    dress แปลว่า แต่งตัว
    drip แปลว่า หยด
    drop แปลว่า หล่น
    drown แปลว่า จมน้ำตาย
    drum แปลว่า ตีกลอง
    dry แปลว่า แห้ง ,ตาก
    dust แปลว่า แปรง

หมวดหมู่ E

    earn แปลว่า ได้รับ
    educate แปลว่า ให้การศึกษา , สอน
    embarrass แปลว่า ทำให้อึดอัดใจ
    employ แปลว่า จ้าง
    empty แปลว่า ทำให้ว่างเปล่า
    encourage แปลว่า ให้กำลังใจ
    end แปลว่า จบ ,สิ้นสุด
    enjoy แปลว่า เพลิดเพลิน
    enter แปลว่า เข้าไป
    entertain แปลว่า ทำให้ชอบใจ
    escape แปลว่า หลบหนี
    examine แปลว่า ตรวจสอบ
    excite แปลว่า ตื่นเต้น
    excuse แปลว่า แก้ตัว
    exercise แปลว่า ออกกำลังกาย
    exist แปลว่า มีอยู่
    expand แปลว่า ขยายความ
    expect แปลว่า คาดหวัง
    explain แปลว่า อธิบาย
    explode แปลว่า ระเบิด
    extend แปลว่า ขยายออก

หมวดหมู่ F

    face แปลว่า เผชิญหน้า
    fade แปลว่า จางหาย
    fail แปลว่า ล้มเหลว
    fancy แปลว่า จินตนาการ
    fasten แปลว่า ยึด
    fax แปลว่า โทรสาร
    fear แปลว่า กลัว
    fence แปลว่า ทำรั้วกั้น
    fetch แปลว่า นำมา
    file แปลว่า ใส่แฟ้ม
    fill แปลว่า ใส่
    film แปลว่า ถ่ายภาพยนฅร์
    fire แปลว่า ยิง,เผา
    fit แปลว่า ทำไห้พอดี , ปรับปรุง
    fix แปลว่า ซ่อมบำรุง ,แก้ไขปัญหา
    flap แปลว่า ปรบ
    flash แปลว่า วูบ ,ส่งแสงแลบ
    float แปลว่า ลอย
    flood แปลว่า น้ำท่วม
    flow แปลว่า ไหล
    flower แปลว่า ผลิบาน
    fold แปลว่า พับ
    follow แปลว่า ปฏิบัติตาม
    fool แปลว่า หลอกลวง
    force แปลว่า บังคับ
    form แปลว่า สร้าง
    found แปลว่า พบว่า
    frame แปลว่า กรอบ
    frighten แปลว่า ขู่
    fry แปลว่า ทอด

หมวดหมู่ G

    gather แปลว่า
รวบรวม
    gaze แปลว่า จ้องมอง
    glow แปลว่า เรืองแสง
    glue แปลว่า ติด
    grab แปลว่า คว้า
    grate แปลว่า ขูด ,เสียดสี
    grease แปลว่า อัดฉีด , ชโลม
    greet แปลว่า ทักทาย
    grin แปลว่า การยิ้มกว้าง
    grip แปลว่า กำ
    groan แปลว่า คร่ำครวญ
    guarantee แปลว่า รับประกัน
    guard แปลว่า ป้องกัน
    guess แปลว่า เดา
    guide แปลว่า แนะนำ

หมวดหมู่ H

    hammer แปลว่า ตอก ,ทุบด้วยค้อน
    hand แปลว่า มอบ,ส่ง
    handle แปลว่า จัดการ ,จับ ,ควบคุม
    hang แปลว่า แขวน ,ห้อย
    happen แปลว่า เกิดขึ้น
    harass แปลว่า กวนใจ ,ราวี
    harm แปลว่า ทำให้เสียหาย
    hate แปลว่า เกลียด
    haunt แปลว่า หลอกหลอน
    head แปลว่า โหม่ง
    heal แปลว่า รักษา
    heap แปลว่า ทับถม
    heat แปลว่า เดือด
    help แปลว่า ช่วยเหลือ
    hook แปลว่า คล้อง,เกี่ยวติด
    hop แปลว่า กระโดด
    hope แปลว่า หวัง ,ปรารถนา
    hover แปลว่า โผบิน ,โฉบ
    hug แปลว่า กอด
    hum แปลว่า ครวญเพลง
    hunt แปลว่า ล่า
    hurry แปลว่า รีบเร่ง

หมวดหมู่ I

    identify แปลว่า แยกแยะ , วินิจฉัย
    ignore แปลว่า ละเลย
    imagine แปลว่า จินตนาการ
    impress แปลว่า ประทับใจ
    improve แปลว่า ปรับปรุง
    include แปลว่า ประกอบด้วย ,รวมอยู่
    increase แปลว่า เพิ่ม
    influence แปลว่า มีอิทธิพล
    inform แปลว่า แจ้ง
    inject แปลว่า ฉีด
    injure แปลว่า ทำร้าย
    instruct แปลว่า สั่ง
    intend แปลว่า ตั้งใจ
    interest แปลว่า เกี่ยวข้อง ,กระตุ้นความสนใจ
    interfere แปลว่า แทรกแซง
    interrupt แปลว่า ขัดขวาง
    introduce แปลว่า แนะนำ
    invent แปลว่า คิดค้น
    invite แปลว่า เชิญ
    irritate แปลว่า ระคายเคือง
    itch แปลว่า คัน

หมวดหมู่ J

    jail แปลว่า
จองจำ
    jam แปลว่า ติดขัด
    jog แปลว่า เขย่าเบา ๆ
    join แปลว่า ร่วม
    joke แปลว่า ตลก
    judge แปลว่า วิพากษ์วิจารณ์,ตัดสินโทษ
    juggle แปลว่า เล่นกล , เล่นปาหี่
    jump แปลว่า กระโดด

หมวดหมู่ K

    kick แปลว่า เตะ
    kill แปลว่า ฆ่า
    kiss แปลว่า จูบ
    kneel แปลว่า คุกเข่า
    knit แปลว่า ถัก
    knock แปลว่า เคาะ
    knot แปลว่า ผูกปม

หมวดหมู่ L

    label แปลว่า ติดป้าย
    land แปลว่า จับจอง
    last แปลว่า ทนทาน
    laugh แปลว่า หัวเราะ
    launch แปลว่า ยิง, ประกาศ, ปล่อยจรวด
    learn แปลว่า เรียน
    level แปลว่า เกรด
    license แปลว่า ให้อำนาจ ,ออกใบอนุญาต
    lick แปลว่า เลีย
    lie แปลว่า โกหก
    lighten แปลว่า ทำให้เบา , กระจ่าง
    like แปลว่า ชอบ
    list แปลว่า ลงรายการ
    listen แปลว่า ฟัง
    live แปลว่า พักพิง ,อยู่
    load แปลว่า ใส่ ,บรรทุกของ
    lock แปลว่า ล็อค
    long แปลว่า ปรารถนา
    look แปลว่า มอง
    love แปลว่า รัก

หมวดหมู่ M

    man แปลว่า ควบคุม
    manage แปลว่า จัดการ
    march แปลว่า เดินขบวน
    mark แปลว่า ทำเครื่องหมาย
    marry แปลว่า แต่งงาน
    match แปลว่า แข่งขัน
    mate แปลว่า แต่งงาน
    matter แปลว่า สำคัญ
    measure แปลว่า วัด
    meddle แปลว่า แทรกแซง
    melt แปลว่า ละลาย
    memorise แปลว่า จดจำ
    mend แปลว่า ซ่อม ,แก้ไข
    mess up แปลว่า เลอะ
    milk แปลว่า รีดนม , ปอกลอก
    mine แปลว่า ขุด
    miss แปลว่า คิดถึง
    mix แปลว่า ผสม
    moan แปลว่า คราง
    moor แปลว่า จอดเรือ
    mourn แปลว่า เศร้าสลด
    move แปลว่า ย้าย
    muddle แปลว่า ยุ่งเหยิง ,สับสน
    mug แปลว่า โจมตี
    multiply แปลว่า คูณ ,เพิ่มจำนวน
    murder แปลว่า ฆาตกรรม

หมวดหมู่ N

    nail แปลว่า ตอกตะปู ,ตรึง
    name แปลว่า ตั้งชื่อ
    need แปลว่า ขาดไม่ได้
    nest แปลว่า ทำรัง
    nod แปลว่า พยักหน้า ,สัปหงก
    note แปลว่า สังเกต , บันทึก
    notice แปลว่า ข้อสังเกต
    number แปลว่า นับ

หมวดหมู่ O

    obey แปลว่า เชื่อฟัง
    object แปลว่า คัดค้าน ,ไม่เห็นด้วย
    observe แปลว่า สังเกต
    obtain แปลว่า ได้รับ , บรรลุ
    occur แปลว่า เกิดขึ้น
    offend แปลว่า รุกราน , ขัดใจ
    offer แปลว่า เสนอ
    open แปลว่า เปิด
    order แปลว่า สั่ง
    overflow แปลว่า ล้น
    owe แปลว่า ติดเงิน , เป็นหนี้
    own แปลว่า มี ,ยอมรับ

หมวดหมู่ P

    pack แปลว่า ห่อ
    paddle แปลว่า พายเรือ ,แกว่ง
    paint แปลว่า ทาสี , ระบายสี
    park แปลว่า จอดรถ
    part แปลว่า แตก ,แหวก
    pass แปลว่า ผ่านไป
    paste แปลว่า แปะ
    pat แปลว่า ตบเบา ๆ
    pause แปลว่า หยุดชั่วคราว
    peck แปลว่า ถากถาง
    pedal แปลว่า ใช้เหยียบ
    peel แปลว่า ปอก
    peep แปลว่า โผล่ ,เหลือบ
    perform แปลว่า ปฏิบัติการ
    permit แปลว่า อนุญาต
    phone แปลว่า โทรศัพท์ ,พูดโทรศัพท์
    pick แปลว่า เลือก
    pinch แปลว่า หยิก
    pine แปลว่า เสียใจมากที่บางคนจากไป
    place แปลว่า วาง ,ตั้ง
    plan แปลว่า วางแผน ,ออกแบบ
    plant แปลว่า ปลูก ,สร้าง
    play แปลว่า เล่น
    please แปลว่า กรุณา ,พึงใจ
    plug แปลว่า อุด ,ชักโครก
    point แปลว่า ชี้ ,เล็ง
    poke แปลว่า กระตุ้น ,โผล่
    polish แปลว่า ขัด
    pop แปลว่า โผล่ ,โปน ,ทำสิ่งที่ดังปัง
    possess แปลว่า มี ,ครอบครอง
    post แปลว่า โพสต์ข้อความ ,ปิดประกาศ
    pour แปลว่า เท ,ริน
    practise แปลว่า ปฏิบัติ ,ฝึกหัด
    pray แปลว่า อธิษฐาน
    preach แปลว่า เทศน์
    precede แปลว่า ล่วง ,ออกหน้า
    prefer แปลว่า ชอบ
    prepare แปลว่า เตรียมการ
    present แปลว่า นำเสนอ
    preserve แปลว่า อนุรักษ์
    press แปลว่า กด
    pretend แปลว่า แกล้งทำ
    prevent แปลว่า ป้องกัน
    prick แปลว่า ทิ่ม
    print แปลว่า พิมพ์
    produce แปลว่า ทำ , ก่อ
    program แปลว่า วางวิธีการให้
    promise แปลว่า สัญญา
    protect แปลว่า ป้องกัน
    provide แปลว่า ให้
    pull แปลว่า ดึง
    pump แปลว่า ปั๊ม
    punch แปลว่า ต่อย
    puncture แปลว่า เจาะ
    punish แปลว่า ลงโทษ
    push แปลว่า ดัน

หมวดหมู่ Q

question แปลว่า ถาม
queue แปลว่า เข้าคิว

หมวดหมู่ R

    race แปลว่า ไปอย่างเร็ว ,แข่งความเร็ว
    radiate แปลว่า เปล่งประกาย ,แผ่รังสี
    rain แปลว่า ฝนตก ,โปรยปราย
    raise แปลว่า ยก
    reach แปลว่า มาถึง
    realise แปลว่า ตระหนักถึง
    receive แปลว่า ได้รับ
    recognise แปลว่า รับรู้
    record แปลว่า บันทึก
    reduce แปลว่า ลด
    reflect แปลว่า สะท้อน
    refuse แปลว่า ปฏิเสธ
    regret แปลว่า เสียใจ
    reign แปลว่า ครองราชย์
    reject แปลว่า ปฏิเสธ
    rejoice แปลว่า ชื่นชมยินดี
    relax แปลว่า ผ่อนคลาย
    release แปลว่า ปล่อย
    rely แปลว่า วางใจ
    remain แปลว่า อยู่ ,คงเหลือ
    remember แปลว่า จำ
    remind แปลว่า เตือน
    remove แปลว่า ถอด ,กำจัด
    repair แปลว่า ซ่อมแซม
    repeat แปลว่า ทำซ้ำ
    replace แปลว่า แทนที่
    reply แปลว่า ตอบ
    report แปลว่า แจ้ง ,รายงาน ,ส่งข่าว
    reproduce แปลว่า ทำสำเนา ,สืบพันธุ์
    request แปลว่า ขอ
    rescue แปลว่า ช่วยเหลือ
    retire แปลว่า เกษียณอายุ
    return แปลว่า กลับ
    rhyme แปลว่า คล้องจอง
    rinse แปลว่า ล้าง
    risk แปลว่า เสี่ยงชีวิต
    rob แปลว่า ปล้น
    rock แปลว่า โยก
    roll แปลว่า ม้วน
    rot แปลว่า เน่า
    rub แปลว่า ถู
    ruin แปลว่า ทำลาย
    rule แปลว่า ปกครอง ,ควบคุม
    rush แปลว่า รีบเร่ง

หมวดหมู่ S

    sack แปลว่า
ไล่ออก , ใส่ถุง
    sail แปลว่า แล่นเรือ
    satisfy แปลว่า พึงพอใจ
    save แปลว่า ประหยัด
    saw แปลว่า เลื่อย
    scare แปลว่า ทำให้ตกใจ
    scatter แปลว่า กระจัดกระจาย
    scold แปลว่า ด่าว่า
    scorch แปลว่า เกรียม
    scrape แปลว่า ขูด
    scratch แปลว่า รอยขีดข่วน
    scream แปลว่า กรีดร้อง
    screw แปลว่า ขันให้แน่นด้วยสกรู
    scribble แปลว่า เขียนลวก ๆ ,เขียนหวัด
    scrub แปลว่า ขัด
    seal แปลว่า ประทับตรา
    search แปลว่า ค้นหา
    separate แปลว่า แยก
    serve แปลว่า ให้บริการ
    settle แปลว่า ชำระ
    shade แปลว่า แรเงา ,ทำให้สลัว
    share แปลว่า แบ่ง
    shave แปลว่า โกน
    shelter แปลว่า ปกป้อง
    shiver แปลว่า สั่น ,ระรัว
    shock แปลว่า ช็อก
    shop แปลว่า ไปเที่ยวซื้อของ
    shrug แปลว่า ยกไหล่แสดงว่าไม่รู้
    sigh แปลว่า ถอนหายใจ
    sign แปลว่า ลงชื่อ
    signal แปลว่า ส่งสัญญาณ
    sin แปลว่า ประทุษร้าย
    sip แปลว่า จิบ
    ski แปลว่า เล่นสกี
    skip แปลว่า กระโดดข้าม
    slap แปลว่า ตบ
    slip แปลว่า ลื่น
    slow แปลว่า ช้า
    smash แปลว่า ชน
    smell แปลว่า ดม
    smile แปลว่า ยิ้ม
    smoke แปลว่า สูบบุหรี่
    snatch แปลว่า ฉก
    sneeze แปลว่า จาม
    sniff แปลว่า สูดอากาศ
    snore แปลว่า กรน
    snow แปลว่า หิมะ
    soak แปลว่า แช่
    soothe แปลว่า ปลอบประโลม
    sound แปลว่า ออกเสียง
    spare แปลว่า หวง ,เผื่อขาด , ไว้ชีวิต
    spark แปลว่า จุดประกาย
    sparkle แปลว่า แวววาว
    spell แปลว่า สะกด
    spill แปลว่า หก
    spoil แปลว่า เสีย ,ทำให้แย่
    spot แปลว่า ทำให้เป็นจุด
    spray แปลว่า สเปรย์
    sprout แปลว่า ผลิ ,แตกใบ
    squash แปลว่า คั้น
    squeak แปลว่า รับสารภาพ
    squeal แปลว่า ซัดทอด
    squeeze แปลว่า บีบ
    stain แปลว่า ทำเปื้อน
    stamp แปลว่า ประทับ
    stare แปลว่า จ้องมอง
    start แปลว่า เริ่มต้น
    stay แปลว่า พักอยู่
    steer แปลว่า คัดท้าย ,คุมหางเสือ
    step แปลว่า ก้าว
    stir แปลว่า คน
    stitch แปลว่า เย็กปัก
    stop แปลว่า หยุด
    store แปลว่า เก็บ
    strap แปลว่า รัด
    strengthen แปลว่า เสริมสร้าง ,กระชับ
    stretch แปลว่า ยืด
    strip แปลว่า ลอก , เปลื้องผ้า
    stroke แปลว่า ลูบ
    stuff แปลว่า สอดไส้ , บรรจุ
    subtract แปลว่า หัก
    succeed แปลว่า ประสบความสำเร็จ
    suck แปลว่า ดูด
    suffer แปลว่า ประสบ
    suggest แปลว่า แนะนำ
    suit แปลว่า เหมาะสม
    supply แปลว่า จัดหา
    support แปลว่า สนับสนุน
    suppose แปลว่า สมมติ
    surprise แปลว่า แปลกใจ
    surround แปลว่า ล้อมรอบ
    suspect แปลว่า สงสัย
    suspend แปลว่า เลื่อน
    switch แปลว่า เปลี่ยน

หมวดหมู่ T

    thaw แปลว่า ทำให้ละลาย ,ใจอ่อน
    tick แปลว่า เสียงนาฬิกา
    tickle แปลว่า จี้ ,จักจี้
    tie แปลว่า ผูก
    time แปลว่า ประมาณเวลา
    tip แปลว่า พลิกคว่ำ, ให้ทิป
    tire แปลว่า อ่อนล้า
    touch แปลว่า สัมผัส
    tour แปลว่า ท่องเที่ยว
    tow แปลว่า ชักลาก , พ่วง
    trace แปลว่า ติดตาม
    trade แปลว่า ค้าขาย
    train แปลว่า อบรม
    transport แปลว่า ขนส่ง
    trap แปลว่า ดักจับ
    travel แปลว่า เดินทาง
    treat แปลว่า รักษา
    tremble แปลว่า สั่นสะท้าน
    trick แปลว่า ยักท่า
    trip แปลว่า เดินทาง
    trot แปลว่า วิ่งเหยาะๆ
    trouble แปลว่า กลุ้มอกกลุ้มใจ
    trust แปลว่า ไว้วางใจ
    try แปลว่า พยายาม
    tug แปลว่า ลากจูง
    tumble แปลว่า เกลือกกลิ้ง
    turn แปลว่า เปิด
    twist แปลว่า บิด
    type แปลว่า พิมพ์

หมวดหมู่ U

    undress แปลว่า เปลื้องผ้า
    unfasten แปลว่า ปลด
    unite แปลว่า รวมกัน
    unlock แปลว่า ไขกุญแจ
    unpack แปลว่า แกะ
    untidy แปลว่า ทำให้เลอะ ,ทำให้วุ่นวาย
    use แปลว่า ใช้

หมวดหมู่ V

vanish แปลว่า หายไป
visit แปลว่า เยี่ยม

หมวดหมู่ X

x-ray   แปลว่า      ตรวจด้วยรังสีเอกซ์

หมวดหมู่ Y

yawn    แปลว่า      หาว

หมวดหมู่ Z

zip         แปลว่า  รูดซิป

zoom   แปลว่า   เคลื่อนที่ด้วยความเร็วซึ่งมีเสีงดัง

และทั้งหมดนี้ คือคำกิริยา ในภาษาอังกฤษ จำนวน 600 คำ ซึ่งหากท่านสามารถจดจำได้ทั้งหมด จะทำให้การสื่อสารในภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างมากแน่นอน แต่ทั้งนี้คงต้องขออภัยทุกท่านด้วย ในเรื่องความหมายของคำกิริยา เนื่องจากแต่ละคำล้วนมีความหมายที่มากกว่า 1 อย่าง แต่เราไำม่สามารถนำทุกความหมายมานำเสนอได้

สอนภาษาอังกฤษ

3 thoughts on “600 คํากริยาภาษาอังกฤษ

  1. สังคีต

    เก่งจริงครับกำลังต้องการอยู๋พอดี

  2. ข้าวตู

    จะสอบแล้วเลยมาหาดู ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ให้ความรู้เยะมากเลย

Comments are closed.