ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ ภาพพร้อมคำอธิบาย

By | May 28, 2013

ในอนาคตเมื่อมีการเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียนอย่างเต็มตัว ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญบนท้องถนนที่ช่วยสื่อให้ทุกคนที่ขับรถได้เข้าใจ

แม่ว่าโดยความจริงแล้ว สัญลักษณืบนป้ายจราจร จะเป็นสื่อสากลที่ทั่วโลกเข้าใจตรงกัน แต่มีบางครั้งที่เราก็จำเป้นต้องอธิบายให้ผู้ไม่รู้กฎจราจรได้เข้าใจความหมาย ว่าแต่ละป้ายสื่อถึงอะไร ว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

ป้ายจราจร (Traffic signs) ภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปประเภทของป้ายจราจรจะแบ่งได้ดังนี้

1. WARNING SIGNS คือ ป้ายเตือน ทำหน้าที่บอกกล่าวแจ้งเตือนให้ทราบ เช่น ระวังถนนลื่น เป็นต้น

สีของป้ายเตือนจะเป็นพื้นเหลือง อักษรหรือสัญลักษณ์สีดำ

2. REGULATION SIGNS คือ ป้ายบังคับให้ทำตาม โดยมากเป็นป้ายที่มีสีแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นวงกลมสีแดง พื้นหลังสีแดง

3. DESTINATION SIGNS หรือ Guide SIGNS คือ ป้ายบอกทางข้างหน้า เป็นป้ายสีเขียว เขียนบอกว่าข้างหน้ามีทางไปยังสถานที่ใดบ้าง

4. SERVICE SIGNS ป้ายสีน้ำเงิน อักษรสีขาว เป็นป้ายบอกสถานที่สำคัญ หรือ จุดบริการต่าง ๆ เช่น ปั้มน้ำมัน เป้นต้น

 

ตัวอย่างป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

ภาพป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

 

และทั้งหมด คือ ป้ายจราจรที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำขณะขับรถ เรียนรู้ความหมายกันไปครบหมดแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

สอนภาษาอังกฤษ