หลักการใช้ Past Continuouse Tense

By | June 30, 2013

Past Continuouse Tense ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยรูปแบบ tense จะมีโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ Subject + was หรือ were+ คำกิริยาเติม ing

กรณีที่ประธาน(Subject) คือ I , He , She หรือ It  เราจะใช้ verb to be คือ was

กรณีที่ประธาน(Subject) คือ We , You , หรือ They เราจะใช้ verb to be คือ were

past continuous tense

 

รูปแบบและหลักการใช้ Past Continuouse Tense

1. .ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีต ก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์แทรกเข้ามา

I was watching television when you called. ฉันกำลังดูโทรทัศน์อยู่ตอนที่คุณโทรมา

When the phone rang, we were having dinner. ตอนที่เสียงโทรศัพท์ดัง ,พวกเรากำลังรับประทานอาหารค่ำกันอยู่

While John was sleeping last night, someone stole his car.  ขณะที่จอห์นกำลังหลับอยู่เมื่อคืน ,บางคนขโมยรถของเขาไป

 

2. ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีต โดยระบุเวลาอย่างชัดเจน

Yesterday at this time, it was raining. ในเวลานี้เมื่อวาน ฝนกำลังตก

What were you doing at 11 o’clock last night. คุณกำลังทำอะไรเมื่อคืนนี้ตอน 11 นาฬิกา

Yesterday at 6 PM, I was eating dinner. เมื่อวานนี้ตอน 6 โมงเย็น ฉันกำลังรับประทานอาหารค่ำ

 

3.  ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน เช่น

I was studying while he was watching television. ฉันกำลังเรียนหนังสือขณะที่เขากำลังดูทีวี

What were you doing while you were waiting? คุณกำลังทำอะไรขณะที่คุณกำลังรอ

 

ความแตกต่างระหว่าง While และ When

ในการใช้ Past Continuouse Tense กรณีที่กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำอยู่และมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น เรามักจะพบเจอการใช้คำว่า while และ when ที่แปลว่า ขณะที่ , ตอนที่ ร่วมอยู่ในประโยคเสมอ

ข้อแตกต่างในการใช้งาน 2 คำนี้ คือ

when โดยส่วนมากจะใช้ตามด้วย Past Simple Tense เช่น I was studying when she called.

while โดยส่วนมากจะใช้ตามด้วย Past Continuouse Tense เช่น While I was studying, she called.

 

สอนภาษาอังกฤษ