Monthly Archives: January 2014

สวย ภาษาอังกฤษ นอกจาก Beautiful

คำว่าสวยภาษาอังกฤษ ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดี คือ Beautiful แต่เชื่อว่าหลายคนคงต้องการทราบว่า เราสามารถใช้คำไหนบ้างที่จะนำมาทดแทนคำนี้ได้ เว็บไซต์ rakenglish.com จึงถือโอกาสนี้รวบรวมคำศัพท์ที่แปลว่าสวยมาให้ได้รู้กัน

สวย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย

- Pretty

เป็นคำที่ใช้ชมผู้หญิงว่าสวยอีกคำหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในประเทศไทยอาชีพสาวสวยที่ช่วยนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจในงานแสดงต่าง ๆ ก็ถูกเรียกว่า พริตตี้ ที่แปลว่าสวยนั่นเอง

- Lovely

เป็นความสวยงามที่สง่างาม สดใส สามารถใช้กับสิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ได้ เช่น a lovely time แปลว่า เวลาที่สวยงาม

- Cute

แปลว่า น่ารัก ใช้กับสัตว์เลี้ยง ,เด็ก หรือ บุคคลที่คนชื่นชอบ

- Good-looking

แปลว่า ดีดู ใช้อธิบายถึงคนที่มีลักษณะน่าดึงดูดใจ คุณอาจใช้คำนี้ในการชื่นชมเช่น “คุณดูดีมากในชุดนี้” you look good in this dress. คำนี้ใช้ชมได้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย

- Attractive

แปลว่า มีเสน่ห์  สามารถใช้บอกได้ว่าคนมีลักษณะดึงดูดใจ น่าหลงใหล คำนี้มักใช้พูกถึงบุคคลที่คุณมีความรู้สึกสนใจ

- Handsome

ในกรณีที่จะชมผู้ชายนั้น เราจะใช้คำว่า Handsome ที่แปลว่า หล่อ ,คำนี้เป็นคำโบราณซึ่งในอเมริกา เด็กหนุ่มมักจะใช้คำว่า

good-looking แทนมากกว่า

- Sexy

คำว่าเซกซี่ ใช้กับผู้ที่มีแรงดึงดูดทางเพศ เป็นคำที่ใช้บ่อยคำหนึ่ง

 

ทั้งหมด คือ ตัวอย่างคำที่มีความหมายแปลว่าสวย ซึ่งสามารถนำไปใช้แทนคำว่า Beautiful ในบางบริบท แต่ทั้งนี้ ก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วย เพราะแม้จะแสดงถึงความสวยเหมือนกัน แต่นิยามความสวยของแต่ละคำศัพท์ก็ต่างกัน เช่น สวยแบบเซกซี่ กับ แบบน่ารัก เป็นคนละประเภทกัน

คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

บุคคลสำคัญของโลกโดยส่วนใหญ่จะแสดงตัวตนผ่านทางการกระทำและคำพูด การศึกษาคำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของภาษาแล้ว ยังได้รับรู้ถึงทัศนคติ แนวคิด ของคนที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

 คำคมภาษาอังกฤษ

“A room without books is like a body without a soul.”
ห้องที่ไม่มีหนังสือ ก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ  *โดย   Cicero

 

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
ถ้าคุณพูดความจริง ,คุณไม่ต้องจำอะไร *โดย Mark Twain

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคุณจะตายวันพรุ่งนี้ . เรียนรู้เหมือนกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป *โดย Mahatma Gandhi

 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

เป็นตัวเองในโลกที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคุณเป็นอย่างอื่นตลอดเวลา คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ *โดย Ralph Waldo Emerson

 

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

ความมืดไม่สามารถขับไำล่ความมืด แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้
ความเกลียดไม่สามารถขับไล่ความเกลียด ความรักเท่านั้นที่ทำได้
* โดย มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

 

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”

มันดีกว่าที่จะเกลียดสิ่งที่คุณเป็น ดีกว่ารักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น *โดย André Gide, Autumn Leaves

 

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”

ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายให้เด็ก 6 ขวบ ,คุณเองก็ไม่เข้าใจมัน *โดย Albert Einstein

 

“I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone.”

ฉันไม่รู้กุญแจแห่งความสำเร็จ แต่กุญแจแห่งความล้มเหลวคือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ *โดย Bill Cosby

 

“I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.”

ฉันอยากจะเดินไปกับเพื่อนในความมืด มากกว่าเดินคนเดียวในแสงสว่าง * โดย Helen Keller

 

เป็นไงบ้างครับ สำหรับคำคมภาษาอังกฤษประโยคสั้น ๆ ที่เรานำมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ จดจำ นอกจากจะได้เห็นรูปแบบของภาษาที่สวยงามแล้ว ยังได้แง่คิดดี ๆ อีกด้วย สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคำคมของคนดังในภาษาอังกฤษ และอยากหามาเรียนรู้เพิ่มเติม ลองค้นหาในกูเกิลดูนะครับ ด้วยคำว่า Famous Quotes หรือ Popular Quotes

โครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ Tense

ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปแล้วถึงวิธีการในการเปลี่ยนรูปประโยค จาก active voice เป็น passive voice ซึ่งสามารถอ่านได้ ที่นี่  อย่้างไรก็ดีเมื่อรู้หลักการแล้วหลายคนอาจจะยังสับสน ดังนั้นการมาพิจารณาถึงโครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ Tense จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

โครงสร้างของ Passive Voice

ประโยคบอกเล่า

- Present Simple :  S + is , am , are + V3 + by…

- Present Continuous : S+ is , am , are + being + V3 + by…

- Present Perfect :  S + have , has + been + V3 + by….

- Present Perfect Continuous : S + have + been + being + V3 + by…

 

- Past Simple :  S +was , were + V3 + by…

- Past Continuous : S+ was , were + being + V3 + by…

- Past Perfect :  S + had+ been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous : S + had + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  S +will + be + V3 + by…

Future Continuous : S+ will + be + being + V3 + by …

Future Perfect :  S + will+ have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : S + will + have + been + being + V3 + by …

 

ประโยคคำถาม

- Present Simple :  Is , Am , Are + s + V3 +by ….

- Present Continuous :Is , Am , Are + s + being + V3 + by …

- Present Perfect :   Have , Has +s +  been + V3 + by ….

- Present Perfect Continuous : have + been + s + been +being + V3 + by …

 

- Past Simple :  Was , Were + s + V3 + by…

- Past Continuous : Was , Were+ s+ being + V3 + by…

- Past Perfect :  Had+ s + been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous :Had + s + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  Will + s + be + V3 + by…

Future Continuous : Will + s +be + being + V3 + by …

Future Perfect :  Will+ s + have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : Will + s + have + been + being + V3 + by …

 

 ประโยคปฏิเสธ

- Present Simple :  S + is , am , are + not+ V3 + by…

- Present Continuous : S+ is , am , are + not + being + V3 + by…

- Present Perfect :  S + have , has + not + been + V3 + by….

- Present Perfect Continuous : S + have, has + not + been + being + V3 + by…

 

- Past Simple :  S +was , were + not + V3 + by…

- Past Continuous : S+ was , were + not +being + V3 + by…

- Past Perfect :  S + had+ not + been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous : S + had + not + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  S +will + not+ be + V3 + by…

Future Continuous : S+ will + not+ be + being + V3 + by …

Future Perfect :  S + will+ not + have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : S + will + not + have + been + being + V3 + by …

 

หากจดจำโครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ tense เหล่านี้ได้ทั้งหมด การแต่งประโยคใหม่ หรือ แปลงประโยค จาก active voice เป็น passive voice ก็จะสามารถทำได้โดยง่าย

วิธีเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice

การเปลี่ยนโครงสร้างภาษาอังกฤษจาก active voice เป็น passive voice มีประโยชน์มากในการรีไรท์บทความ และการสร้างความน่าสนใจที่แต่งต่างไปจากประโยค active voice โดยทั่วไป

ประโยค passive voice คือ ประโยคที่นำกรรมขึ้นมาเป็นประธาน และประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรามาดูตัวอย่างประโยค active voice เทียบกับ passive voice ดังนี้

active voice :  Jame writes  a letter. แปลว่า เจมส์เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง

passive voice : A letter is written by jame. แปลว่า จดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนโดยเจมส์

เปลี่ยนactive voice เป็น passive voice

 

หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice

1. สลับกรรมของประโยคขึ้นมาเป็นประธาน

จากในตัวอย่างข้างต้น กรรมคือ A letter

 

2. วาง verb to be (is ,am ,are ,was ,were) ไว้หน้ากิริยาช่องที่ 3 โดยเลือก verb to be ให้ตรงกับประธานในประโยค และใช้ tense ที่ตรงกับ active voice

จะได้ A letter is

 

3. เปลี่ยนกิริยาแท้ เป็นกิริยาช่องที่ 3

A letter is written

 

4. ใส่คำบุพบท by ไว้หน้ากรรม

A letter is written by

 

5. สลับประธานของ active voice เปลี่ยนไปเป็นกรรม

A letter is written by jame.