สวัสดี ภาษาอังกฤษ

By | February 6, 2014

การกล่าวสวัสดี เป็นคำเริ่มต้นทักทายที่ใช้กับทั้งคนที่เรารู้จัก ไม่รู้จัก ในทุกวันที่เจอหน้ากันประโยคที่จะพูดก็คือ สวัสดีนั่นเอง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทุกคนคงพอจะทราบดีแล้วว่า สวัสดีในภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันบ่อยนั้น คือ คำว่า “Hello” แต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำอื่นบ้างละ สามารถใช้คำอะไรแทน Hello ได้บ้าง เรามาดูกัน

สวัสดีภาษาอังกฤษ

หลากหลายแบบในการกล่าว สวัสดี ภาษาอังกฤษ

“Hi” เป็นอีกหนึ่งในคำกล่าวสวัสดีที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งใช้กันบ่อยที่สุด

“Good morning” แปลว่า สวัสดีตอนเช้า เป็นคำทักทายในช่วงเวลาเช้า ซึ่งฟังดูเป็นทางการมากกว่า “Hi”

“Morning!” เป็นคำที่ย่อมาจากคำเต็มว่า “Good morning” นั่นเอง

Good afternoon / Good evening. แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย / สวัสดีตอนเย็น เป็นการสวัสดีที่เป็นทางการ ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่กล่าวสวัสดี หากเป็นช่วงก่อนเที่ยงเราใช้ Good morning ,หลังเที่ยงใช้ Good afternoon และตอนเย็นใช้  Good evening

Hey คำว่า เฮ้ ใช้ทักทายคนที่คุณรู้จักสนิทสนมอย่างดี เป็นคำซึ่งไม่เป็นทางการ แม้ว่าจะไม่ได้ถือว่าเป็นคำหยาบ แต่คำนี้สามารถสร้างความงุนงงให้กับคนที่ถูกทักได้หากว่าคุณใช้กับคนที่ไม่รู้จักคุณมาก่อน เขาอาจจะสงสัยและครุ่นคิดว่า คนที่ทักเขาด้วยคำนี้เป็นใคร เคยรู้จักกันที่ไหน เพราะโดยปกติคำทักทายนี้จะใช้กับผู้ที่สนิทสนมรู้จักกันดีเท่านั้น

“What’s up?” แปลว่า “ว่ายังไง” เป็นคำพูดสบาย ๆ ใช้กับเพื่อนสนิท แม้ว่าจะอยู่ในรูปคำถาม แต่ก็เป็นคำทักทายที่ไม่ได้ต้องการคำตอบ

“Sup? เป็นศัพท์แสลงของคำว่า “What’s up?” ใช้กันในกลุ่มวัยรุ่น

“How’s it going?”  แปลว่า เป็นยังไงบ้าง เป็นอีกคำที่อยู่ในรูปคำถาม แต่ก็สามารถใช้แทนคำว่า สวัสดีได้ ซึ่งผู้กล่าวอาจจะไม่ได้ต้องการฟังคำตอบ

Howdy เป็นคำทักทายของผู้คนทางใต้ ถ้าคุณจะกล่้าวคำนี้อาจจะต้องทำสำเนียงแบบคาวบอย เพื่อให้เข้ากับบุคลิก

Well hello! ใช้ทักทายคนที่คุณไม่ได้เจอมาเป็นเวลานาน และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอ

สอนภาษาอังกฤษ