เอกสารใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

By | July 9, 2013

ใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองบริษัท มีความสำคัญในการนำไปยื่นสมัครงานกับบริษัทที่ต้องการ โดยเอกสารฉบับนี้จะช่วยยืนยันความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานของเราให้ผู้พิจารณารับบุคคลเข้าทำงานทราบ

รูปแบบเอกสารใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

ใบผ่านงานในภาษาอังกฤษเีรียกกันว่า Job Experience Certificate หรือ Work Experience Certificate ซึ่งโดยส่วนมากจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามลักษณะการเขียนบรรยายของแต่ละบุคคล แต่ขณะเดียวกันก็จะมีส่วนที่เหมือนกัน คือการระบุว่าบุคคลในเอกสารชื่ออะไร ทำงานตำแหน่งอะไร และมีอุปนิสัยและความสามารถอย่างไรบ้าง เรามาดูตัวอย่างกันสัก 1 แบบ ดังนี้

ใบผ่านงาน ภาษาอังกฤษ

 

ท่านที่ต้องการก็อปปี้ประโยคนำไปใช้ สามารถคัดลอกจากข้อความด้านล่างนี้ได้เลย (เหมือนในภาพด้านบน)

Work Experience Certificate
This is to inform whomsoever it may concern and certify that …..1.(ชื่อ-นามสกุล)…. was working as a full-time employees with……….2.(ชื่อบริษัท)…….. as……….3.( (ตำแหน่งงาน)…..from……(วันที่เริ่มงาน )..to….(วันที่สิ้นสุดการทำงาน)…. as per the personnel files and company’s employment record.

During his employment, we found …..(ชื่อ-นามสกุล)….to be a professional, knowledgeable and result oriented with theoretical and practical understanding of work requirements. He has successfully completed many job related training programmes administered by the training department of the company.

He has a friendly, outgoing personality, very good sense of humour and works well as individual or member of a team as required by the management.

Overall, …..(ชื่อ-นามสกุล)…. performed his duties and responsibilities cheerfully with attention to detail at all times. With his enthusiasm to wok, learn and progress, I am certain that we would make a great employee to any enterprise.

Please feel free to contact us if you have specific questions regarding his employment.

On behalf of the company , I take this opportunity to wish …..(ชื่อ-นามสกุล)…. all the very best in his future career endeavours.

……(ลายเซ็นผู้รับรอง)……….
ชื่อ – นามสกุล ผู้รับรอง
ตำแหน่งงานผู้รับรอง

*****

ไม่ว่าทำงานใด ๆ ก็แล้วแต่ หากทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ การขอใบรับรองผ่านงานจากบริษัทที่ทำก็จะง่ายแสนง่ายไร้ปัญหา ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

สอนภาษาอังกฤษ