วิธีการอ่านเลขเศษส่วน ภาษาอังกฤษ

By | February 5, 2015

สำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์ การอ่านเศษส่วน (Fraction) ภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่จำเป็น เพราะเศษส่วนเป็นหนึ่งในรูปแบบตัวเลขทางคณิตศาตร์ที่เราพบเจออยู่เสมอ

 อ่านเศษส่วน ภาษาอังกฤษ

เลขเศษส่วนคือ ส่วนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า 1

เรามาดูตัวอย่างของเลขเศษส่วนกัน

35

เลข 3 เป็น เศษ  ภาษาอังกฤษเรียกว่า Numerator
การอ่านเลขเศษ จะอ่านแบบ natural numbers (cardinal numbers) ซึ่งเป็นจำนวนนับ โดยทั่วไป ซึ่งได้แก่
one ,  two , three , four ,  five , six , seven ….. เป็นต้น

เลข 5 เป็น ส่วน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Denominator
การอ่านเลขส่วน จะอ่านแบบ Ordinal numbers ซึ่งเป็นเลขลำดับที่ ตัวอย่างเช่น

first , second , third , fourth , fifth , sixth , seventh …. เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว 3⁄5 จึงอ่านในภาษาอังกฤษว่า three-fifth หรือ three over fifth หรือ three divided by fifth

นอกจากนั้นเลขเศษส่วนบางตัวที่ใช้บ่อย ยังมีวิธีการอ่านเฉพาะที่จดจำง่าย เรามาดูตัวอย่างวิธีการอ่านเศษส่วนกัน

12 อ่านว่า one half หรือ a half

13 อ่านว่า one third หรือ a third

14 อ่านว่า one fourth หรือ a quarter หรือ one quarter

15 อ่านว่า one-fifth

110 อ่านว่า one-tenth

1100 อ่านว่า one-hundredth

1½ อ่านว่า one and a half

เชื่อว่าคงพอจะเข้าใจวิธีการอ่านเลขเศษส่วนกันบ้างแล้วไม่มากก็น้อย

สอนภาษาอังกฤษ