ประโยคแสดงความไม่เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ

By | September 18, 2013

มนุษย์ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เสมอ ดังนั้นในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นจึงมีทั้งสิ่งที่เราเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้งเมื่อเพื่อนร่วมงานนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้รับรู้ วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บุคคลอื่นกล่าว

ไม่เห็นด้วยภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

ในที่ประชุม บางครั้งหากคุณต้องการแสดงความเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่ต้องการหักหน้าความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างรุนแรง คุณควรกล่าวก่อนแสดงความเห็นของคุณว่า

That’s a good point, but…  แปลว่า นั่นเป็นความเห็นที่ดี แต่…..
I can see your point of view, but…  แปลว่า ฉันเข้าใจความเห็นของคุณ แต่…..
You may be right, but…. แปลว่า คุณอาจจะถูก แต่…..

อย่างไรก็ตามหากสิ่งที่คนอื่นเสนอมานั้น ไม่ตรงกับที่คุณคิดไว้เลย และคุณต้องการบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยอย่างมาก สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้บอกได้

I totally disagree. แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยทั้งหมด
You must be joking!! แปลว่า คุณจะต้องพูดเล่นแน่ ๆ (ใช้กับเพื่อน ๆ ในการประชุมที่ไม่เป็นทางการ)

และเมื่อคุณจะนำเสนอความคิดของคุณ สามารถเริ่มได้ด้วยคำต่อไปนี้

I tend to feel that  แปลว่า ฉันมีแนวโน้มที่รู้สึกว่า
It seems to me that แปลว่า  มันดูเหมือนว่าฉัน
I think/feel/believe แปลว่า ฉันคิด /รู้สึก /เชื่อ
My view is that……..แปลว่า มุมมองของฉัน คือ

ลองนำตัวอย่างเหล่านี้ไปใช้ในการประชุม จะช่วยให้การนำเสนอของคุณมีสีสัน น่าสนใจมากขึ้น

สอนภาษาอังกฤษ