หลักการใช้ Present Simple Tense

By | August 27, 2014

Present Simple Tense คือ Tense ที่ถูกใช้บ่อยมากในภาษาอังกฤษ เรามาเรียนรู้กันว่าหลักในการใช้ที่ถูกต้องเป็นเช่นไร

โครงสร้างของ Present Simple Tense

ประโยคบอกเล่า

ประธาน + กิริยา + กรรม  เช่น
i like coffee.
i am a man.

ทั้งนี้สำหรับบางคำกิริยา ที่ไม่ต้องการกรรม มาเสริมในประโยค ก็เหลือโครงสร้างในประโยคบอกเล่าแค่

ประธาน + กิริยา เช่น
I sing.
She smiles.

 

ประโยคปฏิเสธ

ในรูปประโยคปฏิเสธ จะใช้ กิริยาช่วย (auxiliary verb) ซึ่งได้แก่ Do และ Does โดยการเลือกใช้คำใดคำหนึ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับประธาน ดังนี้

ถ้าประธานเป็น I, you, we, they จะใช้ do โครงสร้างประโยคจะเป็น ประธาน + do not + คำกิริยา + กรรม เช่น

I do not like tea.

You do not speak Thai.

 

กรณีที่ถ้าประธานเป็น He, she, it จะใช้ does ครงสร้างประโยคจะเป็น ประธาน + does not + คำกิริยา + กรรม เช่น

She does not play football.

แต่ถ้าหากคำกิริยาของประโยค เป็น Verb to be ให้เราเปลี่ยนเป็นประโยคประปฏิเสธ โดยวางคำว่า not ไว้หลัง Verb to be ได้เลย เช่น

She is not a teacher.

 

ประโยคคำถาม

หากคำกิริยาหลักในประโยค คือ Verb to be ให้เราย้าย Verb to be มาไว้หน้าประโยคได้เลย เช่น

Is she a teacher ? เธอเป็นครูใช้หรือไม่ ?

Are you hungry ? คุณหิวหรือไม่ ?

 

หากคำกิริยาหลักในประโยค ไม่ใช่ verb to be ให้นำกิริยาช่วย (auxiliary verb) ซึ่งได้แก่ Do และ Does มาวางไว้หน้าประโยค โดยใช้หลักการในการเลือกใช้ do หรือ does เช่นเดียวกับประโยคปฏิเสธ คือ

ถ้าประธานเป็น I, you, we, they จะใช้ do เช่น

Do you love me ? คุณรักฉันหรือไม่ ?

ถ้าประธานเป็นHe, she, it จะใช้ does เช่น

Does she like coffee ? เธอชอบดื่มกาแฟหรือไม่ ?

 

การใช้ Present Simple Tense

1. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นประจำ  หรือทำจนเป็นนิสัย เช่น

I always wake up early. ฉันตื่นแต่เช้าเสมอ

I go to cinema twice a month. ฉันไปดูหนังสองครั้งต่อเดือน

ประโยคเหล่านี้ จะมีคำแสดงความบ่อยบอกให้ทราบอยู่ในประโยค ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ที่ใช้กันมาก เช่น

Always แปลว่า เสมอ
Almost always แปลว่า เกือบตลอดเวลา
Usually แปลว่า โดยปกติ
Normally แปลว่า โดยปกติ
Frequently แปลว่า บ่อยๆ
often  แปลว่า บ่อยๆ
Sometime แปลว่า บางครั้ง
Occasionally แปลว่า เป็นครั้งคราว
Seldom แปลว่านานๆ ครั้ง
Rarely แปลว่า ไม่บ่อย
Almost never, Hardly ever แปลว่า แทบจะไม่เคย
Never แปลว่า ไม่เคย

 

2. เหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง

Present Simpleใช้ได้กับการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่รับรู้กันโดยทั่วไป  ตลอดจนสิ่งที่ผู้พูดเชื่อว่าเป็นความจริง โดยไม่สำคัญว่าผู้พูดจะกล่าวถูกหรือผิด  เช่น

Krabi is in Thailand. จังหวัดกระบี่อยู่ในประเทศไทย

Dogs like milk. หมาชอบกินนม

Fire is Hot. ไฟร้อน

 

3. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำหนดไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น

The bus  leaves at 5 PM. รถประจำทางออกตอน 5 โมงเย็น

The plane arrives at 10AM.  เครื่องบินมาถึงเวลา 10 โมง

The party starts at 22.00 . งานเลี้ยงเริ่มเวลา 22.00

 

4. ใช้บอกถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ เช่น

I am here now. ฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้
He needs help right now. ขณะนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ
She has her passport in her hand. เธอมีหนังสือเดินทางอยู่ในมือของเธอ

สอนภาษาอังกฤษ