ลาป่วย และ ลากิจ ภาษาอังกฤษ

By | June 3, 2013

จริงอยู่ที่ว่าการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ แต่ในวันที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือมีธุระ ทุกคนก็ต้องมีบ้างที่จำเป็นต้องหยุดงาน เรามาดูกันดีกว่าว่าคำว่า ลาป่วย และ ลากิจ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร

หากคุณไม่สบาย ไม่ว่าจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ (illness ) หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (accident) และจำเป็นต้องลาหยุดงาน เราเรียกการลาประเภทนี้ว่า ลาป่วย ซึ่งในภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า  Sick Leave

ในการลาป่วยบางบริษัทอาจจะมีกฏระเบียบให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐาน ด้วยว่า เราเจ็บป่วยจริง ๆ คำว่าใบรับรองแพทย์ คือ Medical Certification

ลากิจภาษาอังกฤษ

ส่วนในกรณีที่เป็นการลาหยุดเพื่อไปทำธุระส่วนตัว ทางบริษัทเรียกการลาหยุดในกรณีนี้ว่า ลากิจ ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Personal Leave

พนักงานผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และจำเป็นต้องลาคลอดตามสิทธิทางกฏหมายที่กำหนดให้สามารถหยุดได้ เราเรียกการลาคลอดว่า Maternity leave

ผู้ที่ทำงานมาเกินหนึ่งปี ซึ่งมีสิทธิในการลาพักผ่อนได้ เราเรียกการลานี้ว่า ลาพักร้อน ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Vacation Leave

หากคุณเป็นนักกีฬาควบคู่ไปกับการทำงาน และมีความจำเป็นต้องลงแข่งในช่วงเวลาทำงาน จึงจำเป็นต้องลาหยุด ถ้าต้องการชี้ชัดไปเลยว่าลากิจเพื่อแข่งกีฬา ให้ใช้คำว่า Leave For Athletic Competition

 

สอนภาษาอังกฤษ