ชื่อท่าว่ายน้ำภาษาอังกฤษ

By | September 27, 2013

ชื่อท่าว่ายน้ำภาษาอังกฤษ ไม่ได้แปลตรงตัวเหมือนกับในภาษาไทยทุกท่า ซึ่งผู้ที่สนใจเรื่องการว่ายน้ำและต้องการหาข้อมูลในภาษาอังกฤษ อาจจะค้นหาไม่เจอได้ หากไม่รู้ว่าคำศัพท์ท่าว่ายน้ำในภาษาอังกฤษมีชื่อเรียนว่าอะไรบ้าง

ชื่อท่าว่ายน้ำ

ท่าฟรีสไตล์ เป็นชื่อทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Freestyle

ท่า freestyle

ความจริงแล้วชื่อท่าว่ายน้ำนี้ เรียกกันว่า ฟรอนท์ ครอล  (front crawl) หรือ ฟอร์เวิร์ด ครอล ( forward crawl) แต่ที่เรียกกันว่าฟรีสไตล์เป็นเพราะรายการแข่งขันว่ายน้ำมีการจัดแข่งประเภทฟรีสไตล์ขึ้นมา ซึ่งนักว่ายน้ำจะเลือกว่ายท่าไหนก็ได้ตามใจชอบ แต่เนื่องจากการว่ายท่าฟรอนท์ ครอล เป็นท่าว่ายน้ำที่เร็วที่สุด นักกีฬาทุกคนจึงเลือกว่ายท่านี้กันทั้งหมดในการแข่งขันแบบฟรีสไตล์ ด้วยเหตุนี้จึงนิยมเรียกการว่ายแบบฟรอนท์ ครอล ว่า ฟรีสไตล์

 

ท่ากบ

ท่ากบ Breaststroke

ถึงแม้จะเป็นท่าว่ายน้ำที่ช้า แต่ก็เป็นท่าที่เหนื่อยน้อย เหมาะกับการว่ายเพื่อผ่อนคลาย

ด้วยเหตุที่ลักษณะการเตะขาของท่าว่ายน้ำนี้เหมือนกบว่ายน้ำ (frog kick) ชาวไทยจึงเรียกท่านี้ว่า ท่ากบ แต่ในภาษาอังกฤษนั้น ไม่ได้เรียกว่า ท่า frog style แต่อย่างใด

ท่ากบในภาษาอังกฤษ จะเรีัยกกันว่า Breaststroke แต่ถึงกระนั้นก็ตามหากคุณจะเรียกท่านี้ว่า frogstroke หลายคนก็จะทราบได้ทันทีว่าคุณหมายถึงท่า  Breaststroke นั่นเอง

 

ท่าผีเสื้อ

ท่าผีเสื้อ Butterfly stroke

ท่าว่ายน้ำนี้แปลความหมายได้ตรงกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งชาวต่างชาติจะเรียกว่าท่า Butterfly stroke

เป็นท่าว่ายน้ำที่ผู้ว่ายต้องออกแรงเยอะมาก เนื่อยจากต้องกระโจนตัวขึ้นเหนือน้ำ พร้อมกางแขนออก คล้ายผีเสื้อกางปีก

ลักษณะการตีขาของท่าว่ายน้ำผีเสื้อนั้น ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า dolphin kick (เตะขาแบบปลาโลมา)

 

ท่ากรรเชียง

กรรเชียง Backstroke

ในภษาอังกฤษจะเรียกท่านี้ว่า backstroke หรือ back crawl

ด้วยเหตุที่ลักษณะการว่ายท่านี้ ผู้ว่ายจะนอนหงายหน้าขึ้น ทำให้การหายใจทำได้สะดวกกว่าท่าอื่น แต่จุดด้อยก็คือผู้ว่ายน้ำท่ากรรเชียง ไม่สามารถมองเห็นทิศทางว่ายน้ำข้างหน้าได้เหมือนท่าอื่น

 

ท่าลูกหมาตกน้ำ

ท่าลูกหมาตกน้ำ Dog Paddle

เป็นท่าว่ายน้ำที่เหมาะกับการสอนเด็ก ๆ ให้เอาตัวรอดจากการจมน้ำ แม้ว่าจะว่ายได้ไม่เร็ว แต่การที่หน้าอยู่เหนือน้ำตลอด ทำให้สามารถหายใจได้อย่างอิสระ

ท่าลูกหมาตกน้ำ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Dog Paddle

 

และทั้งหมดก็คือคำศัพท์ท่าว่ายน้ำ ที่เว็บไซต์ rakenglish.com นำมาฝากทุกท่าน ยังไงทราบคำศัพท์แล้วก็ไปว่ายน้ำกันเลยละกัน เพราะการว่ายน้ำถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่ไม่เหมาะกับคนว่ายน้ำไม่เป็น

สอนภาษาอังกฤษ