รายชื่อเครื่องมือที่ใช้ทำงาน(tools ) ในภาษาอังกฤษ

By | September 27, 2014

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ว่า Tool ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น

Hand Tool (เครื่องมือที่ทำงานด้วยมือ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า)

Power Tool (เครื่องมือที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า)

 

รายชื่อเครื่องมือภาษาอังกฤษ

 

Axe แปลว่า ขวาน ใช้ตัดไม้ ตัดฟืน

 

Chisel แปลว่า สิ่ว เป็นเครื่องมือที่มีปลายแบนคม ใช้ตอกให้ปลายคมแซะเนื้อวัตถุที่ต้องการหลุดออกมา

 

Drill แปลว่า สว่าน เป็นเครื่องมือสำหรับเจาะรู

 

Grinder แปลว่า เครื่องเจียร

 

Hammer แปลว่า ค้อน  ใช้สำหรับตอกตะปู (nail)

นอกจากเป็นคำนามแปลว่าค้อนแล้ว hammer ยังเป็นคำกิริยา แปลว่า ตอกตะปู ได้อีกด้วย เช่น

I hammer in the nail แปลว่า ฉันตอกตะปู

 

Level คือ ระดับน้ำ , เครื่องวัดระดับ

 

Measuring tape แปลว่า ตลับเมตร

 

Paint brush แปลว่า แปรงทาสี

 

Pliers แปลว่า คีม

 

Sander แปลว่า เครื่องขัด

 

Saw แปลว่า เลื่อย

 

Screwdriver แปลว่า ไขควง ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรู (Screws)

 

Wrench แปลว่า ประแจ

สอนภาษาอังกฤษ