ตัวอย่างการใช้ expect (คาดการณ์) ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

expect (คาดการณ์หรือคาดคะเน) เป็นการพูดถึงความนึกคิด (ไม่ใช่อารมณ์) ของผู้พูดคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น เช่น

I expect to stay here for two weeks.
ผมคาดว่าจะพักอยู่ที่นี่สัก 2 สัปดาห์

I am expecting to talk to the Prime Minister.
ผมคาดว่าจะได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรี

She is expecting a good mark.

หล่อนคาดว่าจะได้คะแนนดีๆ

I expect to meet him soon.
ผมคาดว่าจะได้พบเขาในเร็วๆ นี้

I am expecting him to give me money soon.
ผมคาดว่าเขาจะให้เงินผมในเร็วๆ นี้

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ