วิธีการเขียน resume สมัครงาน ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

resume หรือ curriculum vitae คือ ประวัติส่วนตัวสั้นๆ ซึ่งจะแสดงความเป็นมาแบบสั้นๆ ของผู้สมัคร (candidate) ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเองว่า เป็นใคร (Who you are) มาจากไหน (Where you are from) เรียนจบอะไร, ทำงานอะไร (What you have done) เตรียมตัวมาดีไหม (How well preprared you are for the job) เป็นต้น

การเขียน resume ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดเจน จัดวางรูปแบบให้อ่านง่าย โดยพิมพ์แทนการเขียนด้วยลายมือ และต้องไม่มีที่ขีดฆ่าหรือรอยลบ ซึ่งจะทำให้ดูไม่ดี และที่สำคัญ resume ไม่ควรที่จะยาวเกินไป ควรมีหน้ากระดาษเดียว หรือสูงสุดก็ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ

resume หรือ curriculum vitae ควรมีเนื้อหา ดังนี้
1. Heading คือ ส่านหัวของ resume ควรประกอบด้วย
-งานที่สมัคร (position)
-ที่อยู่ (address)
-หมายเลขโทรศัพท์ (telephone number)

2. Personal information คือ ข้อมูลส่วนตัว ควรมี
-ชื่อ (name)
-อายุ (age)
-วันเดือนปีเกิด (date of birth)
-เพศ (sex)
-สถานะ (marital status)
-เชื้อชาติ, สัญชาติ (nationality)

3. Education คือ ประวัติการศึกษา ถ้าจบการศึกษาปริญญาตรี ควรนำข้อมูลการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเขียนด้วย ถ้าจบปริญญาโทก็ควรนำปริญญาตรีมาเขียนด้วย ดังนี้
-เขียนวุฒิที่จบ (B.A.หรือ M.A.)
-วิชาเอกที่จบ (major subject)
-ชื่อโรงเรียน / สถาบัน (school / institution)
-ปีที่จบ (date of graduation)

4. Job experience คือ ประสบการณ์การทำงาน การเขียนประสบการณ์การทำงาน ควรเริ่มจากปีล่าสุดไปสู่อดีต โดยเริ่มจาก
-พ.ศ. (ปีที่ทำงาน)
-ตำแหน่งงาน (position)
-ชื่อบริษัท (name of company)

5. References คือ ชื่อ, ตำแหน่ง และที่ทำงานของบุคคลที่จะรับประกันความประพฤติของผู้สมัคร โดยอ้างคนที่มีความน่าเชื่อถือ 2-3 คน โดยเขียน
-ชื่อ (name)
-ตำแหน่ง (position)
-ที่ทำงาน (name of company)

   CURRICULUM VITAE OF

                                                        MR. ROBERT BUSHILL
1280 Sukumvit 75
Bangkok, 10110
Tel. 01-4538098

Job Objective: Manager  with more opportunity to advance
Personal Information :     sex    :                   Male
Age    :                    29
Height:                  173 cm.
Weight:                  70 kg.
Health:                   good
Nationality:          English
Marital Status :    Single
Birth Date:             March 10, 1969

Education : B.A.(English) Stanford University U.S.A. 1989
M.A.(English) University of New South Wales Australia 1991

Experiences : 1993 – Present     Assistant Manager,
C & S Company Limited,
Bangkok tel. 5215502
1991-1993               The Manager of
Car Accessories Company Limited,
Bangkok tel. 9684710

References :     Dr. Phadungsak Ratananon,
Market Research Dircetor C & S Company Limited
103 Udomsuk Road Bangkok 10700 tel.5215502 Ext.512
Dr. Sunan Kantawaraporn
South – East Asia University
19/1 Pet-kasem Road Bangkok 10160 tel. 8074500-27

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ