หลักการใช้ Present Continuous Tense

By | June 13, 2013

Present Continuous คือ รูปแบบ Tense ที่ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะปัจจุบันที่กล่าวถึง โครงสร้างของประโยค คือ ประธาน + verb to be + คำกิริยาเติม ing

หลักการใช้ Present Continuous

 

จากภาพ ข้างบนซึ่งแสดงโครงสร้างของ Present Continuous จะเห็นได้ว่า verb to be จะแตกต่างกันไปตามประธาน

am จะใช้กับ i

is จะใช้กับ he ,she ,it

are จะใช้กับ you, we , they

 

ประโยคบอกเล่าที่ใช้  Present Continuous Tense

เขากำลังทำงาน = He is working.

ฉันกำลังวิ่ง = I am running.

เขากำลังอาบน้ำ = He is having a shower.

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล = They are playing football.

 

ประโยคปฏิเสธที่ใช้ Present Continuous Tense

จากประโยคบอกบอกเล่าให้เติมคำว่า Not ที่แปลว่า ไม่ ที่ข้างหลัง verb to be ก็จะได้ประโยคปฏิเสธ

เขาไม่ได้กำลังทำงาน = He is not working.

ฉันไม่ได้กำลังวิ่ง = I’m not running.

เขาไม่ได้กำลังอาบน้ำ = He is not having a shower.

พวกเขาไม่ได้กำลังเล่นฟุตบอล = They are not playing football.

 

ประโยคคำถามที่ใช้ Present Continuous Tense

ประโยคคำถามทำได้โดยเปลี่ยนตำแหน่ง verb to be มาไว้ด้านหน้าประธาน (Subject) เช่น

เขากำลังทำงานอยู่ใช่หรือไม่ = Is he working.

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่ = Are they playing football?

และจากประโยคคำถามข้างต้นเราสามารถนำ Who,What,When,Where,Why มาเติมข้างหน้าได้อีกด้วย เช่น

พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่ไหน = Where are they playing football?

สอนภาษาอังกฤษ