Monthly Archives: June 2013

in time และ on time แปลว่าอะไร

มนุษย์ทุกคนเมื่อผ่านวัยเรียนจนเข้าสู่ช่วงอายุที่ต้องทำงาน สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและมีผลต่อความก้าวหน้า คือเรื่องของการรักษาเวลา ในวันนี้เราจะมีทำความเข้าใจถึงคำว่า in time และ on time ในภาษาอังกฤษว่าแปลว่าอะไร

in time และ on time

on time แปลว่า ตรงเวลา

กรณีที่เราพูดถึงเวลาโดยใช้คำว่า on time จะหมายถึงช่วงเวลาที่ระบุไว้ ไม่สายไปกว่าเวลาที่กล่าวถึง หรือ นัดหมาย ซึ่งนี่คือ ความหมายของคำว่า ตรงเวลา

ยกตัวอย่างเช่น

The 10.30 bus left on time หมายถึง รถออกตรงเวลา คือ 10.30 น.

We want to start the meeting on time, so please don’t be late.  พวกเราต้องการเริ่มประชุมตรงเวลา ดังนั้นกรุณาอย่ามาสาย

จะเห็นได้ว่าคำตรงกันข้ามกับ on time ที่แปลว่า ตรงเวลา คือ มาสายนั่นเอง

 

In time แปลว่า ทันเวลา

I want to be home in time to see the soccer on television. ฉันต้องการกลับบ้านให้ทันเวลาดูฟุตบอลในโทรทัศน์

กรณีเช่นนี้ถึงแม้คุณอาจจะกลับบ้านไม่ทันเวลาเริ่มเขี่ยบอล อาจจะช้าไปสัก 15 นาที แต่ก็ยังถือว่าทันเวลาดูฟุตบอลอยู่
ตรงข้ามกับ on time ที่หากมาไม่ทันเวลาเขี่ยบอลเริ่มแข่ง ถือว่าสายทันที

คำตรงข้ามกับ in time คือ too late ที่แปลว่าสายเกินไป

ในกรณีที่คุณต้องการบอกว่าเกือบจะสาย คุณสามารถใช้คำว่า just in time เช่น

We got to station just in time for our train. แปลว่า พวกเรามาถึงสถานีทันเวลาขึ้นรถบัสพอดี (รถเกือบออกไปแล้ว)

หลักการใช้ Past Continuouse Tense

Past Continuouse Tense ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยรูปแบบ tense จะมีโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ Subject + was หรือ were+ คำกิริยาเติม ing

กรณีที่ประธาน(Subject) คือ I , He , She หรือ It  เราจะใช้ verb to be คือ was

กรณีที่ประธาน(Subject) คือ We , You , หรือ They เราจะใช้ verb to be คือ were

past continuous tense

 

รูปแบบและหลักการใช้ Past Continuouse Tense

1. .ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีต ก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์แทรกเข้ามา

I was watching television when you called. ฉันกำลังดูโทรทัศน์อยู่ตอนที่คุณโทรมา

When the phone rang, we were having dinner. ตอนที่เสียงโทรศัพท์ดัง ,พวกเรากำลังรับประทานอาหารค่ำกันอยู่

While John was sleeping last night, someone stole his car.  ขณะที่จอห์นกำลังหลับอยู่เมื่อคืน ,บางคนขโมยรถของเขาไป

 

2. ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีต โดยระบุเวลาอย่างชัดเจน

Yesterday at this time, it was raining. ในเวลานี้เมื่อวาน ฝนกำลังตก

What were you doing at 11 o’clock last night. คุณกำลังทำอะไรเมื่อคืนนี้ตอน 11 นาฬิกา

Yesterday at 6 PM, I was eating dinner. เมื่อวานนี้ตอน 6 โมงเย็น ฉันกำลังรับประทานอาหารค่ำ

 

3.  ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน เช่น

I was studying while he was watching television. ฉันกำลังเรียนหนังสือขณะที่เขากำลังดูทีวี

What were you doing while you were waiting? คุณกำลังทำอะไรขณะที่คุณกำลังรอ

 

ความแตกต่างระหว่าง While และ When

ในการใช้ Past Continuouse Tense กรณีที่กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำอยู่และมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น เรามักจะพบเจอการใช้คำว่า while และ when ที่แปลว่า ขณะที่ , ตอนที่ ร่วมอยู่ในประโยคเสมอ

ข้อแตกต่างในการใช้งาน 2 คำนี้ คือ

when โดยส่วนมากจะใช้ตามด้วย Past Simple Tense เช่น I was studying when she called.

while โดยส่วนมากจะใช้ตามด้วย Past Continuouse Tense เช่น While I was studying, she called.

 

คำศัพท์สมาชิกครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวภาษาอังกฤษ เป็นชุดคำศัพท์ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อสามารถเรียกบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง และท่านอื่น ๆ เรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้าง

คำศัพท์สมาชิกครอบครัวภาษาอังกฤษ

 

สมาชิกครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำว่า ครอบครัวคือคำว่า Family และสมาชิกครอบครัว คือ Members of the Family อันประกอบไปด้วย

ครอบครัวใกล้ชิด (Immediate Family)

 • father        แปลว่า    พ่อ   – คำว่า Dad แปลว่า พ่อ เช่นกัน เป็นคำที่เป็นภาษาพูด
 • mother     แปลว่า   แม่ – คำว่า Mom และ Mum แปลว่า แม่  เช่นกัน เป็นคำที่เป็นภาษาพูด โดย Mom ใช้ในอเมริกา ส่วน Mum ใช้ในอังกฤษแบบบริติช
 • son             แปลว่า   ลูกชาย
 • daughter แปลว่า    ลูกสาว
 • brother    แปลว่า    พี่ชาย หรือ น้องชาย
 • sister         แปลว่า    พี่สาว หรือ น้องสาว
 • siblings    แปลว่า     พี่น้อง (โดยส่วนมากคำนี้ใช้ในภาษาเขียน ไม่ค่อยพบในภาษาพูด)
 • husband  แปลว่า     สามี
 • wife            แปลว่า    ภรรยา
 • parent      แปลว่า    ผู้ปกครอง , บิดาหรือมารดา

หลายคนอาจสงสัยวในคำว่า  brother และ sister  ซึ่งคำหนึ่งแปลได้ทั้งพี่ชายและน้องชาย ส่วนอีกคำหนึ่งก็มีความหมายทั้งพี่สาวและน้องสาว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสน้อยกว่าทางเอเชียจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไป แต่หากคุณต้องการบอกในแน่ชัด สามารถใช้คำว่า older เติมข้างหน้าเพื่อแสดงถึงผู้ที่เป็นพี่ และัใช้ younger เติมข้างหน้าเพื่อแสดงถึงคนที่เป็นน้อง เช่น

 • older brother แปลว่า พี่ชาย
 • younger brother แปลว่า น้องชาย

 

ญาติและครอบครัวที่ขยายออกไป Relatives and Extended Family

ในสังคมตะวันตก ปู่ ,ย่า ,ตา ,ยาย ไม่ได้จัดเป็นสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด

grandparents แปลว่า ปู่ย่าตายาย
grandfather แปลว่า คุณปู่ ,คุณตา
grandmother แปลว่า คุณย่า , คุณยาย
grandchildren แปลว่า หลาน
grandson แปลว่า หลานชาย
granddaughter แปลว่า หลานสาว
great grandfather แปลว่า ปู่ทวด หรือ ตาทวด
great grandmother แปลว่า ย่าทวด หรือ ยายทวด

uncle แปลว่า ลุง หรือ อา
aunt   แปลว่า ป้า หรือ น้า
cousin แปลว่า ลูกพี่ลูกน้อง (ลูกของลุง,ป้า,น้า หรือ อา)
nephew แปลว่า หลานชาย
niece แปลว่า หลานสาว

สมาชิกครอบครัวตามกฏหมาย The In-Laws

เมื่อ

father-in-law หมายถึง พ่อของ สามี/ภรรยา ของคุณ
mother-in-law หมายถึง แม่ของ สามี/ภรรยา ของคุณ
son-in-law หมายถึง ลูกเขย
daughter-in-law หมายถึง ลูกสะใภ้
brother-in-law หมายถึง พี่เขย ,น้องเขย
sister-in-law หมายถึง พี่สะใภ้ หรือ น้องสะใภ้

ในกรณีที่มีการแต่งงานใหม่เกิดขึ้น เราจะใช้คำว่า stepนำหน้าชื่อครอบครัว หรือญาติพี่น้องคนละสายเลือด เช่น
stepfather แปลว่า พ่อเลี้ยง
stepmother แปลว่า แม่เลี้ยง
stepson แปลว่า ลูกเลี้ยง (ลูกชาย)
stepdaughter แปลว่า ลูกเลี้ยง (ลูกสาว)
stepsister แปลว่า ลูกสาวของ พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง (ลูกติดมา)
stepbrother แปลว่า ลูกชายของ พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง (ลูกติดมา)

แต่หากพ่อแม่ของคุณมีคนรักใหม่ และมีลูกในภายหลัง กรณีเช่นนี้สายเลือดละหว่างพี่และน้องจะมีอยู่ครึ่งหนึ่ง ดังนั้น
half-brother หมายถึง พี่ชาย หรือ น้องชาย (ต่างบิดา หรือ มารดา)
half-sister หมายถึง พี่สาวหรือ น้องสาว (ต่างบิดา หรือ มารดา)

หลักการใช้ Past Simple Tense

Past Simple คือ ประโยคที่กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่ได้จบลงไปแล้ว โดยโครงสร้างของTenseนี้ คือ Subject + Verb ช่องที่ 2 (เ็ป็นคำกิริยาที่ส่วนมากจะลงท้ายด้วย -ed นั่นเอง )

ในประโยคบอกเล่าที่เป็น Past Simple Tense คือ ประธาน + กิริยา ช่องที่ 2 โดยในส่วนของกิริยาจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้

กิริยาช่อง 2 แบบ Regular Verbs

คือ คำกิริยาที่เปลี่ยนรูปเป็น Past Simple Tense ด้วยการเติม -ed

We played football yesterday แปลว่า พวกเราเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้
I lived in Bangkok when i was young. แปลว่า ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพเมื่อตอนเป็นเด็ก

 

กิริยาช่อง 2 แบบ Irregular Verbs

คือ คำกิริยาที่เปลี่ยนรูปไม่ต้องเติม -ed ตามหลัง เช่น

Have  =  Had

Go = Went

รวมถึงคำกิริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยในทุกช่อง เช่น cut ,hurt ,let ,fit ,cost เป็นต้น

และกิริยาที่เป็น verb “be” ซึ่งได้แก่ was และ were

 

เราสามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็น ประโยคปฏิเสธ (Negative) ได้โดยใช้ did not เข้ามาช่วย และเปลี่ยนคำกิริยากลับมาที่ช่องแรก เช่น

I played เป็น I didn’t play

I went to the cinema last week.  เป็น I didn’t go to the cinema last week.

 

หากเป็นประโยคปฏิเสธในกรณีที่เป็น verb “be” ให้เติม not ที่หลัง was หรือ were เช่น

I was born in Bangkok  เปลี่ยนเป็น I was not born in Bangkok.

 

ตารางแสดงโครงสร้าง  Past Simple Tense ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

Past Simple Tense

ในกรณีของประโยคคำถาม ให้นำคำว่า Did มาเติมไว้ที่หน้าประโยค และเปลี่ยนกิริยาเป็นช่องแรก เช่น

They went to London last year. เป็น Did they go to London last year?

 

หากคำกิริยาอยู่ในรูป Verb be ให้นำ was หรือ were มาอยู่ข้างหน้าประโยค เช่น

He was angry with me เป็น Was he angry with me?

 

** ข้อควรจำอีกประการคือ ใน Past Simple นั้น Modal Verb คำว่า must จะเปลี่ยนเป็น had to เช่น

I must call my wife now. หากเป็น Past Simple จะเขียนเป็น I had to call my wife yesterday.

หลักการใช้ Present Continuous Tense

Present Continuous คือ รูปแบบ Tense ที่ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะปัจจุบันที่กล่าวถึง โครงสร้างของประโยค คือ ประธาน + verb to be + คำกิริยาเติม ing

หลักการใช้ Present Continuous

 

จากภาพ ข้างบนซึ่งแสดงโครงสร้างของ Present Continuous จะเห็นได้ว่า verb to be จะแตกต่างกันไปตามประธาน

am จะใช้กับ i

is จะใช้กับ he ,she ,it

are จะใช้กับ you, we , they

 

ประโยคบอกเล่าที่ใช้  Present Continuous Tense

เขากำลังทำงาน = He is working.

ฉันกำลังวิ่ง = I am running.

เขากำลังอาบน้ำ = He is having a shower.

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล = They are playing football.

 

ประโยคปฏิเสธที่ใช้ Present Continuous Tense

จากประโยคบอกบอกเล่าให้เติมคำว่า Not ที่แปลว่า ไม่ ที่ข้างหลัง verb to be ก็จะได้ประโยคปฏิเสธ

เขาไม่ได้กำลังทำงาน = He is not working.

ฉันไม่ได้กำลังวิ่ง = I’m not running.

เขาไม่ได้กำลังอาบน้ำ = He is not having a shower.

พวกเขาไม่ได้กำลังเล่นฟุตบอล = They are not playing football.

 

ประโยคคำถามที่ใช้ Present Continuous Tense

ประโยคคำถามทำได้โดยเปลี่ยนตำแหน่ง verb to be มาไว้ด้านหน้าประธาน (Subject) เช่น

เขากำลังทำงานอยู่ใช่หรือไม่ = Is he working.

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่ = Are they playing football?

และจากประโยคคำถามข้างต้นเราสามารถนำ Who,What,When,Where,Why มาเติมข้างหน้าได้อีกด้วย เช่น

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่ไหน = Where are they playing football?

Tense ในภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ

Tense ในภาษาอังกฤษ คือ รูปแบบโครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับบ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในช่วงเวลาใด (อดีต ,ปัจจุบัน ,หรืออนาคต) และสิ่งที่เกิดขึ้นสิ้นสุดไปแล้วหรือไม่

นับได้ว่าเรื่อง Tense เป็นอีกสิ่งหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สามารถสร้างความสับสนให้กับคนไทยผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมาก เนื่องจากในภาษาไทยนั้น เราสามารถใช้คำระบุช่วงเวลาเติมเข้ามาในประโยคได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปกิริยาแบบในภาษาอังกฤษ

Tenses ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่แบบ

เราสามารถแบ่ง Tense ในภาษาอังกฤษได้เป็น 3 ประเภท คือ Present (ปัจจุบัน) , Past (อดีต) และ Future (อนาคต) ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรูปแบบย่อยอีก 4 อย่างตามขณะเวลา คือ Simple, Perfect, Continuous และ Perfect Continuous ด้วยเหตุนี้ Tenses ทั้งหมดจึงมี 12 แบบด้วยกัน ได้แก่

1. Past Simple

2. Past Continuous

3. Past Perfect

4. Past Perfect Continuous

5. Present Simple

6. Present Continuous

7. Present Perfect

8. Present Perfect Continuous

9. Future Simple

10. Future Continuous

11. Future Perfect

12. Future Perfect Continuous

 

Tense ในภาษาอังกฤษ

ในครั้งนี้เราทำความรู้จักกันก่อนว่า Tenses ทั้งหมดในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 แบบ ในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่า Tense แต่ละแบบมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มีโครงสร้างประโยคเป็นเช่นไร

ยศตํารวจภาษาอังกฤษ

ตำรวจเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งตำรวจแต่ละท่านนั้นก็มีตำแหน่งต่างกันไป ยศตํารวจภาษาอังกฤษที่เรารวมนำมาให้ในวันนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถอธิบายตำแหน่งของตำรวจไทยให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้

ยศตำรวจในไทย (Thailand Police Rank) แบ่งเป็นหมวดหลัก 2 แบบ คือ

- ตำรวจชั้นประทวน (Non-commissioned officers)

- ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (Commissioned officers)

ความแตกต่าง คือ ตำรวจชั้นประทวนเป็นยศผู้น้อย ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรี ,ส่วนชั้นสัญญาบัตร คือ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ

ยศตํารวจภาษาอังกฤษเรียงจากยศต่ำสุดไปหาสูงสุด

ชั้นประทวน (Non-commissioned officers)

พลตำรวจ – Policeman/Constable

สิบตำรวจตรี – Police Lance Corporal

สิบตำรวจโท – Police Corporal

สิบตำรวจเอก – Police Sergeant

จ่าสิบตำรวจ – Police Sergeant Major

ดาบตำรวจ – Police Senior Sergeant Major

 

ชั้นสัญญาบัตร (Commissioned officers)

ร้อยตำรวจตรี – Police Sub-Lieutenant

ร้อยตำรวจโท – Police Lieutenant

ร้อยตำรวจเอก – Police Captain

พันตำรวจตรี – Police Major

พันตำรวจโท – Police Lieutenant Colonel

พันตำรวจเอก – Police Colonel

พันตำรวจเอก (พิเศษ) – Police Senior Colonel

พลตำรวจจัตวา – Police Brigadier General

พลตำรวจตรี- Police Major General

พลตำรวจโท – Police Lieutenant General

พลตำรวจเอก – Police General

 

ใคร ๆ ก็อยากมียศสูง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น คราวนี้ทุกคนคงเขียนชื่อยศของตำรวจได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แต่หากไม่แน่ใจให้เรียกยศสูง ๆ ไว้ก่อน อิอิ ตำรวจท่านนั้นจะได้ภาคภูมิใจ อย่าไปเรียกต่ำกว่ายศจริงก็แล้วกัน เดี๋ยวท่านจะโกรธ

คอนเฟิร์ม(confirm) ภาษาอังกฤษ

คำว่า คอนเฟิร์ม เป็นคำภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำที่เรามักได้ยินคนไทยพูดกันมาก โดยนำมาใช้พูดปนกับภาษาไทย  คอนเฟิร์ม เขียนในภาษาอังกฤษว่า confirm เป็นกริยา ที่แปลว่ายืนยัน หรือ รับรอง

หากเปลี่ยนเป็นคำนาม ที่แปลว่า การรับรองจะใช้คำว่า confirmation และในกรณีของคำ adjective สำหรับขยายคำนามจะใช้คำว่า confirmative แปลว่า ที่ยืนยัน ,ที่รับรอง

คอนเฟิร์ม ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการใช้คำว่า คอนเฟิร์ม(confirm) ในประโยคภาษาอังกฤษ

Do you want to come with me ? Please confirm.
คุณต้องการมากับฉันหรือไม่ ? โปรดยืนยัน.

 

He sent her to the lab for a blood test to confirm the diagnosis.
เขาส่งเธอไปห้องวิจัยสำหรับตรวจสอบเลือดเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค

 

They will then perform an ultrasound to confirm the pregnancy.

พวกเขาจะทำการอัลตราซาวน์เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์

 

Economic indicators confirm that the economy is in a recession.
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจยืนยันว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย

 

I confirm my attendance to the meeting
ผมยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุม

 

ทั้งหมดข้างต้นคือตัวอย่างรูปแบบการคำว่า คอนเฟิร์ม(confirm) ภาษาอังกฤษ หลังจากได้อ่านคิดว่าทุกคนคงเข้าใจ ถ้าเป็นอย่างที่คิด Please confirm.

เขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ

ประเทศไทยมีทั้งหมด 76 จังหวัด กับ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพฯ) ซึ่งในวันนี้ราจะมาดูกันว่าทุกคนจะเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างไรกันบ้าง เนื่องจากชื่อจังหวัดนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่มีการใช้งานบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครงาน หรือการให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกับชาวต่างชาติ (เขียนภาษาไทยไปเขาคงอ่านไม่ออก และไม่อ่าน)

รายชื่อ 76 จังหวัดในประเทศไทย + 1 เขตปกครองพิเศษ เป็นภาษาอังกฤษ

กรุงเทพมหานคร (ถือเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด) โดยส่วนมากชาวต่างชาติจะเรียกกรุงเทพในชื่อดั้งเดิมว่า Bangkok ซึ่งเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่า บางกอก นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากมีบางโอกาสที่ต้องการเขียนทับศัพท์คำว่า กรุงเทพมหานคร สามารถเขียนได้ว่า Krung Thep Maha Nakhon

    จังหวัดกระบี่ Krabi Province
    จังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi Province
    จังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin Province
    จังหวัดกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Province
    จังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Province
    จังหวัดจันทบุรี Chanthaburi Province
    จังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Province
    จังหวัดชลบุรี Chonburi Province
    จังหวัดชัยนาท Chainat Province
    จังหวัดชัยภูมิ Chaiyaphum Province
    จังหวัดชุมพร Chumphon Province
    จังหวัดเชียงราย Chiang Mai Province
    จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Rai Province
    จังหวัดตรัง Trang Province
    จังหวัดตราด Trat Province
    จังหวัดตาก Tak Province
    จังหวัดนครนายก Nakhon Nayok Province
    จังหวัดนครปฐม Nakhon Pathom Province
    จังหวัดนครพนม Nakhon Phanom Province
    จังหวัดนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Province
    จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Province
    จังหวัดนครสวรรค์ Nakhon Sawan Province
    จังหวัดนนทบุรี Nonthaburi Province
    จังหวัดนราธิวาส Narathiwat Province
    จังหวัดน่าน Nan Province
    จังหวัดบึงกาฬ Bueng Kan Province
    จังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Province
    จังหวัดปทุมธานี Pathum Thani Province
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan Province
    จังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Province
    จังหวัดปัตตานี Pattani Province
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
    จังหวัดพะเยา Phayao Province
    จังหวัดพังงา Phang Nga Province
    จังหวัดพัทลุง Phatthalung Province
    จังหวัดพิจิตร Phichit Province
    จังหวัดพิษณุโลก Phitsanulok Province
    จังหวัดเพชรบุรี Phetchaburi Province
    จังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Province
    จังหวัดแพร่ Phrae Province
    จังหวัดภูเก็ต Phuket Province
    จังหวัดมหาสารคาม Maha Sarakham Province
    จังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Province
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน Mae Hong Son Province
    จังหวัดยโสธร Yasothon Province
    จังหวัดยะลา Yala Province
    จังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Province
    จังหวัดระนอง Ranong Province
    จังหวัดระยอง Rayong Province
    จังหวัดราชบุรี Ratchaburi Province
    จังหวัดลพบุรี Lopburi Province
    จังหวัดลำปาง Lampang Province
    จังหวัดลำพูน Lamphun Province
    จังหวัดเลย Loei Province
    จังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Province
    จังหวัดสกลนคร Sakon Nakhon Province
    จังหวัดสงขลา Songkhla Province
    จังหวัดสตูล Satun Province
    จังหวัดสมุทรปราการ Samut Prakan Province
    จังหวัดสมุทรสงคราม Samut Songkhram Province
    จังหวัดสมุทรสาคร Samut Sakhon Province
    จังหวัดสระแก้ว Sa Kaeo Province
    จังหวัดสระบุรี Saraburi Province
    จังหวัดสิงห์บุรี Sing Buri Province
    จังหวัดสุโขทัย Sukhothai Province
    จังหวัดสุพรรณบุรี Suphan Buri Province
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี Surat Thani Province
    จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
    จังหวัดหนองคาย Nong Khai Province
    จังหวัดหนองบัวลำภู Nong Bua Lamphu Province
    จังหวัดอ่างทอง Ang Thong Province
    จังหวัดอำนาจเจริญ Amnat Charoen Province
    จังหวัดอุดรธานี Udon Thani Province
    จังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Province
    จังหวัดอุทัยธานี Uthai Thani Province
    จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Province

ชื่อจังหวัดในประเทศไทยภาษาอังกฤษ

 

ปล. คำว่าจังหวัด ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า Province

แรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

แรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ คือคำว่า Inspiration “อินสไพเรชั่น”  ซึ่งจัดเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างผลักดันให้มนุษย์ทุกคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ล้วนแล้วก็ต้องการแรงบันดาลใจดี ๆ ด้วยกันทั้งสิ้น

inspirational quotes คือ คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นคำของผู้ที่ประสบความสำเร็จ นั่นหมายความชัดเจนว่า พวกเขาเหล่านี้กำลังนำให้คำแนะนำถึงหนทาง และแนวคิด ในการไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จของพวกเขาอยู่

แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จิตใจของมนุษย์สามารถสร้างขึ้นและศรัทธา , มันสามารถเป็นไปได้  – โดย Napoleon Hill

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

เวลาของคุณมีจำกัด ,ดังนั้นอย่าปล่อยเวลาหมดไปด้วยการอยู่แบบคนอื่น  – โดย Steve Jobs

 

แรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

 

Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.

มีถนนสองเส้นทางแยกเข้าไปในป่า ,และฉันเลือกเส้นทางที่มีผู้เข้าไปน้อยที่สุด ,นั่นทำให้ทุกสิ่งแตกต่าง – โดย Robert Frost

 

If you can dream it, you can do it.

ถ้าคุณสามารถฝัน ,คุณสามารถทำ  โดย –Walt Disney

 

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.

ผมชู๊ตไม่ลงมากกว่า 9 พันครั้ง ตลอดอาชีพ , ผมแพ้เกือบ 300 นัด , 26 ครั้งที่ผมได้รับการไว้วางใจให้ชู๊ตทำคะแนนชนะ แต่ผมพลาด ,ผมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของผม และนั่นคือเหตุผลที่ผมประสบความสำเร็จ  – โดย Michael Jordan (นักบาสเก็ตบอล)

 

แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ

 

Definiteness of purpose is the starting point of all achievement.

เจตจำนงค์ที่เด็ดเดี่ยวคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จทุกประการ – โดย W. Clement Stone

 

We become what we think about.

เราเป็นในสิ่งที่เราคิด  – โดยEarl Nightingale

 

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do,

20 ปีหลังจากนี้ไป คุณจะรู้สึกผิดหวังในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำลงไป –โดย Mark Twain

 

Fall seven times and stand up eight.

ล้มลง 7 ครั้ง และ ลุกขึ้นยืน 8 ครั้ง – สุภาษิตญี่ปุ่น

 

Happiness is not something readymade.  It comes from your own actions.

ความสุขไม่ใช้สิ่งสำเร็จรูป แต่มันมาจากการกระทำของตนเอง – โดย Dalai Lama

 

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.

พวกเราจำนวนมากไม่ได้อยู่กับความฝันของเรา เพราะเรากำลังอยู่กับความกลัว – โดย Les Brown

 

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

มันไม่สำคัญว่าจะช้าสักเพียงใด ตราบใดที่คุณยังไม่หยุด – โดย ขงจื้อ

 

The only way to do great work is to love what you do.

หนทางเดียวในการทำงานที่ยิ่งใหญ่คือ รักในสิ่งที่คุณทำ – โดย Steve Jobs