สุภาษิตภาษาอังกฤษ

By | July 23, 2013

สุภาษิตภาษาอังกฤษ นอกจากใช้เรียนรู้ทางภาษาได้แล้วยัง ยังให้แง่คิดสอนใจเราได้อีกหลายอย่าง ไม่ต่างกับสุภาษิตคำพังเพยในภาษาไทยแต่อย่างใด และเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกอ่านหรือท่องจำได้ เราจึงนำตัวอย่างคำพังเพยภาษาอังกฤษมารวมไว้ให้ในบทความนี้

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

Hope for the best, but prepare for the worst.
คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุด

Keep your friends close and your enemies closer.
เก็บเพื่อนไว้ใกล้ตัว แต่เก็บศัตรูให้ใกล้กว่า

A picture is worth a thousand words.
หนึ่งภาพมีค่ามากกว่าพันคำพูด

Actions speak louder than words.
การกระทำเปล่งดสียงดังกว่าคำพูด

You can’t judge a book by its cover.
คุณไม่สามารถตัดสินหนังสือได้จากปก

Better late than never.
มาช้ายังดีกว่าไม่มา

Eat to live, but do not live to eat.
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

When at Rome, do as the Romans do.
เมืออยู่ในกรุงโรม จงปฏิบัติเยี่ยงชาวโรมัน (เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม)

Blood is thicker than water.
เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

No smoke without fire.
ไม่มีควันหากปราศจากไฟ

A bird in hand is worth two in a bush.
นกหนึ่งตัวในมือมีค่ามากกว่านกสองตัวในป่า

Better to be the head of a dog than the tail of a lion
เป็นหัวหมาดีกว่าหางสิงโต

Time and tide wait for no man
เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร

One is never too old to learn
ไม่มีใครแก่เกินเรียน

Easier said than done
การพูดง่ายกว่าลงมือทำ

Don’t cry before you are hurt
อย่าร้องก่อนเจ็บ

จะเห็นได้ว่าคำสุภาษิตภาษาอังกฤษที่เรานำมาให้อ่านเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้น มีหลายคำที่ความหมายตรงกับคำสุภาษิตที่เรารู้จักกันดีในภาษาไทย ทำให้เราสามารถรู้ว่าแต่ละประโยคควรใช้เมื่อไร

ทั้งนี้มีคำสุภาษิตบางประโยคที่ความหมายเข้าใจยาก เราจึงไม่ได้นำมายกตัวอย่างให้อ่านในบทความนี้ แต่ในอนาคตหากมีโอากาสก็จะทำการรวบรวมมาให้ได้ศึกษากัน

สอนภาษาอังกฤษ