การเขียนอีเมล์เพื่อขอยืมเงินแฟน เป็นภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

สำหรับผู้ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่ต้องกลับไปทำงานต่างประเทศ ระหว่างที่คุณอยู่เมืองไทย อาจจะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แล้ว หนทางที่เหลืออยู่คงจะต้องยืมเงินจากแฟน แม้ว่าจะไม่อยากทำแต่ก็ไม่มีทางเลือก

คุณสามารถที่จะเขียนอีเมล์ขอยืมเงินได้ ดังนี้

Before sending you this email, I thought it over again and again.
I don’t know if it will be appropriate to ask for your help, but we are going to marry next year and you plan to settle down in Thailand. My parents said that after our marriage both of us should stay with them as they are very old now. As you know, I’m the only child in the family. Father even said you should run certain business in Thailand and he would help you at the beginning.

At present, we’re in financial difficulty because our house was damaged by a heavy storm. We have spent a lot of money repairing it extensively. I hope our request will not trouble you too much. When our finances improve, my parents will repay you, if you wish. But everything depends on your generous help.

When will you be free to travel to Thailand again? We’re waiting for you. I myself think of you so much that I can’t express it in this letter. Even though you have left Thailand for almost a year now, everything still remains fresh in my memory. You’re the first and last man to whom I decided to give heart and soul and will stay with you till the last minute of my life.

Let me end now. Hope to hear from you very soon.

Yours only,

 

คำแปล

ก่อนที่จะส่งอีเมล์ฉบับนี้มาถึงคุณ ฉันคิดแล้วคิดอีกและไม่รู้ว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่ขอให้คุณช่วย แต่เราก็กำลังจะแต่งงานกันปีหน้าและคุณก็วางแผนที่จะอยู่ในเมืองไทยด้วย พ่อแม่ของฉันพูดว่า หลังจากที่เราทั้งสองแต่งงานกันแล้วควรจะไปอยู่กับท่านเพราะว่าตอนนี้ท่านแก่มากแล้ว คุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัว คุณพ่อยังพูดเลยว่าคุณควรทำธุรกิจในประเทศไทยและท่าน จะช่วยในช่วงเริ่มแรกนี้

ตอนนี้พวกเรากำลังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าบ้านถูกทำลายโดยพายุใหญ่ เราต้องใช้เงินซ่อมแซมกันอย่างมากมาย ฉันหวังว่าคำขอร้องนี้จะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนมากนัก เมื่อการเงินดีขึ้นพ่อแม่ของฉัน จะใช้คืนให้ถ้าคุณปรารถนาเช่นนั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความกรุณาของคุณ

เมื่อไรคุณจะว่างมาเที่ยวเมืองไทยอีก พวกเรากำลังรอคุณอยู่ ฉันเองคิดถึงคุณมากจนไม่สามารถจะแสดงออกในจดหมายฉบับนี้ได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะจากเมืองไทยไปเกือบหนึ่งปีแล้วก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมในความทรงจำของฉัน คุณเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายที่ฉันมอบทั้งหัวใจและวิญญาณให้ และฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปตราบเท่านาทีสุดท้ายของชีวิตฉัน

ตอนนี้จบก่อนนะ หวังว่าคงจะได้รับข่าวจากคุณเร็วๆ นี้

คุณคนเดียวเท่านั้น
……………………….

คำศัพท์
again and again (adv.)    (อะเกน แอนด์ อะเกน) – ครั้งแล้วครั้งเล่า

appropriate (adj.)    (แอ็พโรพริอิท) – เหมาะสม
financial (adj.)    (ไฟแนนเชี่ยล]) – แห่งการเงิน
difficulty (n.)    (ดิฟฟิคัลทิ) – ความยุ่งยาก
damage (v.)    (แด็มเมจ) – ทำความเสียหาย
repair (v.)    (ริแพ) – ซ่อมแซม
extensively (adv.)    (เอ็คซเท็นซิฟลิ) – อย่างกว้างขวาง
generous (adj.)     (เจ็นนิรัส) – เผื่อแผ่
hope (v.)    (โฮพ) – หวัง
request (v.)    (ริแคว็สท) – ขอร้อง
trouble (v.)    (ทรับบึล) – รบกวน
depend on (v.)    (ดิเพนด ออน) – ขึ้นอยู่กับ
heart (n.)    (ฮาท) – หัวใจ
soul (n.)    (โซล) – วิญญาณ

สำนวน
1. คำว่า “At present,”
แปลว่า “ขณะนี้, บัดนี้” เป็นคำกริยาวิเศษณ์ หรืออาจจะใช้ว่า “Presently” ก็ได้เหมือนกัน และนิยมวางไว้ต้นประโยค

2. ประโยคที่บอกว่า “..everything still remains fresh in my memory.”
แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงแจ่มชัดในความทรงจำของฉันได้ดี” คำว่า “fresh” เป็น กริยาวิเศษณ์ ขยายคำกริยา ว่า “remain”

ที่มา:ลำดวน  จาดใจดี

สอนภาษาอังกฤษ