Monthly Archives: July 2013

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ คือ หนึ่งในสื่อสากลที่ใช้เตือนให้ผู้ที่มองเห็นระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น หรือ เพื่อบอกกล่าวว่าไม่ควรปฏิบัติสิ่งใดอันอาจจะก่อความเดือนร้อน รำคาญใจแก่ผู้อื่น

โดยส่วนมากแล้ว สัญลักษณ์บนป้ายห้ามจะเป็นภาพที่ใช้กันในมาตรฐานสากลทั่วโลก เพื่อให้เข้าใจตรงกันได้ แต่เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้สูงขึ้น จึงมักมีข้อความกำกับอยู่ด้วย ในส่วนนี้จะมีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ แต่เราจะเลือกนำตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้ได้ชมกัน ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

Smoking Prohibited คือ ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งบางครั้งจะใช้คำว่า No Smoking

No fishing คือ ห้ามตกปลา

No entry , Authorised Persons Only คือ ห้ามเข้า , เฉพาะผู้ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่เข้าได้

ตัวอย่างป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

Pedestrians Prohibited คือ ห้ามเิดินเข้าไป

Not Drinking Water คือ ไม่ใช่น้ำสำหรับดื่ม , ห้ามดื่ม

No Photography คือ ห้ามถ่ายรูป

No Swimming คือ ห้ามว่ายน้ำ

No Smoking คือ ห้ามสูบบุหรี่

No Eating คือ ห้ามรับประทาน

No forklifts beyond this point คือ ห้ามขับรถยกเข้าไปเกินกว่าบริเวณนี้

No Dogs คือ ห้ามนำสุนัขเข้ามาในพื้นที่

No naked flames คือ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

No car prohibited คือ ห้ามนำรถเข้ามา

No cycles คือ ห้ามขี่จักรยาน

ทั้งเหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของป้ายห้ามที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าสังเกตจะพบว่าสัญลักษณ์ของป้ายหลัก ๆ คือ วงกลมสีแดง มีแถบแดงพาดทะแยงลงมา นี่คือความหมายของการห้าม ส่วนรูปที่อยู่ในวงกลมคือ สิ่งที่ถูกห้าม เช่น ถ้าเป็นรูปบุหรี่ ก็คือห้ามสูบบุหรี่เป็นต้น

เมื่อเราเข้าใจความหมายของป้ายเหล่านี้แล้ว จะช่วยให้เราปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานที่ และมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ นอกจากใช้เรียนรู้ทางภาษาได้แล้วยัง ยังให้แง่คิดสอนใจเราได้อีกหลายอย่าง ไม่ต่างกับสุภาษิตคำพังเพยในภาษาไทยแต่อย่างใด และเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกอ่านหรือท่องจำได้ เราจึงนำตัวอย่างคำพังเพยภาษาอังกฤษมารวมไว้ให้ในบทความนี้

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

Hope for the best, but prepare for the worst.
คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุด

Keep your friends close and your enemies closer.
เก็บเพื่อนไว้ใกล้ตัว แต่เก็บศัตรูให้ใกล้กว่า

A picture is worth a thousand words.
หนึ่งภาพมีค่ามากกว่าพันคำพูด

Actions speak louder than words.
การกระทำเปล่งดสียงดังกว่าคำพูด

You can’t judge a book by its cover.
คุณไม่สามารถตัดสินหนังสือได้จากปก

Better late than never.
มาช้ายังดีกว่าไม่มา

Eat to live, but do not live to eat.
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

When at Rome, do as the Romans do.
เมืออยู่ในกรุงโรม จงปฏิบัติเยี่ยงชาวโรมัน (เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม)

Blood is thicker than water.
เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

No smoke without fire.
ไม่มีควันหากปราศจากไฟ

A bird in hand is worth two in a bush.
นกหนึ่งตัวในมือมีค่ามากกว่านกสองตัวในป่า

Better to be the head of a dog than the tail of a lion
เป็นหัวหมาดีกว่าหางสิงโต

Time and tide wait for no man
เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร

One is never too old to learn
ไม่มีใครแก่เกินเรียน

Easier said than done
การพูดง่ายกว่าลงมือทำ

Don’t cry before you are hurt
อย่าร้องก่อนเจ็บ

จะเห็นได้ว่าคำสุภาษิตภาษาอังกฤษที่เรานำมาให้อ่านเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้น มีหลายคำที่ความหมายตรงกับคำสุภาษิตที่เรารู้จักกันดีในภาษาไทย ทำให้เราสามารถรู้ว่าแต่ละประโยคควรใช้เมื่อไร

ทั้งนี้มีคำสุภาษิตบางประโยคที่ความหมายเข้าใจยาก เราจึงไม่ได้นำมายกตัวอย่างให้อ่านในบทความนี้ แต่ในอนาคตหากมีโอากาสก็จะทำการรวบรวมมาให้ได้ศึกษากัน

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย)

เมื่อโลกถูกเชื่อมโยงกันเช่นในปัจจุบัน งานที่ได้ผลตอบแทนดีจึงเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา ดังนั้นการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งในบททดสอบผู้สมัครงานว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

 1. Are you the best person for this job? Why? แปลว่า คุณคือคนที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้ใช่หรือไม่ ? ทำไม ?

โดยความหมายของคำถามนี้ คือ “ทำไมบริษัทจึงควรจ้างคุณทำงาน” ซึ่งแนวทางการตอบคำถามคือ บอกถึงความรู้ความสามารถของคุณที่สามารถนำมาใช้ในงานตำแหน่งที่คุณสมัครนี้

2. Describe a difficult experience at work and how you handled it. แปลว่า อธิบายประสบการณ์ที่ต้องเผชิญเรื่องยุ่งยากในที่ทำงาน และวิธีที่คุณใช้แก้ไข
คำตอบของคำถามไม่มีถูกหรือผิด เพียงแค่เล่าสิ่งที่เคยเผชิญมาตามความเป็นจริง

3. Describe yourself. แปลว่า โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งก็คือการให้คุณเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณให้ผู้สัมภาษณ์ฟังนั่นเอง

มักจะเป็นคำถามแรก ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้คุณเล่ารายละเอียดว่าคุณคือใคร เรียนจบจากที่ไหน มีประสบการณ์ทำงานที่ไหนมาบ้าง มีความสามารถพิเศษอย่างไร เป็นต้น

4. Describe your best boss and your worst boss. แปลว่า อธิบายว่าหัวหน้าที่ดีที่สุดและที่แย่ที่สุดของคุณเป็นเช่นไร

คุณไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจหัวหน้าที่ไม่ดีออกมา แต่บอกผู้สัมภาษณ์ว่า หัวหน้าแต่ละคนก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีต่างกันไป ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่ควรทำจากหัวหน้าที่ดี และสิ่งไม่ควรทำจากหัวหน้าที่ไม่ดี

5. Describe your career goals. แปลว่า โปรดบอกเป้าหมายในอาชีพของคุณ

6. Do you prefer to work alone or on a team? แปลว่า คุณต้องการทำงานแบบฉายเดี่ยว หรือ เป็นทีม

คำตอบที่ดีที่สุดของคำถาม คือ สามารถทำได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะงาน

7. Do you take work home with you? คุณนำเอางานกลับไปทำที่บ้านหรือไม่

คุณอาจตอบว่า ไม่มีปัญหาถ้าหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เช่น เป็นงานเร่งด่วนที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง

8. Give some examples of teamwork.  อธิบายตัวอย่างของการทำงานเป็นทีม

9. How long do you expect to work for this company ? นานแค่ไหนที่คุณจะทำงานกับบริษัทนี้

คำตอบที่ดี คือ คุณคิดจะทำงานที่นี่ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ความสามารถของคุณเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. How much do you expect to get paid ? คุณคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร

11. What is your greatest strength ? จุดแข็งของคุณคืออะไร

12. What is your greatest weakness ? จุดอ่อนของคุณคืออะไร
ให้เปลี่ยนสิ่งที่ดีเป็นเรื่องแย่แล้วตอบคำถามนี้ เช่น จุดอ่อนคือบางครั้งจริงจังกับการทำงานมากไป จนลืมแบ่งเวลาพักผ่อนส่วนตัว

13. Why did you quit your job? | Why are you leaving your job? ทำไมคุณถึงลาออกจากงาน

 

ทั้งหมดคือตัวอย่างของคำถามที่ถูกใช้บ่อยในการสัมภาษณ์พนักงาน ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวทางในการตอบที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบความรู้และทัศนคติ แต่คุณก็ควรตอบในสิ่งที่เป็นความจริง มาจากประสบการณ์ส่วนตัว เพราะจะทำให้คุณตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจมากที่สุด

ขอให้ทุกท่านได้งานดี รายได้เยอะ ๆ อยู่ท่ามกลางสถาพแวดล้อมที่ดี กันถ้วนหน้าทุกคนนะครับ

เมนูรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ

อาหารไทยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารของโลกที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ ในวันนี้เราจึงนำ เมนูรายการอาหารไทยในภาษาอังกฤษ มานำเสนอให้กับทุกท่าน ใช้พูดคุยแนะนำชาวต่างชาติ หรือกรณีร้านอาหารก็สามารถเขียนกำกับไว้ในเมนูได้

เมนูรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เมนูรายการอาหารไทย ภาษาอังกฤษ

อาหารประเภทข้าวจานเดียว

Rice congee แปลว่า โจ๊ก
Omelet on rice แปลว่า ข้าวไข่เจียว
Thai chicken biryani แปลว่า ข้าวหมกไก่
Red roast duck on rice แปลว่า ข้าวหน้าเป็ด
Slices of crispy pork on rice แปลว่า ข้าวหมูกรอบ
Thai fried rice แปลว่า ข้าวผัด
American fried rice แปลว่า ข้าวผัดอเมริกัน
Rice fried with green curry แปลว่า ข้าวผัดแกงเขียวหวาน
Basil fried rice with pork แปลว่า ข้าวผัดกะเพราหมู
Thai rice soup ,Boiled rice แปลว่า ข้าวต้ม

 

อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว

Egg noodle soup with red roast pork แปลว่า บะหมี่น้ำหมูแดง
Egg noodles served “dry” with duck แปลว่า บะหมี่แห้งเป็ด
Wide rice noodles in gravy แปลว่า ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
Stir-fried glass noodles แปลว่า ผัดวุ้นเส้น
Noodles fried in soy sauce แปลว่า ผัดซีอิ๊ว
Thai rice noodles served with a fish based sauce แปลว่า ขนมจีนน้ำยา
Noodles pad Thai แปลว่า ผัดไทย

 

อาหารประเภทแกงเผ็ด

Yellow curry แปลว่า แกงกะหรี่
Green curry แปลว่า แกงเขียวหวาน
Massaman curry แปลว่า แกงมัสมั่น
Phanaeng curry (ทับศัพท์) แปลว่า แกงพะแนง
Red curry with roast duck แปลว่า แกงเผ็ดเป็ดย่าง
A hot and sour Thai curry แปลว่า แกงส้ม

 

อาหารประเภทแกงจืด และซุป

chicken stewed with Chinese medicine แปลว่า ไก่ตุ๋นยาจีน
Clear vegetable soup แปลว่า แกงจืด ,ต้มจืด
Coconut soup with chicken แปลว่า ต้มข่าไก่
Bitter melon soup แปลว่า ต้มมะระ
Hot and sour Isan soup แปลว่า ต้มแซบ
Tom yum soup แปลว่า ต้มยำ

 

อาหารประเภทสลัด ,ยำ

Thai papaya salad , Som tam แปลว่า ส้มตำ
Thai salad แปลว่า ยำ
A spicy Thai salad made with blood cockles แปลว่า ยำหอยแครง
A Thai salad made with a sweet dried pork sausage แปลว่า ยำกุนเชียง
A spicy salad with mixed seafood แปลว่า ยำทะเล
Thai glass noodle salad แปลว่า ยำวุ้นเส้น
Thai grilled beef salad แปลว่า ยำเนื้อย่าง
“Exploded” catfish salad แปลว่า ยำปลาดุกฟู

 

อาหารประเภทผัด

Ginger fried chicken แปลว่า ไก่ผัดขิง
Chicken with cashewnuts แปลว่า ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Stuffed omelette แปลว่า ไข่ยัดไส้
Deep fried prawns with garlic and pepper แปลว่า กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย
Sliced pork fried with ginger แปลว่า หมูผัดพริกขิง
Sliced pork stir-fried with sato แปลว่า หมูผัดสะตอ
Asparagus stir-fried with prawns แปลว่า หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง
Fried morning-glory แปลว่า ผักบุ้งไฟแดง
Chinese kale stir-fried with oyster sauce แปลว่า ผักคะน้าน้ำมันหอย
Stir-fried Luffa แปลว่า ผัดบวบ
Fried kale with crispy pork แปลว่า ผัดคะน้าหมูกรอบ
Fried with holy basil แปลว่า ผัดกะเพรา
Stir fried mixed vegetables แปลว่า ผัดผักรวม
Deep-fried pieces of crab with curry powder แปลว่า ปูผัดผงกะหรี่

 

อาหารประเภททอด ย่าง

Deep fried chicken and lemongrass แปลว่า ไก่ทอดตะไคร้
Deep-fried chicken แปลว่า ไก่ทอด
Crispy, deep-fried chicken skin แปลว่า หนังไก่ทอด
Three flavours fish แปลว่า ปลาสามรส
Deep-fried fish แปลว่า ปลาทอด
Deep-fried pork ribs แปลว่า ซี่โครงหมูทอด
Grilled chicken แปลว่า ไก่ย่าง
Grilled prawns แปลว่า กุ้งย่าง/กุ้งเผา
Pork with lime juice แปลว่า หมูมะนาว
Isan grilled pork แปลว่า หมูย่าง
Fried egg แปลว่า ไข่ดาว
Fried prawn cakes แปลว่า ทอดมันกุ้ง

เชื่อว่าเมนูอาหารไทย เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ที่เรานำมาเสนอจะช่วยให้ท่านสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติกันได้ดีขึ้น ความจริงแล้วด้วยเหตุที่อาหารไทยก็จัดอยู่ในตำหรับอาหารระดับโลกเรื่องของความอร่อย ดังนั้นหลายรายการก็สามารถพูดทับศัพท์ไปตรง ๆ ได้เลย เช่น ต้มยำกุ้ง ,ส้มตำ เป็นต้น

หลักการใช้ Present Perfect Tense

Present Perfect คือ Tense ที่ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตก่อนช่วงเวลาปัจจุบัน โดยที่ Present Perfect จะไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเกิดเหตุการณ์ (เวลาที่แน่นอนไม่ได้สำคัญ) รวมถึงใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

คุณไม่สามารถใช้ Present Perfect Tense กับการระบุเวลาที่ชัดเจน เช่น  yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day เป็นต้น

โครงสร้างของ Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

รูปแบบโครงสร้างของ Present Perfect คือ  ประธาน + have หรือ has + past participle (กิริยา ช่อง 3)

การใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เจาะจงเวลา

1. ใช้บอกประสบการณ์ว่า เคย หรือ ไม่เคย เช่น

I have been to Bangkok. แปลว่า คุณเคยไปกรุงเทพ

I have been to Bangkok two times. แปลว่า ฉันเคยไปกรุงเทพ 3 ครั้ง

I have never been to Bangkok. แปลว่า ฉันไม่เคยไปกรุงเทพ

Have we ever met before? เราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่

 

2. ใช้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา เช่น

Chinese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established. แปลว่า ภาษาจีนกลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตั้งแต่โปรแกรมการศึกษาเอเชียถูกตั้งขึ้น

My English has really improved since I moved to London. ภาษาอังกฤษของฉันพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ตั้งแต่ฉันย้ายมาที่ลอนดอน

 

3. เหตุการณ์คาดหวังที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น

John has not finished his homework yet. จอห์นยังทำการบ้านของเขาไม่เสร็จ
Nan has still not arrived. แนนยังมาไม่ถึง
The rain hasn’t stopped. ฝนยังไม่หยุด

 

4. เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น
The army has attacked that city five times. กองทัพบุกโจมตีเมือง 5 ครั้ง

She has talked to several specialists about her problem. เธอได้พูดคุบผู้เชี่ยวชาญหลายคนเกี่ยวกับปัญหาของเธอ

 

การใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เริ่มตั้งแต่อดีตแต่มีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เราสามารถใช้ Present Perfect เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

- I have had a cold for two weeks. ฉันเป็นหวัดมา 2 อาทิตย์แล้ว

- He has been in China for six months. เขาอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว

600 คํากริยาภาษาอังกฤษ

คำกิริยาภาษาอังกฤษมีจำนวนมากมายหลายพันคำ แต่เมื่อเราคัดแยกมาเฉพาะที่ถูกใช้บ่อย ๆ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 600 คำ ซึ่งการจดจำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้งาน เพียงพอต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างแน่นอน

คำกิริยาภาษาอังกฤษ

600 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย

หมวดหมู่ A

    accept แปลว่า ยอมรับ
    add แปลว่า เพิ่ม
    admire แปลว่า ชม ,นับถือ
    admit แปลว่า ยอมรับ
    advise แปลว่า ให้คำปรึกษา
    afford แปลว่า จ่าย
    agree แปลว่า ตกลง ,เห็นด้วย
    alert แปลว่า เตือนภัย
    allow แปลว่า ให้ ,อนุญาต
    amuse แปลว่า ขำ , ทำให้ขบขัน
    analyse แปลว่า วิเคราะห์
    announce แปลว่า ประกาศ
    annoy แปลว่า รบกวน
    answer แปลว่า ตอบ
    apologise แปลว่า ขอโทษ
    appear แปลว่า ปรากฏ
    applaud แปลว่า ปรบมือ
    appreciate แปลว่า ซาบซึ้ง
    approve แปลว่า อนุมัติ
    argue แปลว่า เถียง
    arrange แปลว่า เตรียมการ
    arrest แปลว่า จับกุม
    arrive แปลว่า มาถึง
    ask แปลว่า ถาม

 หมวดหมู่ B

    back แปลว่า หนุนหลัง
    bake แปลว่า อบ
    balance แปลว่า คงเหลือ
    ban แปลว่า ห้าม
    bang แปลว่า กระแทกกระทั้น , ต่อสู้
    bare แปลว่า เปลือย
    bat แปลว่า ตีด้วยไม้
    bathe แปลว่า อาบน้ำ
    battle แปลว่า ต่อสู้
    beam แปลว่า ยิ้ม
    beg แปลว่า ขอ
    behave แปลว่า ประพฤติ
    belong แปลว่า เป็นของ
    bleach แปลว่า ฟอกขาว ,ทำให้ขาว
    bless แปลว่า ให้ศีลให้พร
    blind แปลว่า ทำให้มองไม่เห็น
    blink แปลว่า กะพริบตา
    blot แปลว่า เปรอะเปื้อน
    blush แปลว่า หน้าแดง
    boast แปลว่า โม้
    boil แปลว่า ต้ม
    bolt แปลว่า ล็อค
    bomb แปลว่า วางระเบิด
    book แปลว่า จอง
    bore แปลว่า เจาะ
    borrow แปลว่า ยืม
    bounce แปลว่า เด้ง
    bow แปลว่า คำนับ
    box แปลว่า ชกมวย
    brake แปลว่า เบรค
    branch แปลว่า ย่อย ,แบ่ง
    breathe แปลว่า หายใจ
    bruise แปลว่า ช้ำ
    brush แปลว่า แปรง
    bubble แปลว่า ทำให้เกิดฟอง
    bump แปลว่า กระเทือน
    burn แปลว่า เผาไหม้
    bury แปลว่า ฝังศพ
    buzz แปลว่า ฉวัดเฉวียน

หมวดหมู่ C

    calculate แปลว่า คำนวณ
    call แปลว่า โทรศัพท์
    camp แปลว่า ตั้งค่าย ,ตั้งเต็นท์
    care แปลว่า ดูแล
    carry แปลว่า พกพา
    carve แปลว่า แกะสลัก
    cause แปลว่า ก่อให้เกิด
    challenge แปลว่า ท้าทาย
    change แปลว่า เปลี่ยนแปลง
    charge แปลว่า รับผิดชอบ
    chase แปลว่า ไล่ล่า
    cheat แปลว่า โกง
    check แปลว่า ตรวจสอบ
    cheer แปลว่า เชียร์
    chew แปลว่า เคี้ยว
    choke แปลว่า เค้น
    chop แปลว่า สับ
    claim แปลว่า อ้าง
    clap แปลว่า ตบมือ
    clean แปลว่า ทำความสะอาด
    clear แปลว่า ล้าง
    clip แปลว่า เก็บผม
    close แปลว่า ปิด
    coach แปลว่า ฝึกสอน
    coil แปลว่า ม้วน
    collect แปลว่า เก็บ ,รวบรวม
    colour แปลว่า ระบายสี
    comb แปลว่า หวี
    command แปลว่า สั่ง
    communicate แปลว่า สื่อสาร
    compare แปลว่า เปรียบเทียบ
    compete แปลว่า แข่งขัน
    complain แปลว่า บ่น ,ร้องทุกข์
    complete แปลว่า กรอก
    concentrate แปลว่า ตั้งสมาธิ
    concern แปลว่า กังวล
    confess แปลว่า สารภาพ
    confuse แปลว่า สับสน
    connect แปลว่า ต่อ
    consider แปลว่า พิจารณา
    consist แปลว่า ประกอบด้วย
    contain แปลว่า บรรจุ
    continue แปลว่า ต่อ ,สืบสาน
    copy แปลว่า คัดลอก
    correct แปลว่า แก้ไข
    cough แปลว่า ไอ
    count แปลว่า นับ
    cover แปลว่า ปกคลุม
    crack แปลว่า ร้าว
    crash แปลว่า ชน , พัง
    crawl แปลว่า คลาน
    cross แปลว่า ข้าม
    crush แปลว่า บด
    cry แปลว่า ร้องไห้
    cure แปลว่า รักษา
    curl แปลว่า โค้ง , งอ ,ดัดผม
    curve แปลว่า  โค้ง
    cycle แปลว่า หมุนรอบ,ขี่รถจักรยาน

หมวดหมู่ D

    dam แปลว่า กั้นเขื่อน
    damage แปลว่า ทำให้เสียหาย
    dance แปลว่า เต้น
    dare แปลว่า กล้า
    decay แปลว่า ผุ , ทรุดโทรม
    deceive แปลว่า หลอกลวง
    decide แปลว่า ตัดสิน
    decorate แปลว่า ตกแต่ง
    delay แปลว่า เลื่อน , คลาดเวลา
    delight แปลว่า พอใจ
    deliver แปลว่า ส่งมอบ
    depend แปลว่า อาศัย , พึ่ง
    describe แปลว่า บรรยาย
    desert แปลว่า ละทิ้ง
    deserve แปลว่า สมน้ำสมเนื้อ
    destroy แปลว่า ทำลาย
    detect แปลว่า ตรวจจับ
    develop แปลว่า พัฒนา
    disagree แปลว่า ไม่เห็นด้วย ,โต้แย้ง
    disappear แปลว่า หายไป
    disapprove แปลว่า ไม่พอใจ ,ไม่อนุญาต
    disarm แปลว่า ปลดอาวุธ
    discover แปลว่า ค้นพบ
    dislike แปลว่า ไม่ชอบ
    divide แปลว่า แบ่ง
    double แปลว่า ซ้ำซ้อน
    doubt แปลว่า สงสัย
    drag แปลว่า ลาก
    drain แปลว่า ระบายน้ำ
    dream แปลว่า ฝัน
    dress แปลว่า แต่งตัว
    drip แปลว่า หยด
    drop แปลว่า หล่น
    drown แปลว่า จมน้ำตาย
    drum แปลว่า ตีกลอง
    dry แปลว่า แห้ง ,ตาก
    dust แปลว่า แปรง

หมวดหมู่ E

    earn แปลว่า ได้รับ
    educate แปลว่า ให้การศึกษา , สอน
    embarrass แปลว่า ทำให้อึดอัดใจ
    employ แปลว่า จ้าง
    empty แปลว่า ทำให้ว่างเปล่า
    encourage แปลว่า ให้กำลังใจ
    end แปลว่า จบ ,สิ้นสุด
    enjoy แปลว่า เพลิดเพลิน
    enter แปลว่า เข้าไป
    entertain แปลว่า ทำให้ชอบใจ
    escape แปลว่า หลบหนี
    examine แปลว่า ตรวจสอบ
    excite แปลว่า ตื่นเต้น
    excuse แปลว่า แก้ตัว
    exercise แปลว่า ออกกำลังกาย
    exist แปลว่า มีอยู่
    expand แปลว่า ขยายความ
    expect แปลว่า คาดหวัง
    explain แปลว่า อธิบาย
    explode แปลว่า ระเบิด
    extend แปลว่า ขยายออก

หมวดหมู่ F

    face แปลว่า เผชิญหน้า
    fade แปลว่า จางหาย
    fail แปลว่า ล้มเหลว
    fancy แปลว่า จินตนาการ
    fasten แปลว่า ยึด
    fax แปลว่า โทรสาร
    fear แปลว่า กลัว
    fence แปลว่า ทำรั้วกั้น
    fetch แปลว่า นำมา
    file แปลว่า ใส่แฟ้ม
    fill แปลว่า ใส่
    film แปลว่า ถ่ายภาพยนฅร์
    fire แปลว่า ยิง,เผา
    fit แปลว่า ทำไห้พอดี , ปรับปรุง
    fix แปลว่า ซ่อมบำรุง ,แก้ไขปัญหา
    flap แปลว่า ปรบ
    flash แปลว่า วูบ ,ส่งแสงแลบ
    float แปลว่า ลอย
    flood แปลว่า น้ำท่วม
    flow แปลว่า ไหล
    flower แปลว่า ผลิบาน
    fold แปลว่า พับ
    follow แปลว่า ปฏิบัติตาม
    fool แปลว่า หลอกลวง
    force แปลว่า บังคับ
    form แปลว่า สร้าง
    found แปลว่า พบว่า
    frame แปลว่า กรอบ
    frighten แปลว่า ขู่
    fry แปลว่า ทอด

หมวดหมู่ G

    gather แปลว่า
รวบรวม
    gaze แปลว่า จ้องมอง
    glow แปลว่า เรืองแสง
    glue แปลว่า ติด
    grab แปลว่า คว้า
    grate แปลว่า ขูด ,เสียดสี
    grease แปลว่า อัดฉีด , ชโลม
    greet แปลว่า ทักทาย
    grin แปลว่า การยิ้มกว้าง
    grip แปลว่า กำ
    groan แปลว่า คร่ำครวญ
    guarantee แปลว่า รับประกัน
    guard แปลว่า ป้องกัน
    guess แปลว่า เดา
    guide แปลว่า แนะนำ

หมวดหมู่ H

    hammer แปลว่า ตอก ,ทุบด้วยค้อน
    hand แปลว่า มอบ,ส่ง
    handle แปลว่า จัดการ ,จับ ,ควบคุม
    hang แปลว่า แขวน ,ห้อย
    happen แปลว่า เกิดขึ้น
    harass แปลว่า กวนใจ ,ราวี
    harm แปลว่า ทำให้เสียหาย
    hate แปลว่า เกลียด
    haunt แปลว่า หลอกหลอน
    head แปลว่า โหม่ง
    heal แปลว่า รักษา
    heap แปลว่า ทับถม
    heat แปลว่า เดือด
    help แปลว่า ช่วยเหลือ
    hook แปลว่า คล้อง,เกี่ยวติด
    hop แปลว่า กระโดด
    hope แปลว่า หวัง ,ปรารถนา
    hover แปลว่า โผบิน ,โฉบ
    hug แปลว่า กอด
    hum แปลว่า ครวญเพลง
    hunt แปลว่า ล่า
    hurry แปลว่า รีบเร่ง

หมวดหมู่ I

    identify แปลว่า แยกแยะ , วินิจฉัย
    ignore แปลว่า ละเลย
    imagine แปลว่า จินตนาการ
    impress แปลว่า ประทับใจ
    improve แปลว่า ปรับปรุง
    include แปลว่า ประกอบด้วย ,รวมอยู่
    increase แปลว่า เพิ่ม
    influence แปลว่า มีอิทธิพล
    inform แปลว่า แจ้ง
    inject แปลว่า ฉีด
    injure แปลว่า ทำร้าย
    instruct แปลว่า สั่ง
    intend แปลว่า ตั้งใจ
    interest แปลว่า เกี่ยวข้อง ,กระตุ้นความสนใจ
    interfere แปลว่า แทรกแซง
    interrupt แปลว่า ขัดขวาง
    introduce แปลว่า แนะนำ
    invent แปลว่า คิดค้น
    invite แปลว่า เชิญ
    irritate แปลว่า ระคายเคือง
    itch แปลว่า คัน

หมวดหมู่ J

    jail แปลว่า
จองจำ
    jam แปลว่า ติดขัด
    jog แปลว่า เขย่าเบา ๆ
    join แปลว่า ร่วม
    joke แปลว่า ตลก
    judge แปลว่า วิพากษ์วิจารณ์,ตัดสินโทษ
    juggle แปลว่า เล่นกล , เล่นปาหี่
    jump แปลว่า กระโดด

หมวดหมู่ K

    kick แปลว่า เตะ
    kill แปลว่า ฆ่า
    kiss แปลว่า จูบ
    kneel แปลว่า คุกเข่า
    knit แปลว่า ถัก
    knock แปลว่า เคาะ
    knot แปลว่า ผูกปม

หมวดหมู่ L

    label แปลว่า ติดป้าย
    land แปลว่า จับจอง
    last แปลว่า ทนทาน
    laugh แปลว่า หัวเราะ
    launch แปลว่า ยิง, ประกาศ, ปล่อยจรวด
    learn แปลว่า เรียน
    level แปลว่า เกรด
    license แปลว่า ให้อำนาจ ,ออกใบอนุญาต
    lick แปลว่า เลีย
    lie แปลว่า โกหก
    lighten แปลว่า ทำให้เบา , กระจ่าง
    like แปลว่า ชอบ
    list แปลว่า ลงรายการ
    listen แปลว่า ฟัง
    live แปลว่า พักพิง ,อยู่
    load แปลว่า ใส่ ,บรรทุกของ
    lock แปลว่า ล็อค
    long แปลว่า ปรารถนา
    look แปลว่า มอง
    love แปลว่า รัก

หมวดหมู่ M

    man แปลว่า ควบคุม
    manage แปลว่า จัดการ
    march แปลว่า เดินขบวน
    mark แปลว่า ทำเครื่องหมาย
    marry แปลว่า แต่งงาน
    match แปลว่า แข่งขัน
    mate แปลว่า แต่งงาน
    matter แปลว่า สำคัญ
    measure แปลว่า วัด
    meddle แปลว่า แทรกแซง
    melt แปลว่า ละลาย
    memorise แปลว่า จดจำ
    mend แปลว่า ซ่อม ,แก้ไข
    mess up แปลว่า เลอะ
    milk แปลว่า รีดนม , ปอกลอก
    mine แปลว่า ขุด
    miss แปลว่า คิดถึง
    mix แปลว่า ผสม
    moan แปลว่า คราง
    moor แปลว่า จอดเรือ
    mourn แปลว่า เศร้าสลด
    move แปลว่า ย้าย
    muddle แปลว่า ยุ่งเหยิง ,สับสน
    mug แปลว่า โจมตี
    multiply แปลว่า คูณ ,เพิ่มจำนวน
    murder แปลว่า ฆาตกรรม

หมวดหมู่ N

    nail แปลว่า ตอกตะปู ,ตรึง
    name แปลว่า ตั้งชื่อ
    need แปลว่า ขาดไม่ได้
    nest แปลว่า ทำรัง
    nod แปลว่า พยักหน้า ,สัปหงก
    note แปลว่า สังเกต , บันทึก
    notice แปลว่า ข้อสังเกต
    number แปลว่า นับ

หมวดหมู่ O

    obey แปลว่า เชื่อฟัง
    object แปลว่า คัดค้าน ,ไม่เห็นด้วย
    observe แปลว่า สังเกต
    obtain แปลว่า ได้รับ , บรรลุ
    occur แปลว่า เกิดขึ้น
    offend แปลว่า รุกราน , ขัดใจ
    offer แปลว่า เสนอ
    open แปลว่า เปิด
    order แปลว่า สั่ง
    overflow แปลว่า ล้น
    owe แปลว่า ติดเงิน , เป็นหนี้
    own แปลว่า มี ,ยอมรับ

หมวดหมู่ P

    pack แปลว่า ห่อ
    paddle แปลว่า พายเรือ ,แกว่ง
    paint แปลว่า ทาสี , ระบายสี
    park แปลว่า จอดรถ
    part แปลว่า แตก ,แหวก
    pass แปลว่า ผ่านไป
    paste แปลว่า แปะ
    pat แปลว่า ตบเบา ๆ
    pause แปลว่า หยุดชั่วคราว
    peck แปลว่า ถากถาง
    pedal แปลว่า ใช้เหยียบ
    peel แปลว่า ปอก
    peep แปลว่า โผล่ ,เหลือบ
    perform แปลว่า ปฏิบัติการ
    permit แปลว่า อนุญาต
    phone แปลว่า โทรศัพท์ ,พูดโทรศัพท์
    pick แปลว่า เลือก
    pinch แปลว่า หยิก
    pine แปลว่า เสียใจมากที่บางคนจากไป
    place แปลว่า วาง ,ตั้ง
    plan แปลว่า วางแผน ,ออกแบบ
    plant แปลว่า ปลูก ,สร้าง
    play แปลว่า เล่น
    please แปลว่า กรุณา ,พึงใจ
    plug แปลว่า อุด ,ชักโครก
    point แปลว่า ชี้ ,เล็ง
    poke แปลว่า กระตุ้น ,โผล่
    polish แปลว่า ขัด
    pop แปลว่า โผล่ ,โปน ,ทำสิ่งที่ดังปัง
    possess แปลว่า มี ,ครอบครอง
    post แปลว่า โพสต์ข้อความ ,ปิดประกาศ
    pour แปลว่า เท ,ริน
    practise แปลว่า ปฏิบัติ ,ฝึกหัด
    pray แปลว่า อธิษฐาน
    preach แปลว่า เทศน์
    precede แปลว่า ล่วง ,ออกหน้า
    prefer แปลว่า ชอบ
    prepare แปลว่า เตรียมการ
    present แปลว่า นำเสนอ
    preserve แปลว่า อนุรักษ์
    press แปลว่า กด
    pretend แปลว่า แกล้งทำ
    prevent แปลว่า ป้องกัน
    prick แปลว่า ทิ่ม
    print แปลว่า พิมพ์
    produce แปลว่า ทำ , ก่อ
    program แปลว่า วางวิธีการให้
    promise แปลว่า สัญญา
    protect แปลว่า ป้องกัน
    provide แปลว่า ให้
    pull แปลว่า ดึง
    pump แปลว่า ปั๊ม
    punch แปลว่า ต่อย
    puncture แปลว่า เจาะ
    punish แปลว่า ลงโทษ
    push แปลว่า ดัน

หมวดหมู่ Q

question แปลว่า ถาม
queue แปลว่า เข้าคิว

หมวดหมู่ R

    race แปลว่า ไปอย่างเร็ว ,แข่งความเร็ว
    radiate แปลว่า เปล่งประกาย ,แผ่รังสี
    rain แปลว่า ฝนตก ,โปรยปราย
    raise แปลว่า ยก
    reach แปลว่า มาถึง
    realise แปลว่า ตระหนักถึง
    receive แปลว่า ได้รับ
    recognise แปลว่า รับรู้
    record แปลว่า บันทึก
    reduce แปลว่า ลด
    reflect แปลว่า สะท้อน
    refuse แปลว่า ปฏิเสธ
    regret แปลว่า เสียใจ
    reign แปลว่า ครองราชย์
    reject แปลว่า ปฏิเสธ
    rejoice แปลว่า ชื่นชมยินดี
    relax แปลว่า ผ่อนคลาย
    release แปลว่า ปล่อย
    rely แปลว่า วางใจ
    remain แปลว่า อยู่ ,คงเหลือ
    remember แปลว่า จำ
    remind แปลว่า เตือน
    remove แปลว่า ถอด ,กำจัด
    repair แปลว่า ซ่อมแซม
    repeat แปลว่า ทำซ้ำ
    replace แปลว่า แทนที่
    reply แปลว่า ตอบ
    report แปลว่า แจ้ง ,รายงาน ,ส่งข่าว
    reproduce แปลว่า ทำสำเนา ,สืบพันธุ์
    request แปลว่า ขอ
    rescue แปลว่า ช่วยเหลือ
    retire แปลว่า เกษียณอายุ
    return แปลว่า กลับ
    rhyme แปลว่า คล้องจอง
    rinse แปลว่า ล้าง
    risk แปลว่า เสี่ยงชีวิต
    rob แปลว่า ปล้น
    rock แปลว่า โยก
    roll แปลว่า ม้วน
    rot แปลว่า เน่า
    rub แปลว่า ถู
    ruin แปลว่า ทำลาย
    rule แปลว่า ปกครอง ,ควบคุม
    rush แปลว่า รีบเร่ง

หมวดหมู่ S

    sack แปลว่า
ไล่ออก , ใส่ถุง
    sail แปลว่า แล่นเรือ
    satisfy แปลว่า พึงพอใจ
    save แปลว่า ประหยัด
    saw แปลว่า เลื่อย
    scare แปลว่า ทำให้ตกใจ
    scatter แปลว่า กระจัดกระจาย
    scold แปลว่า ด่าว่า
    scorch แปลว่า เกรียม
    scrape แปลว่า ขูด
    scratch แปลว่า รอยขีดข่วน
    scream แปลว่า กรีดร้อง
    screw แปลว่า ขันให้แน่นด้วยสกรู
    scribble แปลว่า เขียนลวก ๆ ,เขียนหวัด
    scrub แปลว่า ขัด
    seal แปลว่า ประทับตรา
    search แปลว่า ค้นหา
    separate แปลว่า แยก
    serve แปลว่า ให้บริการ
    settle แปลว่า ชำระ
    shade แปลว่า แรเงา ,ทำให้สลัว
    share แปลว่า แบ่ง
    shave แปลว่า โกน
    shelter แปลว่า ปกป้อง
    shiver แปลว่า สั่น ,ระรัว
    shock แปลว่า ช็อก
    shop แปลว่า ไปเที่ยวซื้อของ
    shrug แปลว่า ยกไหล่แสดงว่าไม่รู้
    sigh แปลว่า ถอนหายใจ
    sign แปลว่า ลงชื่อ
    signal แปลว่า ส่งสัญญาณ
    sin แปลว่า ประทุษร้าย
    sip แปลว่า จิบ
    ski แปลว่า เล่นสกี
    skip แปลว่า กระโดดข้าม
    slap แปลว่า ตบ
    slip แปลว่า ลื่น
    slow แปลว่า ช้า
    smash แปลว่า ชน
    smell แปลว่า ดม
    smile แปลว่า ยิ้ม
    smoke แปลว่า สูบบุหรี่
    snatch แปลว่า ฉก
    sneeze แปลว่า จาม
    sniff แปลว่า สูดอากาศ
    snore แปลว่า กรน
    snow แปลว่า หิมะ
    soak แปลว่า แช่
    soothe แปลว่า ปลอบประโลม
    sound แปลว่า ออกเสียง
    spare แปลว่า หวง ,เผื่อขาด , ไว้ชีวิต
    spark แปลว่า จุดประกาย
    sparkle แปลว่า แวววาว
    spell แปลว่า สะกด
    spill แปลว่า หก
    spoil แปลว่า เสีย ,ทำให้แย่
    spot แปลว่า ทำให้เป็นจุด
    spray แปลว่า สเปรย์
    sprout แปลว่า ผลิ ,แตกใบ
    squash แปลว่า คั้น
    squeak แปลว่า รับสารภาพ
    squeal แปลว่า ซัดทอด
    squeeze แปลว่า บีบ
    stain แปลว่า ทำเปื้อน
    stamp แปลว่า ประทับ
    stare แปลว่า จ้องมอง
    start แปลว่า เริ่มต้น
    stay แปลว่า พักอยู่
    steer แปลว่า คัดท้าย ,คุมหางเสือ
    step แปลว่า ก้าว
    stir แปลว่า คน
    stitch แปลว่า เย็กปัก
    stop แปลว่า หยุด
    store แปลว่า เก็บ
    strap แปลว่า รัด
    strengthen แปลว่า เสริมสร้าง ,กระชับ
    stretch แปลว่า ยืด
    strip แปลว่า ลอก , เปลื้องผ้า
    stroke แปลว่า ลูบ
    stuff แปลว่า สอดไส้ , บรรจุ
    subtract แปลว่า หัก
    succeed แปลว่า ประสบความสำเร็จ
    suck แปลว่า ดูด
    suffer แปลว่า ประสบ
    suggest แปลว่า แนะนำ
    suit แปลว่า เหมาะสม
    supply แปลว่า จัดหา
    support แปลว่า สนับสนุน
    suppose แปลว่า สมมติ
    surprise แปลว่า แปลกใจ
    surround แปลว่า ล้อมรอบ
    suspect แปลว่า สงสัย
    suspend แปลว่า เลื่อน
    switch แปลว่า เปลี่ยน

หมวดหมู่ T

    thaw แปลว่า ทำให้ละลาย ,ใจอ่อน
    tick แปลว่า เสียงนาฬิกา
    tickle แปลว่า จี้ ,จักจี้
    tie แปลว่า ผูก
    time แปลว่า ประมาณเวลา
    tip แปลว่า พลิกคว่ำ, ให้ทิป
    tire แปลว่า อ่อนล้า
    touch แปลว่า สัมผัส
    tour แปลว่า ท่องเที่ยว
    tow แปลว่า ชักลาก , พ่วง
    trace แปลว่า ติดตาม
    trade แปลว่า ค้าขาย
    train แปลว่า อบรม
    transport แปลว่า ขนส่ง
    trap แปลว่า ดักจับ
    travel แปลว่า เดินทาง
    treat แปลว่า รักษา
    tremble แปลว่า สั่นสะท้าน
    trick แปลว่า ยักท่า
    trip แปลว่า เดินทาง
    trot แปลว่า วิ่งเหยาะๆ
    trouble แปลว่า กลุ้มอกกลุ้มใจ
    trust แปลว่า ไว้วางใจ
    try แปลว่า พยายาม
    tug แปลว่า ลากจูง
    tumble แปลว่า เกลือกกลิ้ง
    turn แปลว่า เปิด
    twist แปลว่า บิด
    type แปลว่า พิมพ์

หมวดหมู่ U

    undress แปลว่า เปลื้องผ้า
    unfasten แปลว่า ปลด
    unite แปลว่า รวมกัน
    unlock แปลว่า ไขกุญแจ
    unpack แปลว่า แกะ
    untidy แปลว่า ทำให้เลอะ ,ทำให้วุ่นวาย
    use แปลว่า ใช้

หมวดหมู่ V

vanish แปลว่า หายไป
visit แปลว่า เยี่ยม

หมวดหมู่ X

x-ray   แปลว่า      ตรวจด้วยรังสีเอกซ์

หมวดหมู่ Y

yawn    แปลว่า      หาว

หมวดหมู่ Z

zip         แปลว่า  รูดซิป

zoom   แปลว่า   เคลื่อนที่ด้วยความเร็วซึ่งมีเสีงดัง

และทั้งหมดนี้ คือคำกิริยา ในภาษาอังกฤษ จำนวน 600 คำ ซึ่งหากท่านสามารถจดจำได้ทั้งหมด จะทำให้การสื่อสารในภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างมากแน่นอน แต่ทั้งนี้คงต้องขออภัยทุกท่านด้วย ในเรื่องความหมายของคำกิริยา เนื่องจากแต่ละคำล้วนมีความหมายที่มากกว่า 1 อย่าง แต่เราไำม่สามารถนำทุกความหมายมานำเสนอได้

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ หมายถึงอักษรที่นอกเหนือไปจากพยัญชนะและสระ A-Z ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยอักษรเหล่านี้จะประกอบไปด้วยเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

!     exclamation mark
“     double quotation mark
#     number sign
$     dollar sign
%     percent sign
&     ampersand
‘     apostrophe
(     left parenthesis
)     right parenthesis
*     asterisk
+     plus sign
×    multiplication sign
÷    division sign
,     comma
-     hyphen
.     period
/     slash
:     colon
;     semicolon
<     less-than sign
=     equals sign
>     greater-than sign
?     question mark
@     at sign
[     left square bracket
\     backslash
]     right square bracket
]     caret
_     horizontal bar (underscore)
`     grave accent
{     left curly brace
}     right curly brace
|     vertical bar
~     tilde
¦     broken vertical bar
©     copyright
°     degree sign
±     plus or minus
µ     micro sign
¶     paragraph sign
‘     left single quote
’     right single quote
“     left double quote
”     right double quote
£     pound sterling
¢     cent sign
¥     yen sign

จะเห็นได้ว่าอักษรพิเศษเหล่านี้มีทั้งที่ใช้งานกันเป็นประจำ คือ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และที่อาจจะไม่ได้พบเห็นกันบ่อย ๆ อย่างไรก็ดีหากท่านทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนในวิชาเฉพาะทาง ก็อาจจำเป็นต้องจดจำชื่อของเครื่องหมายเหล่านี้ เพื่อที่จะได้สามารถเรียกได้ถูกต้อง

เอกสารใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

ใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองบริษัท มีความสำคัญในการนำไปยื่นสมัครงานกับบริษัทที่ต้องการ โดยเอกสารฉบับนี้จะช่วยยืนยันความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานของเราให้ผู้พิจารณารับบุคคลเข้าทำงานทราบ

รูปแบบเอกสารใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

ใบผ่านงานในภาษาอังกฤษเีรียกกันว่า Job Experience Certificate หรือ Work Experience Certificate ซึ่งโดยส่วนมากจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามลักษณะการเขียนบรรยายของแต่ละบุคคล แต่ขณะเดียวกันก็จะมีส่วนที่เหมือนกัน คือการระบุว่าบุคคลในเอกสารชื่ออะไร ทำงานตำแหน่งอะไร และมีอุปนิสัยและความสามารถอย่างไรบ้าง เรามาดูตัวอย่างกันสัก 1 แบบ ดังนี้

ใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

 

ท่านที่ต้องการก็อปปี้ประโยคนำไปใช้ สามารถคัดลอกจากข้อความด้านล่างนี้ได้เลย (เหมือนในภาพด้านบน)

Work Experience Certificate
This is to inform whomsoever it may concern and certify that …..1.(ชื่อ-นามสกุล)…. was working as a full-time employees with……….2.(ชื่อบริษัท)…….. as……….3.( (ตำแหน่งงาน)…..from……(วันที่เริ่มงาน )..to….(วันที่สิ้นสุดการทำงาน)…. as per the personnel files and company’s employment record.

During his employment, we found …..(ชื่อ-นามสกุล)….to be a professional, knowledgeable and result oriented with theoretical and practical understanding of work requirements. He has successfully completed many job related training programmes administered by the training department of the company.

He has a friendly, outgoing personality, very good sense of humour and works well as individual or member of a team as required by the management.

Overall, …..(ชื่อ-นามสกุล)…. performed his duties and responsibilities cheerfully with attention to detail at all times. With his enthusiasm to wok, learn and progress, I am certain that we would make a great employee to any enterprise.

Please feel free to contact us if you have specific questions regarding his employment.

On behalf of the company , I take this opportunity to wish …..(ชื่อ-นามสกุล)…. all the very best in his future career endeavours.

……(ลายเซ็นผู้รับรอง)……….
ชื่อ – นามสกุล ผู้รับรอง
ตำแหน่งงานผู้รับรอง

*****

ไม่ว่าทำงานใด ๆ ก็แล้วแต่ หากทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ การขอใบรับรองผ่านงานจากบริษัทที่ทำก็จะง่ายแสนง่ายไร้ปัญหา ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ

หนึ่งในประโยคทักทายสำคัญในคือการบอกให้ผู้ที่เราพบทราบว่าเรารู้สึกดีที่ได้เจอกัน คำว่ายินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ มีรูปแบบที่หลากหลายแต่ก็คล้ายคลึงกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าสามารถพูดอย่างไรได้บ้าง

พูดว่า ยินดีที่ได้รู้จัก เป็นภาษาอังกฤษ

ยินดีที่รู้จัก ภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี คือ nice to meet you ซึ่งแปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก แต่หากต้องการพูดประโยคอื่นในความหมายเดียวกัน สามารถพูดได้ว่า

- Pleased to meet you.
- It’s a pleasure to meet you
- I’m very pleased to meet you

ทุกประโยคในตัวอย่างข้างต้น ไม่ว่าคุณจะกล่าวอย่างไรโดยความหมายก็คือ ยินดีที่ได้รู้จัก เหมือนกัน ซึ่งเราจะใช้ประโยคเหล่านี้เฉพาะในการพบปะกันครั้งแรกเท่านั้น

แต่ถ้ารู้จักกันมาแล้ว เราจะพูดว่า Nice to see you. ซึ่งแปลว่า ยินดีที่ได้เจอ หรือ ประโยคอื่น ๆ ดังนี้
- It’s great to see you
- It’s very good to see you
- I’m glad we have the chance to get together

 

สุดท้ายนี้อยากขอกล่าวถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทักทายบ้างสักเล็กน้อย หลักการสำคัญที่สุดเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม นั่นคือไม่ว่าเราเดินทางไปยังประเทศใด ท้องถิ่นใด ควรจะต้องคิดว่าตนเองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น อย่าไปรังเกียจรูปแบบการทักทาย เช่นในบางประเทศอาจใช้การเชคแฮนด์ ,สวมกอด หรือ เอาแก้มมาแนบชนกัน

หากเรามีที่ท่าปฏิเสธมิตรไมตรีในการทักทาย อาจทำให้เจ้าบ้านรู้สึกว่าเราไม่เป็นมิตรได้

กล่าวคำอำลา บอกลา ภาษาอังกฤษ

เมื่อมีพบก็ต้องมีจาก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่ก่อนจะจากกันไป สิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมปฏิบัติกันคือการบอกลา ซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษากันว่า วิธีกล่าวคำอำลา ภาษาอังกฤษ มีอย่างไรบ้าง

บอกลา ภาษาอังกฤษ

วิธีบอกลา ภาษาอังกฤษ

  • Bye Bye (เป็นประโยคพื้นฐาน ที่ผู้ปกครองเริ่มใช้สอนเด็กให้พูด)
  • Bye
  • Goodbye แปลว่า ลาก่อน
  • See you later แปลว่า แล้วพบกันใหม่ (อาจจะเปลี่ยนคำว่า later เป็นคำอื่นก็ได้ หากรู้กำหนดที่จะพบเจออีกครั้ง เช่น  tomorrow/ next week/ tonight )
  • live long and prosper แปลว่า มีชีวิตยืนยาว และร่งเรือง (คำอวยพรก่อนจากลา)
  • ta ta for now มีความหมายเหมือนกับ See you later บางครั้งอาจพบการเขียนในรูปตัวย่อว่า TTFN
  • Farewell แปลว่า ลาก่อน
  • Godspeed แปลว่า โชคดี

ทั้งหมดข้างต้น คือ ตัวอย่างการบอกลาในภาษาอังกฤษ ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีวิธีการพูดอีกมากมายหลายแบบ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่ารูปแบบในกล่าวบอกลาจะมีอยู่หลัก คือ การกล่าวอวยพร , การบอกว่าแล้วพบกันใหม่ และการบอกลาก่อน

เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว คงต้องขออนุญาตท่านผู้อ่าน ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันกันก่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวันนี้จะช่วยให้เกิดความรู้กับผู้ที่รักภาษาอังกฤษทุกท่าน

แล้วพบกันใหม่ครับ … See you later