Monthly Archives: March 2013

เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน เขียนและอ่านอย่างไร

ในการเรียนภาษาทุกภาษา รายชื่อวันและเดือน เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราทุกคนต้องทราบ เพราะเป็นคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อเดือนในภาษาอังกฤษมาให้กับผู้เริ่มเรียนภาษาได้ทราบ

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

1.  เดือน มกราคม       เขียนว่า January       ( มีตัวย่อ คือ Jan.)   อ่านว่า  แจ๊นยุอะริ
2.  เดือน กุมภาพันธ์      เขียนว่า February       (มีตัวย่อ คือ Feb.)   อ่านว่า  เฟ๊บบุอะริ
3.  เดือน มีนาคม      เขียนว่า March       (มีตัวย่อ คือ Mar.)   อ่านว่า มาช
4.  เดือน เมษายน      เขียนว่า April       (มีตัวย่อ คือ Apr.)   อ่านว่า  เอ๊พรัล
5.  เดือน พฤษภาคม      เขียนว่า     May       (มีตัวย่อ คือ May)   อ่านว่า เม
6.  เดือน มิถุนายน      เขียนว่า     June       (มีตัวย่อ คือ Jun.)   อ่านว่า จูน
7.  เดือน กรกฏาคม      เขียนว่า     July       (มีตัวย่อ คือ Jul.)   อ่านว่า จูลาย
8.  เดือน สิงหาคม      เขียนว่า     August       (มีตัวย่อ คือ Aug.)   อ่านว่า ออกัสท์
9.  เดือน กันยายน      เขียนว่า     September (มีตัวย่อ คือ Sep.)   อ่านว่า เซ็พเท็มเบอะ
10.เดือน ตุลาคม      เขียนว่า     October       (มีตัวย่อ คือ Oct.)   อ่านว่า อ็อคโท๊เบอะ
11.เดือน พฤศจิกายน เขียนว่า     November ( มีตัวย่อ คือ Nov.)   อ่านว่า โนเว๊มเบอะ
12.เดือน ธันวาคม     เขียนว่า     December  (มีตัวย่อ คือ Dec.)   อ่านว่า ดิเซ๊มเบอะ

นอนหลับฝันดี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

คำว่า นอนหลับฝันดี เป็นอีกหนึ่งคำที่ใช้บ่อยทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นคำอวยพรให้ผู้ที่เราปราถนาดีมีความสุข แม้แต่ในขณะที่นอนหลับก็ตาม เรามาดูกันดีกว่าว่า คำว่านอนหลับฝันดี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บอกลากันก่อนนอนที่พูดกันบ่อยมากที่สุด คือ Good Night ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า ราตรีสวัสดิ์

Sweet dreams แปลว่า ตรงตัวว่า “ฝันหวาน” แต่ประโยคนี้ตรงกับภาษาไทยว่า ฝันดี นั่นเอง หากต้องการอวยพรผู้อื่นให้ฝันดี นี่คือประโยคที่เหมาะสมที่สุด ประโยคนี้ค่อนข้างเป็นคำที่หวาน มักใช้กับคนรัก ดังนั้นหากเป็นเพื่อนอาจใช้คำอื่นเช่น Good Night หรือ

Sleep well แปลได้ตรง ๆ ว่า หลับให้สบาย

Sleep tight เป็นคำอวยพรให้ นอนหลับสบายและปลอดภัย ที่มาของคำนี้ค่อยข้างแตกต่างกัน เพราะคำว่า tight แปลว่า ตึง จะแปลว่า หลับตึง ก็ดูไม่เข้าที หนึ่งในการสัณนิษฐานที่น่าสนใจถึงที่มาของคำนี้ คือ  ในอดีตเตียงนอนส่วนที่รองรับเบาะทำจากเชือก ซึ่งถ้าตึงก็จะนอนสบาย ไม่ปวดหลัง

บ้างก็บอกว่า เพราะในต่างประเทศมีแมลงที่เรียกว่า bedbugs และคำว่า tight หมายถึงการถูกที่นอนหมอนมุ้งให้แน่นหนา เพื่อให้ไม่โดนมันกัด

แต่ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร คำนี้ก็เป็นอีกคำอวยพร ให้หลับสบาย

ตัวอย่างประโยคในการกล่าวลาก่อนนอน ที่แนะนำไปข้างต้น สามารถใช้ได้เลย แต่ถ้าต้องการพูดให้ยาวขึ้น ก็สามารถพูดได้ดังต่อไปนี้

- Sleep tight and wake bright.

- Good night. Sleep tight.

- Have a good night

- Sweet dreams and When you dream , Dream of me. เป็นประโยคที่หวานมาก อวยพรให้หลับฝันดี และถ้าคุณฝัน ขอให้ฝันถึงฉัน