อ่านทศนิยม ภาษาอังกฤษ

By | February 6, 2015

เลขทศนิยมในภาษาอังกฤษ (decimal numbers) มีหลักการในการเขียนและอ่านอย่างไร วันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องสำคัญทางด้านคณิตศาสตร์

วิธีอ่านเลขทศนิยมภาษาอังกฤษ

จุดทศนิยมเราเรียกว่า decimal point เป็นจุดที่ทำหน้าที่แยกระหว่างจำนวนเต็ม กับ เศษออกจากกัน ซึ่งเราจะอ่านจุดทศนิยมว่า point หรือ and  ,และอ่านเลขข้างหลังจุดทีละตัว เช่น

127.578
อ่านว่า one hundred twenty seven point five seven eight

0.832
อ่านว่า zero point eight three two

วิธีการอ่านทศนิยมข้างต้นเป็นวิธีง่ายที่สุดที่ใช้ในภาษาพูด ซึ่งหากเป็นการอ่านตามหลักวิชาการคณิตศาสตร์จะแตกต่างออกไปดังนี้

จากภาพด้านบนว่า หลักของตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะนับจากขวาไปซ้าย เริ่มจากหลักหน่วย (Units) , หลักสิบ (Tens) ไปยังหลักร้อย พัน หมื่น ฯลฯ ตามที่เรารู้จักกันดี

แต่หลักของเลขหลักจุดทศนิยมจะนับจากซ้ายไปขวา เริ่มจากหลักเศษสิบ (tenths) , หลักเศษร้อย (Hundredths) ,หลักเศษพัน (Thousandths) , หลักเศษหมื่น (Ten-Thousandths) ฯลฯ

ดังนั้นเแล้ว

17.591 จะอ่านได้ว่า

Seventeen point five hundred ninety one thousandths

(เลข 1 ตัวสุดท้าย อยู่ในหลัก thousandths เราอ่านเลขหลังจุดทศนิยม 591 ว่า five hundred ninety one แล้วก็เติมหลัก thousandths เข้าไปด้านท้ายเท่านั้น)

 

17.59 จะอ่านได้ว่า

Seventeen point fifty nine  hundredths

 

ทั้งหมดนี้ คือ วิธีอ่านเลขทศนิยม ซึ่งวิธีหลังอาจจะสร้างความสับสนได้ หากไม่ชำนาญจะใช้วิธีแรกก่อนจะดีกว่า คือ อ่านตัวเลขหลังจุดทศนิยมทีละตัว

สอนภาษาอังกฤษ