อวัยวะภายนอก และอวัยวะภายใน เป็นภาษาอังกฤษ

By | June 9, 2013

ร่างกายประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในมากมายหลายอย่าง ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าชื่ออวัยวะในภาษาอังกฤษมีอย่างไรกันบ้าง

ชื่ออวัยวะของร่างกายมนุษย์ภาษาอังกฤษ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อวัยวะภายนอก ได้แก่

Head แปลว่า ศีรษะ

Forehead แปลว่า หน้าผาก

Jaw แปลว่า กราม

Cheek แปลว่า แก้ม

Chin แปลว่า คาง

Neck แปลว่า คอ

Shoulder แปลว่า ไหล่

Arm แปลว่า แขน

Elbow แปลว่า ข้อศอก

Wrist แปลว่า ข้อมือ

Hand แปลว่า มือ

Finger แปลว่า นิ้ว

Thumb แปลว่า นิ้วหัวแม่มือ

Spine แปลว่า กระดูกสันหลัง

Chest แปลว่า หน้าอก

Thorax แปลว่า ทรวงอก

Abdomen แปลว่า ท้อง

Groin แปลว่า ขาหนีบ

Hip แปลว่า สะโพก

Buttocks แปลว่า ก้น

Leg แปลว่า ขา

Thigh แปลว่า ต้นขา

Knee แปลว่า เข่า

Calf แปลว่า น่อง

Heel แปลว่า ส้นเท้า

Ankle แปลว่า ข้อเท้า

Foot แปลว่า เท้า

Toe แปลว่า นิ้วเท้า, หัวแม่เท้า

Eye แปลว่า ตา

Ear แปลว่า หู

Nose แปลว่า จมูก

Mouth แปลว่า ปาก

Teeth แปลว่า ฟัน

Tongue แปลว่า ลิ้น

Throat แปลว่า คอ

Adam’s apple แปลว่า ลูกกระเดือก

Breast แปลว่า เต้านม

Penis แปลว่า อวัยวะเพศชาย

Scrotum แปลว่า ถุงอัณฑะ

Clitoris แปลว่า คลิตอริส

Vulva แปลว่า ช่องคลอด

Navel แปลว่า สะดือ

อวัยวะภายใน ได้แก่

คำว่า a viscus แปลว่าอวัยภายในซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์ กรณีพหูพจน์พูดรวมถึงอวัยวะภายในทั้งหมดใช้คำว่า viscera หรือหากต้องการให้เป็นทางการมากขึ้นอาจเลือกใช้คำว่า innards ก็ได้

หรือหากต้องการให้ง่ายที่สุด ก็ใช้คำว่า internal organs ก็ได้

อวัยวะภายในภาษาอังกฤษ

Brain แปลว่า สมอง ประกอบไปด้วย
Basal ganglia คือ เบเซิ่ล แกงเกลีย
Brain stem แปลว่า ก้านสมอง
medulla คือ เมดัลลา (สมองส่วนท้ายต่อกับไขสันหลัง)
midbrain แปลว่า สมองส่วนกลาง
pons คือ พอนส์ (อยู่ด้านหน้าของซีรีเบลลัม ติดกับสมองส่วนกลาง)
Cerebellum คือ ซีรีเบลลัม (สมองส่วนที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อ และ การทรงตัว)
Cerebral cortex แปลว่า เปลือกสมอง
Hypothalamus คือ ไฮโปทาลามัส  (ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัติ)
Amygdala แปลว่า ต่อมทอนซิล

Eyes แปลว่า ตา
Pineal gland แปลว่า ต่อมไพเนียล
Pituitary gland แปลว่า ต่อมใต้สมอง
Thyroid gland แปลว่า ต่อมไทรอยด์
Parathyroid glands แปลว่า ต่อมพาราไธรอยด์

 

Thorax แปลว่า ทรวงอก

Heart แปลว่า หัวใจ
Lungs แปลว่า ปอด
Esophagus แปลว่า หลอดอาหาร
Thymus gland แปลว่า ต่อมไธมัส
Pleura แปลว่า เยื่อหุ้มปอด

Abdomen and pelvis แปลว่า หน้าท้องและกระดูกเชิงกราน

Adrenal glands แปลว่า ต่อมหมวกไต
Appendix แปลว่า ไส้ติ่ง
Bladder แปลว่า กระเพาะปัสสาวะ
Gallbladder แปลว่า ถุงน้ำดี
Large intestine แปลว่า ลำไส้ใหญ่
Small intestine แปลว่า ลำไส้เล็ก
Kidneys แปลว่า ไต
Liver แปลว่า ตับ
Pancreas – gland แปลว่า ตับอ่อน
Spleen แปลว่า ม้าม
Stomach แปลว่า กระเพาะอาหาร

Male pelvis แปลว่า กระดูกเชิงกรานชาย

Prostate gland แปลว่า ต่อมลูกหมาก
Testes gland แปลว่า ต่อมอัณฑะ

Female pelvis แปลว่า กระดูกเชิงกรานหญิง

Ovaries – glands แปลว่า รังไข่
Uterus แปลว่า มดลูก

 

และทั้งหมดข้างต้นก็คือ คำศัพท์รายชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากท่านจำได้หมด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถสื่อสารเกี่ยวกับร่างกายได้อย่างเข้าใจ

 

สอนภาษาอังกฤษ