สนทนาภาษาอังกฤษที่ร้านตัดเสื้อผ้า

By | December 24, 2014

At Tailor* * Shop.
ที่ร้านตัดเสื้อผู้ชาย

Your sport-jacket is ready. Would you like to try iron? How do you like it, sir?
เสื้อแจคเกตสปอร์ตของคุณเรียบร้อยแล้วครับ คุณจะลองไหม ถูกใจ ไหมครับ?

I think it’s a little tight in the waist. Can you let it out a few inches?
ผมว่าออกจะคับตรงเอวนิดหน่อย คุณจะเอาออกอีกสัก 2-3 นิ้วได้ไหม?

Certainly, sir. I left plenty of material in the seams. I can let it out an inch or so at each side.
ได้ซีครับ ผมเหลือผ้าไว้ตรงตะเข็บมากถมไป ผมเอาออกอีกได้ข้างละ ราวๆ 1 นิ้ว

That would be nice.
นั่นคงจะดี
………………………………………………………………………………………….
**tailor ช่างตัดเสื้อสำหรับผู้ชาย
………………………………………………………………………………………….
How about the sleeves?
แล้วแขนเป็นอย่างไรครับ?

The sleeves are a little bit long. I’d like to have them about half inch shorter.
แขนยาวไปนิดหนึ่ง ผมอยากจะให้สั้นเข้าอีกสักครึ่งนิ้ว

All right, sir.
ได้ครับ

When can you have it ready for me?
เมื่อไหร่เสร็จนี่?

When do you need it?
คุณต้องการใช้เมื่อไรครับ?

I want to wear it to the country next week-end.
ผมอยากจะใส่ไปนอกเมืองปลายอาทิตย์หน้า

I’ll rush it through* for you. You can pick it up on Friday about 4 o’clock.
ผมจะเร่งให้เสร็จสำหรับคุณครับ คุณมารับได้วันศุกร์ราวๆ 4 โมง

Thank you.
ขอบคุณ
………………………………………………………………………………………….

*rush through เร่งให้เสร็จ
………………………………………………………………………………………….

At the Dressmaker Shop.
ที่ร้านตัดเสื้อหญิง

I have been recommended to you by a friend who tells me you are an excellent dressmaker.
ฉันได้รับคำแนะนำจากเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า คุณเป็นช่างตัดเสื้อฝีมือ
เยี่ยม

Thank you. Won’t you have a seat, please?
ขอบคุณค่ะ เชิญคุณนั่งก่อนซีคะ

I’ve brought material for two dresses which I want you to make it for me.
ฉันเอาผ้ามาสำหรับตัดเสื้อ 2 ชุด อยากให้คุณตัดให้

Do you have any types of dresses in mind?
คุณมีแบบที่คิดไว้แล้วหรือคะ?

I think I have one, but let me see your catalogue, please.
ฉันคิดว่ามีแล้วตัวหนึ่ง แต่ขอดูแคตตาลอกหน่อยเถอะค่ะ

This one just arrived by the last mail from Paris.
นี่เพิ่งตกเข้ามาเมื่อเที่ยวเมล์ที่แล้วจากปารีสค่ะ

Oh, this is full of sack dresses. I don’t think I can follow the fashion that far.
แหม นี่มีแต่แบบกระสอบทั้งนั้น ฉันไม่คิดว่าจะตามแฟชั่นไปไกลถึง เพียงนั้นดอก

And sack dresses are just about to be out of date, according to the recent fashion show in Paris.
และแบบกระสอบนี่ก็กำลังหมดสมัยแล้วค่ะ เท่าที่ปรากฏในแฟชั่นโชว์ ที่ปารีสเมื่อเร็วๆ นี้

That’s good. I don’t have to wear those funny looking things. What do you think?
ก็ดี ฉันจะได้ไม่ต้องสวมสิ่งที่น่าขันเช่นนั้น คุณคิดอย่างไร?

I personally didn’t think this fashion’ll last long either, but I’ve made quite a number of such dresses for my customers.
ดิฉันเองก็ไม่คิดว่าแฟชั่นนี้จะอยู่ได้นานเหมือนกัน แต่ก็ได้ตัดให้ลูกค้า ไปหลายตัวแล้วค่ะ

I like this one, but a round neckline doesn’t become of me at all. ฉันชอบตัวนี้ แต่คอกลมนี่ช่างไม่เหมาะกับฉันเลยทีเดียว

Would you prefer a V neckline? I can change that for you.
คุณชอบคอตัววีไหมล่ะคะ ดิฉันเปลี่ยนให้คุณได้

Yes, I think that’s better.
ค่ะ คิดว่าอย่างนั้นจะดีกว่า

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ