โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ทุก tense

By | December 23, 2013

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาษาอังกฤษนั้นมี tense ทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ในแต่ละ tense นั้น มีรูปแบบพื้นฐานเป็นเช่นไรบ้าง

โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Tense

- Present Simple คือ Do ,Does + S + V1 ?

- Present Continuous คือ Is , Am , Are + S + V1 + ing ?

- Present Perfect คือ Have , Has + S + V3 ?

- Present Perfect Continuous คือ  Have , Has + S + been + V1 + ing ?

โครงสร้างประโยคคำถามของ Past Tense

- Past Simple คือ Did+S+V1 ?

- Past Continuous คือ Was, Were + S + V1 + ing ?

- Past Perfect คือ Had + S + V3 ?

- Past Perfect Continuous คือ Had+ S + been + V1 + ing ?

 

โครงสร้างประโยคคำถามของ Future Tense

- Future Simple คือ Will , Shall + S + V1 ? และ Is , Am , Are + S + going to + V1 ?

- Future Continuous คือ Will , Shall + S + be + V1 + ing ?

- Future Perfect คือ Will , Shall + S + have + V3

- Future Perfect Continuous คือ Will, Shall + S + have + been + V1 + ing

 

หมายเหตุ S คือ ประธาน , V1 คือ คำกิริยาช่องที่ 1 , V3 คือ คำกิริยาช่องที่ 3

 

และทั้งหมดข้างต้นก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประโยคคำถามภาษาอังกฤษในรูปแบบ tense ที่ต่างกันทั้ง 12 แบบ ซึ่งถ้าเราจำแบบฟอร์มนี้ได้ ก็จะสามารถนำไปเขียนประโยคและพูดได้ เพียงแค่เปลี่ยนคำศัพท์เท่านั้น แต่โครงสร้างยังคงเดิม

สอนภาษาอังกฤษ