วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

Number (พจน์) ในภาษาอังกฤษมี 2 พจน์

Singular Number ได้แก่ พจน์ของสิ่งของที่เป็นอันเดียว ชิ้นเดียว

Plural Number ได้แก่ พจน์ของสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งขึ้นไป (แม้จะไม่ถึงสอง แต่มากกว่าหนึ่ง เช่น หนึ่งครึ่ง ก็นับเป็นพหูพจน์ด้วย)

หมายเหตุ พจน์ (number) ในภาษาอังกฤษ มิได้มีเฉพาะพจน์ของนาม (noun) แต่ยังมีพจน์ของสรรพนาม (pronoun) และพจน์ของกริยา (verb) ด้วย

พหูพจน์ของนามนับได้ กฎทั่วไปในการแปลงพจน์จากเอกพจน์เป็นพหูพจน์คือ นามเอกพจน์ ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม s เข้าข้างท้าย เช่น

Singular Plural
pen pens
hand hands
book books
bird birds
pupil pupils

แต่ กฎนี้ไม่เป็นจริงเสมอไป      มีนามอีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีวิธีเปลี่ยนพจน์โดยวิธีพิเศษ ซึ่งพอจะรวบรวมเป็นกฎพจน์ของนาม (Numbers of Nouns Rules) ได้ดังต่อไปนี้

 NN-Rule 1 นามซึ่งลงท้ายด้วน s, ss, sh, ch,  x, z เติม es

Singular Plural
glass Glasses  ถ้วยแก้ว
box Boxes      หีบ, กล่อง
brush Brushes   แปรง
bench Benches  ม้านั่ง

 

NN-Rule 2 นามที่ลงท้ายด้วย o และหนา o เป็นพยัญชนะ (consonant) เติม es

Singular Plural
hero Heroes  วีรบุรุษ, ผู้กล้าหาญ
mango Mangoes  มะม่วง
buffalo Buffaloes  ควาย
volcano Volcanoes  ภูเขาไฟ
potato Potatoes  มันฝรั่ง
motto Mottoes  ภาษิต

ถ้าเป็นชื่อเฉพาะคงเติมเพียง s เช่น Michael Angelos

NN-Rule 3 นามที่ลงท้าย o ถ้าหน้า o เป็นสระ (vowel) คงเติม s เท่านั้น

Singular Plural
bamboo Bamboos  ลำไม้ไผ่
cuckoo Cuckoos  นกกาเหว่า
studio Studios  ห้องทำการพิเศษ
portfolio Portfolios  คณะมนตรี

 ยกเว้น คำต่อไปนี้ แม้ข้างหน้า o  จะเป็นพยัญชนะก็คงเติมเพียง s

 

Singular Plural
albino albinos คนเผือก, สัตว์เผือก
banjo banjos แบนโจ (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง)
bronco broncos ม้าป่า
canto cantos จังหวะดนตรี
casino casinos สถานการพนัน, กาซิโน
dynamo dynamos เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
generalissimo generalissimos พลเอกพิเศษ
litho lithos พิมพ์หิน
magneto magnetos แมกนิโต
memento mementos ของที่ระลึก
octavo octavos ยกหนังสือ (8หน้า)
piano pianos เปียโน
piccolo piccolos ขลุ่ยผิว
photo photos รูปถ่าย
solo solos ผูกระทำเดี่ยว
quarto quartos ยกกระดาษพิมพ์ตัดสี่
zero zeros ศูนย์
tiro tiros ผู้เริ่มหัด

คำต่อไปนี้จะเติม s หรือ es ก็ได้ มีผู้นิยมใช้ทั้งสองอย่าง

Singular Plural
cargo cargoes, cargos สินค้า
calico calicoes, calicos ผ้าดิบ, ผ้าดอก
domino dominoes, dominos หมากรุก, ต่อแต้ม
grotto grottoes, grottos ถํ้า
halo haloes, halos กลด, เซ่นพระอาทิตย์ทรงกลด
lasso lassoes, lassos บ่วงบาศก์
mosquito mosquitoes, mosquitos ยุง
portico porticoes, porticos หน้ามุก, เฉลียง
proviso provisoes, provisos เงื่อนไข

NN-Rule 4 นามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน yเป็น i แล้วเติม es

Singular Plural
duty duties หน้าที่
army armies กองทัพ (บก)
lady ladies สภาพสตรี

 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ก็คงเติมได้เพียง s เท่านั้น

Singular Plural
day days วัน
boy boys เด็กชาย
key keys ลูกๆญแจ

 Note: ชื่อเฉพาะ (proper name) ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น ies เช่น

three Henrys           พี่น้องตระกูลเฮนรี่ 3 คน

in Julys                       ในเดือนกรกฎาคมทั้งทลาย

NN-Rule 5 นามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es

Singular Plural
wife wives ภรรยา
knife knives มีด
thief thieves ขโมย

ยกเว้น คำต่อไปนี้ให้เติม s เท่านั้น

chief               หัวหน้า

cliff      หน้าผา

dwarf   คนแคระ

brief    สำนวนคดีความ

roof     หลังคา

reef     หินโสโครก, ใบเรือ

gulf     อ่าว

safe     ตู้นิรภัย

serf      ทาส

hoof    กีบเล็บเท้าสัตว์

strife    ความพยายาม

scarf   ผ้าพันคอ

wharf (ว้อฟ) ท่าเรือ

turf       สนามหญ้า

grief    ความเศร้าโศก

fife (ไฟฟ์) ขลุ่ย

coif      หมวกคอย์ฟ

proof   ข้อพิสูจน์

 

Note, staff เมื่อแปลว่า เสา, หลัก พหูพจน์คือ staves

staff เมื่อแปลว่า คณะบุคคล พหูพจน์คือ staffs

แต่สำหรับ flagstaff (เสาธง) ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม s เท่านั้น เป็น flagstaffs

การออกเสียงพยางค์ (syllable) ที่เติม s หรือ es

ออกเสียง iz เมื่อเติม (e)s หลังพยัญชนะซึ่งมีเสียงเป็น s, z, x, sh, ch, d3(จย) เช่น

glass — glasses      กล๊าสซิ่ส หรือ กล๊าสเซ่ส

bench — benches   เบ๊นซิ่ส หรือ เบ็นเซ่ส

page — pages            เพ้จยิ่ส หรือ เพ้จเย่ส

wage — wages         เว้จยิ่ส หรือ เว้จเย่ส

orange — oranges   ออริ่นจยิ่ส หรือ ออเร่นจเย่ส

ออกเสียง z เมื่อเติม s หลังสระ (vowel) หรือพยัญชนะโฆษะ (ได้แก่ b, d, g, v, m, n, I, r)

ออกเสียง s เมื่อเติม s หลังพยัญชนะอโฆษะ (ได้แก่ p, t, k, f)

[s] [z] [iz]
rats pads churches
caps cabs boxes
picks pigs misses
cliffs hives pages
books tomatoes brushes

 

NN-Rule 6 นาม 8 คำต่อไปนี้ทำเป็นพหูพจน์โดยการเปลี่ยนสระภายใน

Singular Plural
man men ชาย
woman (วูมเมิน) women (วิมมิน) หญิง
foot feet เท้า
tooth teeth ฟัน
goose geese ห่าน
louse lice เหา, หมัด
mouse mice หนู (ชนิดหนึ่ง)
dormouse dormice หนู (อีกชนิดหนึ่ง)

Note : women ออกเสียง วิมมิน เนื่องจากเดิม (Old English) คำนี้เขียน wimmen

NN-Rule 7 นาม 4 คำต่อไปนี้เมื่อเป็นพหูพจน์ลงท้ายด้วย en หรือ ne

Singular Plural
OX oxen วัว
child children เด็ก
brother brethren1 คนที่ไปโบสถ์เดียวกัน
cow kine2 (cows) แม่วัว

 

Note ในภาษาอังกฤษเก่า มีคำหลายคำที่ทำเป็นพหูพจน์โดยเติม ท เช่น

bee — been (= bees), shoo — shoon (=shoes)

หมายเหตุ

1 พหูพจน์ของ brother (พี่, น้อง) คือ brothers คำ brethren ใช้เมื่อหมายถึงสมาชิกโบสถ์เดียวกันเท่านั้น

2 ปัจจุบันใช้ cows (เลิกใช้ kine

NN-Rule 8 คำต่อไปนี้ รูปพหูพจน์ของมันเหมือนกับคำเอกพจน์

Singular Plural
fish fish ปลา
deer deer กวาง
sheep sheep แกะ
swine swine หมู
cod cod ปลาคอด
salmon (แซมมัน) salmon ปลาแซมมัน
trout trout ปลาเทร้า
herring herring ปลาเฮอริง
hipopotamus hipopotamus ช้างนํ้า
snipe snipe นกปากซ่อม
roe roe กวางโร
hake hake ปลาเฮก
mackerel mackerel ปลาแมคเคอเรล
grouse grouse ไก่ปา

 NN-Rule 9 นามต่อไปนี้มีรูปเป็นพหูพจน์ แต่ต้องใช้อย่างเอกพจน์เสมอ

twenties          วัย 20

thirties            วัย 30

news   ข่าว

gallows           ตะแลงแกง

works  โรงงาน, ผลงาน

ashes ขี้เถ้า

headquarters            สำนักงานใหญ่

alms    ทาน

means            วิธี

summons       หมายเรียก

folks    ฝูงชน

shambles       โรงฆ่าสัตว์

mumps           โรคคางทูม

mathematics คณิตศาสตร์

sciences        วิทยาศาสตร์

physics          ฟิสิคส์

statistics         สถิติ

economics    เศรษฐศาสตร์

politics           การเมือง

civics  วิชาหน้าที่พลเมือง

ethics ศีลธรรม

mechanics    วิชากลศาสตร์

gymnastics    วิชายิมนาสติคส์

tactics            ลวดลาย, กลวิธี

a hundred pounds 100 ปอนด์

United States            สหรัฐ

United Nations          สหประชาชาติ

 

NN-Rule 10 นามต่อไปนี้มีรูปเป็นพหูพจน์ และใช้ในความหมายพหูพจน์

trousers, pants          กางเกงขายาว

billiards          บิลเลียด

shorts กางเกงขาสั้น

draughts        หมากรุก

drawers          ลิ้นชัก

bowlings        โบลิ่ง (กีฬากลิ้งลูกไม้กลมๆ)

breeches       กางเกงขี่ม้า

suds   ฟองสบู่

arms   อาวุธ

sheers            กรรไกร

wages*           ค่าจ้าง

tweezers         ปากคีบ, คีม

biceps            กล้ามเนื้อแขน

trappings       เครื่องยศ

spectacles    แว่นตา

entrails           ไส้

tongs  คีม (ด้ามยาว)

giblets            เครื่องในนก

bellows           เครื่องสูบลม

tidings (ไทดิ้งส์)         ข่าว

pincers           คีมปากนกแก้ว

riches ทรัพย์สมบัติ

scissors         กรรไกร

assets ทรัพย์สิน

thanks            ความขอบคุณ

amends          ค่าชดใช้

clothes           เสื้อผ้า

chattels          ทรัพย์เคลื่อนที่ได้

fetters โซ่ตรวน

victuals (วิททึลส์)       เสบียง

nuptials          การแต่งงาน

whiskers         เครา

contents         บัญชีเรื่อง, สารบาญ

eaves  ชายคา

embers           ถ่านที่กำลังคุ

pantaloons    กางเกงขายาว (ชนิดตลก)

measles         โรคหัด

bowels (บาว-เอลส์)    เครื่องใน

* wages มี s เสมอ ยกเว้น a living wage = ค่าครองชีพ

annals assets dregs lees
obsequies shambles hustings proceeds
downs chaps auspices environs
thews mews intestines credentials
diggings sweepings remains viands
regimentals clippers theatricals

สอนภาษาอังกฤษ