Monthly Archives: December 2013

เพลงปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2015 – Happy New Year

เพลงปีใหม่ภาษาอังกฤษที่เราเลือกนำมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน เพื่อใช้ต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองปี 2015 ที่ใกล้จะมาถึงแล้ว คือเพลงที่มีชื่อว่า Happy New Year ขับร้องโดยศิลปินกลุ่มวง Abba

เพลงปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2014

เพลง Happy New Year เป็นเพลงยอดนิยมที่ขับร้องโดยกลุ่มศิลปินป๊อบสัญชาติสวีเดนที่มีชื่อวงว่า ABBA  โดยเพลงนี้บรรจุอยู่ในอัลบั้ม Super Trouper ที่วางแผงเมื่อปี ค.ศ. 1980

เนื้อเพลงและคำแปล Happy New Year

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway…

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine…

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษในแต่ละ tense

ทั้ง 12 tense ในภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะนำรูปแบบทั้งหมดมานำเสนอให้ได้รับทราบในบทความเดียว เพื่อสามารถเปรียบเทียบ แยกแยะ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Present Tense

- Present Simple คือ S + Do , Does + not + V1

- Present Continuous คือ S + is , am ,are + not +  V1 + ing

- Present Perfect คือ S + have , has + not + been + V1 + ing

- Present Perfect Continuous คือ S + have , has + not + been +v1 + ing

 

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Past Tense

- Past Simple คือ S + did + not + V1

- Past Continuous คือ S + was , were + not + V1 + ing

- Past Perfect คือ S + had + not +V3

- Past Perfect Continuous คือ S + had + not +been + V1 + ing

 

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Future Tense

- Future Simple คือ S + will , shall + not + V1 หรือ S + is , am ,are + not + going to + V1

- Future Continuous คือ  S + will , shall + not +be +V1 + ing

- Future Perfect คือ S + will ,shall + not + have +V3

- Future Perfect Continuous คือ S + will ,shall + not +have +been +V1 +ing

 

หมายเหตุ :

S คือ ประธาน

v1 คือ คำกิริยาช่องที่ 1

V3 คือ คำกิริยาช่องที่ 3

โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ทุก tense

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาษาอังกฤษนั้นมี tense ทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ในแต่ละ tense นั้น มีรูปแบบพื้นฐานเป็นเช่นไรบ้าง

โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Tense

- Present Simple คือ Do ,Does + S + V1 ?

- Present Continuous คือ Is , Am , Are + S + V1 + ing ?

- Present Perfect คือ Have , Has + S + V3 ?

- Present Perfect Continuous คือ  Have , Has + S + been + V1 + ing ?

โครงสร้างประโยคคำถามของ Past Tense

- Past Simple คือ Did+S+V1 ?

- Past Continuous คือ Was, Were + S + V1 + ing ?

- Past Perfect คือ Had + S + V3 ?

- Past Perfect Continuous คือ Had+ S + been + V1 + ing ?

 

โครงสร้างประโยคคำถามของ Future Tense

- Future Simple คือ Will , Shall + S + V1 ? และ Is , Am , Are + S + going to + V1 ?

- Future Continuous คือ Will , Shall + S + be + V1 + ing ?

- Future Perfect คือ Will , Shall + S + have + V3

- Future Perfect Continuous คือ Will, Shall + S + have + been + V1 + ing

 

หมายเหตุ S คือ ประธาน , V1 คือ คำกิริยาช่องที่ 1 , V3 คือ คำกิริยาช่องที่ 3

 

และทั้งหมดข้างต้นก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประโยคคำถามภาษาอังกฤษในรูปแบบ tense ที่ต่างกันทั้ง 12 แบบ ซึ่งถ้าเราจำแบบฟอร์มนี้ได้ ก็จะสามารถนำไปเขียนประโยคและพูดได้ เพียงแค่เปลี่ยนคำศัพท์เท่านั้น แต่โครงสร้างยังคงเดิม

คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2015 สำหรับปี 2558

ใกล้ถึงวันปีใหม่เข้ามาแล้ว ปีเก่าที่ผ่านไปก็ขอให้ทุกคนทิ้งความทุกข์ ความเศร้าเอาไว้ แล้วเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุข คำอวยพรปีใหม่ 2015 ที่เรารวบรวมมาให้นี้ ขอมอบให้กับทุกท่าน ซึ่งเป็นทั้งคำอวยพรจากทีมงานเว็บไซต์แห่งนี้ และท่านยังสามารถนำไปบอกต่อให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย

คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2014

คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2015

เริ่มที่คำพื้นฐานแบบเบสิค ๆ กันก่อน นั่นก็คือคำว่า

Happy Newyear ที่แปลว่า สวัสดีปีใหม่ ซึ่งหากต้องการเพิ่มความเฉพาะเจาะจงไป ก็ให้ใส่ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. แนบท้ายไปด้วย เช่น

happy new year 2015 หรือ happy new year 2558

 

Don’t forget the past, learn from it. Happy New Year.  อย่าลืมอดีต แต่จงเรียนรู้จากมัน . สวัสดีปีใหม่

 

I wish you a very Happy New Year. Hope you have a great time ahead. ฉันอวยพรให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่มาก ๆ และขอให้ช่วงเวลาข้างหน้าของคุณมีแต่สิ่งดี

 

It is time to forget the past and celebrate a new beginning. Happy New Year 2015  นี่คือเวลาที่จะลืมอดีตและเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2015

 

A New Year Means New Opportunities . Enjoy Your Life,Be Happy Every Moment. ปีใหม่หมายถึงโอกาสใหม่ที่เข้ามา ใช้ชีวิตให้สนุก มีความสุขทุกช่วงเวลา

 

Last days of of this year is leaving us. วันสุดท้ายของปีกำลังจะลาจากเรา
With all good & bad memories of this year. พร้อมกับความทรงจำทั้งดีและร้ายที่เกิดขึ้นในปีนี้
Good bye 2014, welcome 2015. ลาก่อนปี 2014 ขอต้อนรับปี 2015
Happy New Year To Friends. สวัสดีัปีใหม่ถึงเพื่อน

 

Happy New Year everyone! Hope 2015 is everything you want it to be!. สวัสดีปีใหม่ทุกคน .ขอให้ทุกสิ่งในปี 2015 เป็นไปอย่างที่คุณปรารถนา

 

หวังว่าบรรดาคำอวยพรปีใหม่ 2015 ที่เรารวบรวมมาให้ จะส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขจลอดปี ตลอดไป สิ่งใดที่ไม่ดีซึ่งผ่านไป ขอให้ทิ้งไว้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสุข