ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

By | August 15, 2013

ไม่ต้องกังวลหากทุกท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรียนรู้การถามได้อย่างไร เพราะประโยคคำถามภาษาอังกฤษมีรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งวันนี้เว็บไซต์ rakenglish.com ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้กับทุกท่านในบทความนี้

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

สูตรของประโยคคำถามภาษาอังกฤษ คือ QUASM

QU คือ คำถาม (Qestion word) เช่น what ,when ,where , who ,how เป็นต้น
A คือ กริยาช่วย (Auxiliary verb) เช่น is ,am ,are , do ,does ,did ,was ,were ,have ,has , will ,would ,could ,should
S คือ ประธาน (Subject)
M คือ กริยาหลัก (Main verb)

รูปแบบโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ แยกตาม Tense

Simple Present Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
Where
do
you
live?
How
do
you
like
your new apartment?
How many kids
does
John
have?
What
does
Tom
think
about the project?

 

Simple Past Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
When
did
you
wake up in this morning?
Where
did
you
buy
this laptop?
How
did
they
learn
English so fast?

 

Present Continuous Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
What
are
you
doing?
Who
is
he
dating
now ?
What time
are
we
playing
football ?

 

Past Continuous Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
Why
were
you
eating
candy before dinner?
How
was
he
feeling
after the surgery?
What
was
Jame
doing
when you called?

 

Present Perfect Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
How long
have
you
worked
at this company?
What
have
they
been doing
all day?
How long
has
the client
been waiting
for their order?

 

Future Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
Who
will
you
invite
to the party?
When
will
they
play
video game ?
Why
is
she
going
to quit her job?

 

Modal Questions:

QUESTION WORD
AUXILIARY VERB
SUBJECT
MAIN VERB
What
would
you
do
if you had a million dollars?
Where
should
I
go
on my next vacation?
How
could
we
improve
our English?

 

ข้อยกเว้น:

กรณีที่เป็นประโยคคำถามประเภท ใช่หรือไม่ (Yes/No Question) ไม่ต้องมี Question Word นำหน้า ดังนั้นรูปประโยคคำถามภาษาอังกฤษประเภทนี้ คิอ

ASM (Auxiliary verb – Subject – Main verb)

Do you like bananas?
Did you enjoy the movie?
Are you studying English?
Were you sleeping when I called you last night?
Have you finished your homework?
Will you call me when you get home?

และหากเป็นคำถามที่คำกิริยาหลัก คือ verb be (is , am ,are ) ก็เพียงแค่ย้ายคำกิริยานั้นมาไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นเอง เช่น

Are you thirsty?
Is he a teacher?
Were your parents angry when you failed the test?
Was her ex-boyfriend a basketball player?

เป็นยังไงกันบ้าง เชื่อว่าหลังจากอ่านบทความนี้จบ หลายคนคงสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษกันได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีรูปแบบประโยคคำถามอีกหลายอย่าง ซึ่งเราจะนำมาเสนอต่อไปในอนาคต อย่าลืมติดตามกันนะ

สอนภาษาอังกฤษ