โชคดี ภาษาอังกฤษ นอกจาก Good Luck

By | October 1, 2013

คำว่าโชคดีในภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือคำว่า Good luck ซึ่งในบางโอกาสหลายท่านก็คงอยากจะเปลี่ยนคำพูดให้แตกต่างไปบ้าง เหมือนกับการใช้ภาษาไทยที่เรามีตัวเลือกมากมายในการใช้ อันเนื่องมาจากความชำนาญทางภาษา

โชคดีภาษาอังกฤษ

โชคดี ภาษาอังกฤษ

นอกจาก Good luck แล้ว เราสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปนี้แทนได้

 

Good fortune

Be lucky

Wish you well

I wish you all the best

Godspeed

All the best

Hope the gods are looking down on you

Fingers crossed

Break a leg  (สำนวนนี้ใช้มากกับการอวยพรให้นักแสดงที่กำลังขึ้นแสดง แต่ก็ใช้โดยทั่วไปได้เช่นกัน มีความหมายว่า โชคดี)

 

จะเห็นได้ว่ามีตัวอย่างหลายประโยคมากที่นำมาให้เลือกใช้อวยพร แทนคำว่า Good luck  ใครชอบประโยคไหนก็เลือกนำไปใช้ตามต้องการกันได้เลย สุดท้ายนี้ก็คงต้องลากันไปด้วยคำว่า  break a leg

 

สอนภาษาอังกฤษ