สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย)

By | July 19, 2013

เมื่อโลกถูกเชื่อมโยงกันเช่นในปัจจุบัน งานที่ได้ผลตอบแทนดีจึงเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา ดังนั้นการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งในบททดสอบผู้สมัครงานว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

 1. Are you the best person for this job? Why? แปลว่า คุณคือคนที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้ใช่หรือไม่ ? ทำไม ?

โดยความหมายของคำถามนี้ คือ “ทำไมบริษัทจึงควรจ้างคุณทำงาน” ซึ่งแนวทางการตอบคำถามคือ บอกถึงความรู้ความสามารถของคุณที่สามารถนำมาใช้ในงานตำแหน่งที่คุณสมัครนี้

2. Describe a difficult experience at work and how you handled it. แปลว่า อธิบายประสบการณ์ที่ต้องเผชิญเรื่องยุ่งยากในที่ทำงาน และวิธีที่คุณใช้แก้ไข
คำตอบของคำถามไม่มีถูกหรือผิด เพียงแค่เล่าสิ่งที่เคยเผชิญมาตามความเป็นจริง

3. Describe yourself. แปลว่า โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งก็คือการให้คุณเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณให้ผู้สัมภาษณ์ฟังนั่นเอง

มักจะเป็นคำถามแรก ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้คุณเล่ารายละเอียดว่าคุณคือใคร เรียนจบจากที่ไหน มีประสบการณ์ทำงานที่ไหนมาบ้าง มีความสามารถพิเศษอย่างไร เป็นต้น

4. Describe your best boss and your worst boss. แปลว่า อธิบายว่าหัวหน้าที่ดีที่สุดและที่แย่ที่สุดของคุณเป็นเช่นไร

คุณไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจหัวหน้าที่ไม่ดีออกมา แต่บอกผู้สัมภาษณ์ว่า หัวหน้าแต่ละคนก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีต่างกันไป ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่ควรทำจากหัวหน้าที่ดี และสิ่งไม่ควรทำจากหัวหน้าที่ไม่ดี

5. Describe your career goals. แปลว่า โปรดบอกเป้าหมายในอาชีพของคุณ

6. Do you prefer to work alone or on a team? แปลว่า คุณต้องการทำงานแบบฉายเดี่ยว หรือ เป็นทีม

คำตอบที่ดีที่สุดของคำถาม คือ สามารถทำได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะงาน

7. Do you take work home with you? คุณนำเอางานกลับไปทำที่บ้านหรือไม่

คุณอาจตอบว่า ไม่มีปัญหาถ้าหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เช่น เป็นงานเร่งด่วนที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง

8. Give some examples of teamwork.  อธิบายตัวอย่างของการทำงานเป็นทีม

9. How long do you expect to work for this company ? นานแค่ไหนที่คุณจะทำงานกับบริษัทนี้

คำตอบที่ดี คือ คุณคิดจะทำงานที่นี่ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ความสามารถของคุณเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. How much do you expect to get paid ? คุณคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร

11. What is your greatest strength ? จุดแข็งของคุณคืออะไร

12. What is your greatest weakness ? จุดอ่อนของคุณคืออะไร
ให้เปลี่ยนสิ่งที่ดีเป็นเรื่องแย่แล้วตอบคำถามนี้ เช่น จุดอ่อนคือบางครั้งจริงจังกับการทำงานมากไป จนลืมแบ่งเวลาพักผ่อนส่วนตัว

13. Why did you quit your job? | Why are you leaving your job? ทำไมคุณถึงลาออกจากงาน

 

ทั้งหมดคือตัวอย่างของคำถามที่ถูกใช้บ่อยในการสัมภาษณ์พนักงาน ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวทางในการตอบที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบความรู้และทัศนคติ แต่คุณก็ควรตอบในสิ่งที่เป็นความจริง มาจากประสบการณ์ส่วนตัว เพราะจะทำให้คุณตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจมากที่สุด

ขอให้ทุกท่านได้งานดี รายได้เยอะ ๆ อยู่ท่ามกลางสถาพแวดล้อมที่ดี กันถ้วนหน้าทุกคนนะครับ

สอนภาษาอังกฤษ