นิทานสั้นภาษาอังกฤษ

By | August 13, 2013

นิทานสั้นภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้เด็กได้เรียนภาษาไปพร้อมกับความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง และโดยส่วนมากแล้วนิทานก็มักจะแฝงข้อคิดที่มีประโยชน์มาเสริมสร้างไหวพริบและคุณธรรมด้วย

โดยธรรมชาติแล้วหากเริ่มต้นด้วยการอ่านนิยาย หรือนิทานยาว ๆ จะทำให้รู้สึกเบื่อได้ ผู้เรียนภาษาใหม่ จึงควรอ่านนิทานสั้นก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยาวของหนังสือที่อ่านไปเรื่อย ๆ เมื่อความชำนาญสูงขึ้น

ตัวอย่างนิทานสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ

The Ants and the Grasshopper (มด และ ตั๊กแตน )

มดกับตั๊กแตน

The ants were spending a fine winter’s day drying grain  collected in the summertime.
มดทั้งหลายกำลังใช้เวลาในฤดูหนาวที่ปลอดโปร่งตากเมล็ดพืชที่เก็บรวบรวมมาเมื่อฤดูร้อนให้แห้ง

A grasshopper, quite hungry, passed by and begged for a little food.
ตั๊กแตนที่หิวโซผ่านมาเห็นจึงขอแบ่งปันอาหาร

The ants asked him, “Why didn’t you gather up food during the summer?”  He replied, “I as too busy having fun to work. I passed the days singing.”
มดจึงถามตั๊กแตนว่า “ทำไมเจ้าถึงไม่รวบรวมอาหารไว้ในฤดูร้อน”
ตั๊กแตนตอบว่า “ฉันไม่ว่างที่จะทำงาน ฉันร้องเพลงตลอดทั้งวัน”

They then said in mockery: “If you were foolish enough to sing all the  summer, you must dance without supper to bed in the winter.”
มดกล่าวอย่างเยาะเย้ยว่า “ถ้าเจ้าโง่พอที่จะร้องเพลงตลอดหน้าร้อน เจ้าก็ต้องเต้นโดยไม่มีอาหารค่ำให้กินในฤดูหนาว”

Moral: One can not get through life without a little work.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ทำงาน

 

The Bat and the Weasels (ค้างคาวและพังพอน)

ค้างคาวกับพังพอน

A bat fell upon the ground and was caught by a Weasel. The bat pleaded  with the weasel to spare him his life. The Weasel refused, saying, “I am by nature the enemy of all birds.” The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free.

ค้าวคาวร่วงตกลงบนพื้นและถูกพังพอนจับได้. ค้างคาวอ้อนวอนขอให้พังพอนไว้ชีวิต แต่พังพอนปฏิเสธ โดยกล่าวว่า “ข้าเป็นศัตรูกับนกทั้งหมดโดยธรรมชาติ”
ค้างคาวจึงบอกกลับไปว่า ตนเองไม่ใช่นกแต่เป็นหนู ด้วยเหตุนี้พังพอนจึงปล่อยค้างคาวไป

Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by  another Weasel. The bat begged this weasel not to eat him. The Weasel said “I have a special hostility to mice.” The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus escaped the second time.

หลังจากนั้นไม่นาน ค้างคาวก็ร่วงตกลงพื้นอีกและถูกพังพอนอีกตัวหนึ่งจับได้ ค้างคาวขอร้องพังพอนว่าอย่ากินตนเลย. พังพอนจึงกล่าวว่า “ข้าเกลียดหนูมากเป็นพิเศษ” ค้างคาวจึงบอกไปว่าตนเองไม่ใช่หนู แต่เป็นค้างคาว ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการปล่อยตัวไปเป็นครั้งที่สอง

Moral: It is wise to turn the circumstances to your advantage.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ฉลาดย่อมเปลี่ยนพฤติการณ์ให้เกิดประโยชน์

สอนภาษาอังกฤษ