ท้องเสียภาษาอังกฤษ บอกอย่างไร

By | May 23, 2013

คำว่าท้องเสียภาษาอังกฤษ ใช้ศัพท์ว่า Diarrhea อ่านว่า ไดอะเรีย ซึ่งนับได้ว่าโรคท้องเสีย หรือ ท้องร่วงนี้ เป็นอาการเจ็บป่วยประเภทหนึ่งที่พบเจอได้บ่อยมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ซึ่งเผลอไปรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

สำหรับวิธีการที่จะบอกให้ผู้อื่นทราบว่าเราท้องเสีย ใช้ประโยคว่า I have diarrhea.

นอกจากคำว่า Diarrhea แล้ว กรณีที่เป็นโรคท้องเสียซึ่งเกิดจากการไวรัสลงกระเพาะอาหารเราจะใช้คำว่า stomach flu (พบบ่อยในเด็ก)

เมื่อเราเกิดอาการท้องเสียขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ จำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ อ่านวิธีถามทางไปห้องน้ำที่นี่

ท้องเสียภาษาอังกฤษ

ซึ่งหากคุณต้องการบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณท้องเสีย และขอเข้าห้องน้ำ แต่คุณไม่อยากบอกตรง ๆ ว่าท้องเสีย เพราะเกรงจะไม่สุภาพ สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ได้

I have an upset stomach and must frequently use the restroom.
ฉันมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนต้องเข้าห้องน้ำบ่อยมาก

Excuse me, I need to get to the restroom right away. I’m not feeling well.
ขอโทษครับ (ค่ะ) ,ฉันต้องการไปห้องน้ำตอนนี้. ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี

I have an upset stomach. I may have to go to the restroom frequently but feel I can still do my work today.
ฉันมีอาการท้องไส้ปั่นป่วน. ฉันอาจต้องเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง แต่ฉันสามารถไปทำงานได้ในวันนี้

I am not feeling well. I need to go to the restroom.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย. ฉันต้องการเข้าห้องน้ำ

สอนภาษาอังกฤษ