แน่นอนอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษ

By | February 6, 2015

คำว่าแน่นอนอยู่แล้ว ใช้สำหรับตอบกลับคำพูดหรือคำถามของคู่สนทนา เพื่อยืนยันอย่างหนักแน่นให้อีกฝ่ายมั่นใจโดยไม่ต้องมีข้อสงสัย ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีหลายคำที่แปลว่า แน่นอน

Certainly

“Could you lend me £10?” คุณให้ฉันยืมเงินสัก 10 ปอนด์ ได้ไหม ?
“Certainly.” แน่นอนอยู่แล้ว

ถ้าจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นให้พูดว่า Certainly not แปลว่า “แน่นอนว่า ไม่”

 

Absolutely

แปลว่า อย่างแน่นอน

 

Of course

‘May I come in?’  ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหม

‘Of course you may.’ แน่นอน คุณเข้ามาได้

 

Surely.
“May I sit here?” ฉันขอนั่งที่นี่ได้ไหม
“Surely.” แน่นอนอยู่แล้ว (ได้)

 

Definitely
‘So we’ll see you on Sunday at 7 o’clock?’ ดังนั้นเราจะพบคุณวันอาทิตย์ 7 โมง
‘Definitely!’ แน่นอน , ได้

 

จะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากที่มีความหมายแปลว่า แน่นอน ซึ่งเราสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เพื่อความหลากหลายทางภาษาได้

สอนภาษาอังกฤษ