เมื่อเป็นหวัด บทสนทนาภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

บทสนาภาษาอังกฤษนี้ เป็นเรื่องราวการพูดคุยระหว่างเพื่อน โดยเรื่องเริ่มต้นจากคนนึงสั่งน้ำมูกไม่หยุด เพื่อนอีกคนจึงพูดคุยด้วย ถึงอาการที่เกิดขึ้น ดังนี้

Could you just stop blowing your nose, please?
นี่คุณหยุดสั่งนํ้ามูกทีเถอะ

I can’t help it. My nose is running.
ช่วยไม่ได้ก็ฉันนํ้ามูกไหลนี่

You have a very bad cold, I understand.
คุณเป็นหวัดอย่างแรงละซี ฉันว่า

Yes, I got caught in the rain last night.
ใช่, เมื่อคืนนี้ฉันไปติดฝน

Take care of yourself. You’d better put on something warm.
ระวังตัวดีๆ หน่อย คุณควรจะสวมเสื้อผ้าอุ่นๆ ดีกว่า

I will. By the way, do you have any pills to stop cold?
ฉันจะทำเช่นนั้น อ้อ, คุณมียาระงับหวัดบ้างไหม?

No. Do you have headache?
ไม่มี, คุณปวดหัวหรือเปล่า?

Just a little bit.
ก็เป็นบ้าง

I’ll give you two tablets of aspirin. Why don’t you take a good rest? That’s very helpful, you know?
ฉันจะให้แอสไพริน 2 เม็ด ทำไมคุณไม่หยุดพักผ่อนเสียล่ะ การพักผ่อน ช่วยได้มากนะ รู้ไหม?

I’ll do that. May I have the pills now, please? Thank you.
ฉันจะไปพัก ขอยาให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหม? ขอบคุณ

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ