เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

By | July 1, 2013

นับได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงเป็นหนึ่งในวิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ดีมากอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกฝึกให้ชื่นชอบนักร้องต่างประเทศตั้งแต่เด็กจะมีแนวโน้มเก่งภาษาอังกฤษมาก เพราะการได้ฟังเพลงและร้องเพลงไปพร้อมกัน เป็นการเรียนรู้ทั้งการฟังสำเนียงให้คุ้นเคย การฝึกออกเสียง และการแปลความหมายจากเนื้อหาเพลงอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เองหากพ่อแม่ท่านใดเห็นลูกหลานฟังเพลงสากล ชื่นชอบนักร้องต่างประเทศอยู่ละก็ ไม่ควรที่จะไปบังคับให้ต้องหันกลับมาอนุรักษ์และฟังเพลงไทยเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงที่ดีควรเริ่มจากเพลงช้า ๆ ที่มีคำศัพท์ง่าย ๆ ผู้ฝึกเรียนจะต้องหาเนื้อเพลงมาประกอบการฝึกด้วย โดยจำการออกเสียงในเพลงให้ได้ และสามารถร้องตามออกเสียงให้ใกล้เคียงนักร้องมากที่สุด

สำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยบทเพลงภาษาอังกฤษเพราะ ๆ สักหนึ่งเพลง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกภาษาสำหรับทุกคน

เรียนภาษาจากเพลง How Do I Live

How do I get through one night without you
If I had to live without you
What kind of life would that be
Oh I, I need you in my arms
Need you to hold
You’re my world, my heart, my soul

If you ever leave
Baby you would take away everything good in my life
And tell me now

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I
How do I
Oh, how do I live

Without you, there’d be no sun in my sky
There would be no love in my life
There’d be no world left for me
And I, oh Baby, I don’t know what I would do
I’d be lost if I lost you

If you ever leave
Baby you would take away everything real in my life
And tell me now

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I
How do I
Oh, how do I live

Please tell me baby
How do I go on

If you ever leave
Baby you would take away everything
Need you with me
Baby don’t you know that you’re everything good in my life
And tell me now

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I
How do I
Oh, how do I live

how do I live without you
how do I live without you baby
how do I live….

สอนภาษาอังกฤษ