เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน เขียนและอ่านอย่างไร

By | March 16, 2013

ในการเรียนภาษาทุกภาษา รายชื่อวันและเดือน เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราทุกคนต้องทราบ เพราะเป็นคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อเดือนในภาษาอังกฤษมาให้กับผู้เริ่มเรียนภาษาได้ทราบ

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

1.  เดือน มกราคม       เขียนว่า January       ( มีตัวย่อ คือ Jan.)   อ่านว่า  แจ๊นยุอะริ
2.  เดือน กุมภาพันธ์      เขียนว่า February       (มีตัวย่อ คือ Feb.)   อ่านว่า  เฟ๊บบุอะริ
3.  เดือน มีนาคม      เขียนว่า March       (มีตัวย่อ คือ Mar.)   อ่านว่า มาช
4.  เดือน เมษายน      เขียนว่า April       (มีตัวย่อ คือ Apr.)   อ่านว่า  เอ๊พรัล
5.  เดือน พฤษภาคม      เขียนว่า     May       (มีตัวย่อ คือ May)   อ่านว่า เม
6.  เดือน มิถุนายน      เขียนว่า     June       (มีตัวย่อ คือ Jun.)   อ่านว่า จูน
7.  เดือน กรกฏาคม      เขียนว่า     July       (มีตัวย่อ คือ Jul.)   อ่านว่า จูลาย
8.  เดือน สิงหาคม      เขียนว่า     August       (มีตัวย่อ คือ Aug.)   อ่านว่า ออกัสท์
9.  เดือน กันยายน      เขียนว่า     September (มีตัวย่อ คือ Sep.)   อ่านว่า เซ็พเท็มเบอะ
10.เดือน ตุลาคม      เขียนว่า     October       (มีตัวย่อ คือ Oct.)   อ่านว่า อ็อคโท๊เบอะ
11.เดือน พฤศจิกายน เขียนว่า     November ( มีตัวย่อ คือ Nov.)   อ่านว่า โนเว๊มเบอะ
12.เดือน ธันวาคม     เขียนว่า     December  (มีตัวย่อ คือ Dec.)   อ่านว่า ดิเซ๊มเบอะ

สอนภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *